అనుమానం తీపి బహుమానం 130

అబ్బాయిలకు ఇక్కడ కొంచే స్వతంత్రం ఇవ్వబడుతుంది. అంటే వాళ్ళు ముద్దు పేట్టుకునే ఆడవాళ్ళ సన్నులని, ముద్దు పేట్టుకున్నంత సేపు పిసకవచ్చు.. ముద్దు పేట్టుకోవడం, సన్నులని పిసకే అవకాశం ఇవ్వడం మేము అబ్బాయిలకి ఇచ్చే బహుమతులు.. అబ్బాయిలు ఉత్సాహం గా హో హో హో హో హో హో హో హో హో హో హో హో అరుపులు అరిచారు.. రేండో ఆట మొదలు పేడదామా అని కార్తీక్ నా వైపు చూసి అందరిని అడిగాడు. “నాకు మొదట కొంచేం భయం వేసింది కాని ఆడాలని ఒక పక్క మనసు పీకేది, మరో పక్క ఆడకపోతే ₹ 50,000 జరిమానా, నేను కట్టలేను కనుక ఆట ఆడి దానిని ఆనందపడదాం (Enjoy) అని నిర్ణయించుకున్నాను”.
మ్యూజిక్ మొదలైంది, మేము పరుగు మొదలు పేట్టాము, రేండు నిమిషాలకు మ్యూజిక్ ఆగింది. నా వేనుక ఆమే నన్ను ముందుకు తోసి తను ఒక అబ్బాయి మీద కూర్చూన్నది, నేను వేరోక అబ్బాయి, ఆ అబ్బాయి మీద కూర్చున్న లక్ష్మీ (32 సంవత్సరాల వయసు ఇద్ధరు పిల్లలు, 36A-36-40 కోలతలు) అనే మహిళ మీద పడ్డాను. నేను వేంటనే లేచి పక్కకు వచ్చి అందరు ఎమి చేస్తూన్నారో చూస్తూన్నాను. ఆడవాళ్ళు అందరు వాళ్ళు కూర్చున్న అబ్బాయిల కి ఈ లోకం మరిచి చుంబనం (ముద్దు) చేస్తూ.. అబ్బాయిలకి పూర్తీ సహకారం అందిస్తూ ఆనందిస్తున్నారు. అబ్బాయిలు అవకాశం దోరికిందని, సన్నులని పచ్చి పచ్చి గా పిసుకుతున్నారు. “అమ్మో, నేను కూడా వాళ్ళకి లాగా పచ్చిగా పిసికించుకోవాలా అని ఆలోచిస్తూ వాళ్ళనే చూస్తూన్నాను”. నాలుగు నిమిషాలకి మరల మ్యూజిక్ మొదలైంది. అందరు విడిపోయి.. ఆడవాళ్ళు సంతోషం తో వాళ్ళు చేదిరిన చీరలని జట్టు(hair) ని సరిచేసుకుంటు పక్కకి వేళ్ళిపోయారు. మ్యూజిక్ ఆగింది. ఐదు నిమిషాలు అబ్బాయిలకు ఊపిరి తీసుకునే అవకాశం ఇచ్చారు. మరల మ్యూజిక్ మొదలైంది.. మీగిలి ఉన్న 10 మంది పరుగు మొదలు పేట్టాము ఎలాగు ఏదో ఒక కూర్చీ దోరుకుతాది అని అందరు దీమాగా పరుగులు పేడుతున్నారు. రేండు నిమిషాలకి మ్యూజిక్ ఆగింది. నేను వంశీ అనే కూర్రవాడి వడిలో కూర్చూని వాడి పేదవుల మీద ముద్దు పేడుతుంటే.. వాడు నోరు తేరిచి నాలుక ని నా పేదాల మధ్యలో దూర్చాడు. నేను తప్పక నా పేదాలని కూడా వీడదియవలసి వచ్చింది. మొట్టమొదటి సారిగా నా నాలుక ని సృజించిన మగవాడు