పక్క శృంగార 4 129

డోర్ బెల్ మోగింది. ఖాసీం, మేనక ఇద్దరు షాక్ అయ్యారు.

“అయ్యో ఎవరో వచ్చారు?” అంది పైకి లేచి

“కదలకు అలానే ఉండు” అన్నాడు.. “మున్నా అయి ఉంటాడు నేను చూసి వస్తాను” అన్నాడు

మేనక అలానే మళ్ళీ వొంగుంది. ఖాసీం వెళ్లి డోర్ ఓపెన్ చేసాడు.

“నువ్వేంటి?” అంది అది ఎక్కడో విన్న వాయిస్ నేను. చూస్తే విమల

“త్వరగా లోపలికి రా” అన్నాడు.

విమల అయోమయం గా చూస్తూ లోపలికి వచ్చింది.

“నువ్వేందుకు వచ్చావ్?” అన్నాడు

“నేందుకు వచ్చానా? అసలు నువ్విక్కడ ఏం చేస్తున్నావ్?” అంది విమల

“తర్వాత మాట్లాడుకుందాం.. ముందు నువ్వు వెళ్ళు” అన్నాడు ఖాసీం

“మేడం తో మాట్లాడేదాకా నేను ఇక్కడి నుండి కదిలేదే లేదు” అంది విమల

ఇటు కిచెన్ లో అప్పటివరకు ఒంగుని ఉన్న మేనక లేచి వాళ్ళ మాటలు వినటం మొదలుపెట్టింది. వాళ్ళేం మాట్లాడుకుంటున్నారో తనకి అంతలా వినిపించట్లేదు కానీ మొహం లో మాత్రం కంగారు కనిపించింది ఎందుకు అంటే వెళ్ళేటప్పుడు ఖాసీం తన చేతులు వెనక్కి పెట్టి కట్టేసి వెళ్ళాడు.

“నేను చెప్పా కదా ఈ సంగతి నేను చూసుకుంటాను అని” అన్నాడు ఖాసీం కోపం గా

“ఏంటి చూసుకునేది ఇలా నా? వీళ్ళ ఇంట్లోకి దొంగతనం గా వచ్చి ఎమన్నా కాజేద్దాం అనుకున్నావా?” అంది విమల

“ఎం మాట్లాడుతున్నావ్? పిచ్చా?” అన్నాడు

“మరి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావ్?” అంది

ఖాసీం కి ఏం చెప్పాలో అర్ధం కాలేదు. ఇటు మేనక కూడా వాళ్ళ మాటలు వినటానికి చాలా ట్రై చేస్తుంది.

“ఏం మాట్లాడవేంటి ఖాసీం చెప్పు” అంది విమల

“ముందు మూసుకుని బయటకు వెళ్ళు, నీకు తరువాత అంతా చెప్తాను” అన్నాడు గట్టిగా

మా కిచెన్ డోర్ బయట నుండి లాక్ ఉంటుంది, ఖాసీం వెళ్తూ వెళ్తూ డోర్ లాక్ చేయకుండా దగ్గరికి వేసి వెళ్ళాడు. మేనక వాళ్ళ మాటలు వినే కంగారు లో కొంచెం ముందుకి కదిలింది దాంతో తన కాలు బాలన్స్ తప్పి డోర్ మీద పడి డోర్ తో పాటు తను కూడా బయటకు వచ్చింది అర్ధ నగ్నం గా..

“ఓరి నాయనో మేడాన్ని ఏం చేసావ్” అంది గట్టిగా

“గమ్మునుండు” అని ఖాసీం మేనక ని లేపటానికి వెళ్ళాడు.

“నేను తనని బెదిరిద్దాం అనుకుంటే నువ్వు ఏకంగా తనని రేప్ చేయటానికి వచ్చావా?” అంది విమల మళ్ళీ గట్టిగా

“నోరు మూస్తావా” అంటూ మేనక దగ్గరికి వెళ్లి తనని లేపి “మేడం మీకు ఏం కాలేదు గా” అన్నాడు.

ఇటు విమల అరుస్తూనే ఉంది. ఇంక ఖాసీం కి కోపం వచ్చి పైకి లేచి విమల దగ్గరికి వచ్చి చెంప మీద చాచి కొట్టి

“ఇప్పుడు నోరు మూస్తావా? ఏం జరిగిందో చెప్తాను విను” అన్నాడు జుట్టు పట్టుకుని

విమల సరే అని తల ఊపింది. నాకు కూడా కొంచెం రిలీఫ్ అనిపించింది. వీళ్లిద్దరి గొడవలో ఎక్కడ మేనక ని ఇబ్బంది పెడతారో అనుకున్నాను.

“మేడం ఏం జరిగిందో చెప్పండి?” అన్నాడు

మేనక తన తల దించుకుని నేలని చూస్తూ ఉంది.

“కనీసం ఇది రేప్ కాదు అనైనా చెప్పండి” అన్నాడు

“మరి ఏంటిది?” అంది విమల మళ్ళీ

“ఉఫ్ మేడం నేను, మనం ఎలా ఉన్నామో అలా ఉంటున్నాం” అన్నాడు ఖాసీం.

“ఏంటి? నాకేం అర్ధం కావట్లేదు?” అంది విమల

“ఇందులో అర్ధం కాకపోవటానికి ఏం ఉంది?” అన్నాడు

“నువ్వు… మేడం ఆఆ?” అంది విమల నమ్మబుద్ది కాక

“ఇప్పుడైనా చెప్పండి మేడం” అన్నాడు ఖాసీం

మేనక అవును అన్నట్టు తల ఊపింది

“ఎప్పటి నుండి?” అంది విమల

ఖాసీం ఊపిరి పీల్చుకుని జరిగింది మొత్తం చెప్పాడు. తను చెప్తుంటే విమల మొహం లో రంగులు మారాయి. చెప్పటం పూర్తి అయిన వెంటనే తన మొహం నిండా కోపం అలుముకుంది. అది చూసి ఖాసీం విమల దగ్గరికి వెళ్ళాడు

“అంటే ఇన్ని రోజులు నన్ను మోసం చేసావా?” అంది ఖాసీం గుండెల మీద గుద్దుతూ

“కూల్ కూల్” అంటూ ఖాసీం తనని గట్టిగా పట్టుకొని పెదాలు అందుకున్నాడు. విమల వెంటనే ఖాసీం ని వెనక్కి తోసి

“నన్ను మోసం చేసావ్? మా ఆయన్ని కూడా వదిలేసి నీతో ఉండమని చెప్పావ్ అదంత అబద్దమా?” అంది విమల

“లేదు విమల నువ్వంటే నాకు చాలా ఇష్టం. అందుకే మీ తాగుబోతు మొగుణ్ణి వదిలేయమన్నాను” అన్నాడు ఖాసీం

అది విని మేనక మొహం లో అసూయ స్పష్టంగా కనపడింది.. నాకు కూడా ఒకటి అర్ధం అయింది మేనక ని ఒక లంజలానే వాడుకుందాం అనుకున్నాడు అని.

“వాణ్ణి వదిలేసి మీ ఇద్దరు దెంగించుకుంటుంటే కాపలా ఉండాలా? అయినా ఆమె తో పోల్చుకుంటే నేనేమి అందంగా ఉంటాను లే అందుకేగా దాన్ని మరిగావు” అంది విమల

4 Comments

  1. Brooo Story etu vaipu veltundho ardam kavatledu….
    Atleast manchi ending icchey …..

  2. continue next part don’t stop

Comments are closed.