మొలక పోయింది 2 107

అంటూ నైటీ మీదుగా చేతులని చాచి నా రెండు పిర్రలనీ చేతులతో పట్టుకుని కాశీ మొడ్డకేసి ఒక్కొక్క పిర్రని మొడ్డకి టచ్ చేయించి

“నైటీ తీసేసిన తర్వాత రుద్దుకుంటావా కాశీ నీ మొడ్డని దీని గుద్దకేసి ఇలా..?”

అని పిర్రలని నాబ్కేసి రుద్దుతుంటే కాశీ తన మొడ్డ నాబ్ ని నా పిర్రల కదిమిపెట్టి పొడిచేస్తూ

“రుద్దటం కాదే…మొడ్డతో మద్దెల వాయిస్తాను లంజ గుద్దని….నైటీ మీద నుండీ చూస్తుంటేనే దీని గుద్ద షేపూ… సైజూ మాంచి కసి పుట్టిస్తోందే రాశీ… నైటీనెత్తి చూపించవే దీని గుద్దని…”

అంటూ గుద్దని అరచేత్తో అదేపనిగా వత్తేస్తు…కాశి ఒక పిర్రనీ వత్తి వత్తి పిసుకుతుంటే

” నైటీనెత్తితే నువ్వూరుకుంటావా..మీద పడి చరిచెయ్యవూ….ఇలా…”

అంటూ నా రెండో పిర్రనీ రాశి అర చేత్తో గట్టిగా చరుస్తూ

“నాకర్ధమయింది రా కాశీ…ఈ ఇంటికి వచ్చినప్పటినుండి చూస్తున్నాలే నిన్ను! నువ్వు దీని గుద్ద మీద నుండీ కన్ను తీయ్యట్లెదు! బాగుంది కదూ దీని బలిసిన గుద్ద! మొగుడు పోయి దెంగేవాడు లేక లంజకి బాగా కొవ్వెక్కి బలిసి ఉంది గుద్ద!నైటీ తీసిన తర్వాత తీరిగ్గా పిసుకుదువు కాని దీని గుద్దని ప్రస్తుతానికి ఒక్క ముద్దివ్వు దీని గుద్దకి…”

అని మొడ్డకేసి రుద్దుతున్న నా పిర్రలని వాడి మొహం వైపుగా ఎత్తి పెట్టించింది… ముందుకు ఒంగి నా గుద్దని తన మొహానికేసి అదుముకుని కాశీ ఒక్కొక్క పిర్రకీ ముద్దిస్తుంటే…వాడు ముద్దిచ్చిన చోట నా గుద్దని అది కూడా ముద్దాడుతూ

“అది రా నా గుద్దల పిచ్చి రాజా….గుద్దని ముద్దాడాలంటే నీ తర్వాతే ఎవరయినా.. దీని గుద్దలో పేరుకుపోయిన కొవ్వుని నువ్వే కరిగించాలి మరి! వనజా… ఈ బారుదడ్డుగాడికి మీ ఇంటికి రాగానే నీ గుద్ద మీద కన్ను పడింది, మరి నీ గుద్దని ఆ దేవుడే కాపాడాలి. వీడికి ఒక పట్టాన మొడ్డ నిగడదు, ఇక నిగిడిందంటే ఎన్ని సార్లు దెంగినా అలానే నిగిడి వుంటుంది. ఆపకుండా అరగంట దాకా దెంగగలడు సరైన గుద్దగుల లంజ దొరికితే! ఎప్పుడూ నా గుద్దనే దెంగిన వీడి మొడ్డ నీ గుద్దని దెంగుతుంటే చూడాలని ఆశగా ఉందే వనజా!.”

అంటు కాశికున్న గుద్దల మోజుని గురించి బాగా పచ్చిగా వివరిస్తూ నా గుద్దని కాశీతో పాటు ముద్దు చేస్తుంటే….

వాడెలా నా గుద్దని దెంగుతాడో తెలియదు కానీ, రాశీ కాశీలిద్దరూ నా పెద్ద పిర్రలని కసిగా పిసుకుతూ పచ్చి బూతులతో వాడికున్న గుద్ద దెంగుడు పిచ్చి గురించి చెప్పినతర్వాత ఇన్నాళ్ళ నా శ్రమ ఫలించిందా అనిపించింది!

నా గుద్దలో 6 సంవత్సరాలుగా పేరుకుపోయిన కొవ్వుని కరిగించే మొగాడు దొరికినందుకు సంతోషం కూడా వేసింది.

ఆయన పోయిన తర్వాత, గుద్దలో వంకాయలు, అరటికాయలు దూర్చుకొని దెంగించుకుంటూ నా దూల గుద్ద గుల తీర్చుకున్నా కాని ఇలాంటి బారు మొడ్డ నా గుద్దలో దూరి ఎంతకాలమైందో కదా!

అందులోనూ ఆపకుండా అరగంట సేపు దెంగుతాడట వీడు గుద్దల్ని!

అబ్బా……వింటుంటేనే నా గుద్దలో గుల డబల్ అవుతోంది.

“వనజా…ఇక ఇలానే వీడి ముందు ఒంగున్నావంటే కుక్కలా గుద్దని కొరికెయ్యటం స్టార్ట్ చేస్తాడు కానీ నా మూడో రంకు మొగుడి మొడ్డని చూపిస్తా పద…”

అంటూ విడవమన్నా విడవకుండా నా గుద్దని రెండు చేతులతో పట్టెసుకున్న కాశీ నుండీ నా గుద్దని బలవంతం గా విడిపించి మరొకడుగు ముందుకు వేయించి ఒంగున్న దాన్నల్లా నిలబెట్టింది నన్ను…నా తొడలు దాని మూడో మొగుడి మొడ్డకి అటూ ఇటూ వచ్చేలా…