అనుమానం తీపి బహుమానం 130

ఇపుడు మనము బిచ్ కి వేలుతున్నాము. నడిచి 5 నిమిషాలలో బిచ్ కి చేరుకోగలము. 3:20 గంటల నుండి 4:15 గంటల వరకు మీకు విరామ సమయం గా ప్రకటించడం జరిగింది. కావున ఈ 55 నిమిషాల సమయంలో మీరు స్నానాలు చేయవచ్చు, ఆడుకోవచ్చు, పాడుకోవచ్చు, మరేదైన చేసుకోవచ్చు (No Sex).. దీనికి ప్రత్యేకమైన నియమ నిబంధనలు ఎమి లేవు. అందరు తప్పకూండా సముద్రములో స్నానం చేయాలి అంతే. దీనికి ఎవిధమైన బహుమతులు లేవు. మీ మేడలో మంగళసూత్రాలు లు తప్ప, ఇతర పడిపోతాయి, లేక జారిపోతాయి అన్న వస్తువులు ఎమి ఉన్న మా ప్రతినిధులకు అప్పగించగలరు అని మనవి. మరల మీ విరామ సమయం తరువాత తిరిగి మీ వస్తువులను ధరించవలసి ఉంటాది. నేను మంగళసూత్రాలు నా మేడలో ఉంచుకుని బంగారం గోలుసు, నా చేతులకు ఉన్న రేండు డజనుల మట్టి గాజులు మరియు పూవ్వులు తీసి ఒక ప్రతినిధికి ఇచ్చాను. తను వాటిని ఒక చిన్న సంచిలో బద్రపరిచి సంచి మీద నాపేరు రాసాడు. అలాగే మీగతా వాళ్ళ వి కూడా చేసారు. తరువాత సముద్రము దగ్గరకు తీసుకు వేళ్ళారు. అసలే సముద్రము 20 మంది ఆడవాళ్ళు, మరియు 10 మంది అబ్బాయిలు, 5 మంది ప్రతినిధులు(కోజ్జాలు), కార్తీక్ మాత్రమే ఉండటం తో ఆడవాళ్ళు అందరు ఉరకలు పరుగులతో సముద్రము లోకి దూకారు. ఎవరు ఖాళీగా లేకుండా ఒకరి మీద ఒకరు నీళ్ళ ని చల్లుకుంటు.. మునుగుతూ తేలుతూ ఉన్నాము. కొంత మంది అబ్బాయిలు కొంత మంది మహిళలతో నీళ్ళలో సరసాలు ఆడుతూ ఉన్నారు. నేను నిలిమా మరోక ముగ్గురము అబ్బాయిలని అసలు దగ్గరకు రానివ్వలేదు. అందరు చాలా సరదాగా ఆ 55 నిమిషాలు విచ్ఛల విడిగా ఆడుకున్నాము. అందరి జాకేట్ లంగాలు మొత్తంగా తడిచిపోయాయి. అసలు సమయ..మే తేలియలేదు. ప్రతినిధులు వచ్చి పిలుస్తూంటే 55 నిమిషాల సమయం అపుడే అయిపోయిందా అనిపించింది. అసలే తడీ బట్టలు తడీ శరీరంతో ఇసుకలో నడుస్తూంటే.. ఇసుక కాళ్ళకి లంగాకి అంటుకున్నది. అందరం ఒక చోటకి వచ్చి చేరాము.

అందరు చాలా సరదాగా బాగా ఆనందించారు గా అని కార్తీక్ అడిగాడు. అందరము అవును అని గట్టిగా సమాధానం ఇచ్చాము. అందరు ఇలాగే సంతోషంగా ఉండాలి అనేది మా కోరిక. ఇపుడు మీరు మా ప్రతినిధులకి కి ఇచ్చిన వస్తువులని తిరిగి మీరు ధరించండి అనగానే మేము తిరిగి మా నగలని ధరించాము. ఇపుడు మరల నా మేడలో మంగళసూత్రాలు మరియు బంగారం గోలుసు చేతులకి మట్టి గాజులు ఉన్నాయి. నా పూవ్వులని తిరిగి నా తలలో తూరుముకున్నాను (పేట్టుకున్నాను). 4 వ ఆట ఆడదామా? అని కార్తీక్ అడిగాడు. అందరము ఆడదాము త్వరగా చేప్పండి అని అరిచాము.

5 Comments

  1. please continue the storie i was so excited to reading this

  2. Storie Chala bagundi pls continue cheyandi

    1. శైలజాది వాచిపొది

Comments are closed.