అయ్యాడు. “ఎపుడు నా మొగుడిని కూడా నాలుకని ముట్టనివ్వలేదు కాని ఇక్కడ తప్పలేదు”. నా నాలుకతో వాడి నాలుక యుద్ధం చేస్తూంది. నా సన్నులని పిసకడం నాకు తేలుస్తుంది. అనుభవం ఉన్నవాడిలాగే పిసుకుతున్నాడు. వాడి పాంట్ లో మడ్డ లేచినట్లుంది. అది నా గుద్దలకి గుచ్చుకుని నాకు చాలా ఇబ్బందిగా అనిపించింది. 5 నిమిషాలకు మ్యూజిక్ మొదలైంది. నేను వేంటనే వాడి నుండి విడిపించుకుని పక్కకు వేళ్ళి నా నోటిని నీళ్ళతో శుభ్రం గా కడుగుకున్నాను. చీరని సర్ధుకుని మరల వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చాను. అందరు చాలా సంతోషం గా ఉన్నారు.. ఎలా ఉన్నది అని కార్తీక్ అందరిని అడిగాడు. అందరు చాలా చాలా బాగున్నది అన్నారు. మాధవి గవర్నమేంట్ ఆఫీసర్ (వయసు 33, ఇద్దరు పిల్లలు, 36C-34-36 కొలతలు) ఇంకొంచేం ఎక్కువ సమయం ముద్దు పేట్టనివ్వ వచ్చు కదా సార్ అని అడిగింది. నేను మనసులో హమ్మ్ దీనికి చాలా ఎక్కువగా ఉన్నది అనుకున్నాను. ముందు ముందు సమయం ఎక్కువగానే ఉంటుంది అని.. “మరి మొదటి బహుమతి ఎవరు గేలుచుకున్నారో తేలుసుకుందామా?” అందరి మనసులలో ఒక రకమైన ఉత్సాహం నెలకొన్నది.. నాకు అయితే ఖశ్చితంగా రాదు ఎందుకంటే నేను రేండో రౌండ్ లో ముద్దు పేట్టాను.. అలాగే అబ్బాయికి నేను సరిగా సహకరించలేదు అని నాకు తేలుసు కాని, “అసలు మొదటి 10 మంది నుండి బహుమతిని ఎలా నిర్ణయిస్తారు? ఎవరికి ఆ బహుమతి వచ్చింది తేలుసుకోవాలని నాలో తేలియని ఒక కొత్త ఉత్తేజం, ఉత్సాహంగా కలిగింది”. కార్తీక్ మీ లో ఎవరు విజేత నో తేలుసుకునే ముందు చిన్న టీ విరామం.. అని సేలవు తీసుకున్నాడు.

ప్రియమైన పాఠకులారా మరి మీరు కూడా కొంచే విరామం తీసుకుని మరలా రండి.. ఈ ఆటలో మొదటి బహుమతి ఎవరికి వచ్చిందో ఉహించి చేప్పండి. నాకు అయితే రాదు అని తేలుసు కాని అసలు ఎవరికి ఆ మొదటి బహుమతి వచ్చింది మరియు ఎలా లేక్కలు కట్టి మొదటి బహుమతి నిర్ణయించారు? తేలుసుకోవాలని నేను అయితే Tension తో చచ్చిపోతున్నాను. మీ కోసం ఆ రోజు ఆటలలో పాల్గోన్న 20 మంది ఆడవాళ్ళ వయసులు కోలతలు ఇక్కడ ఇస్తూన్నాను.
1. నిలిమా (గృహిణి, వయసు 32, 38C-36-42, 5.1 అడుగుల ఎత్తు)
2. రమ దేవి (Private job, వయసు 35, 36C-36-38, 5.4 అడుగుల ఎత్తు)
3. లత (గృహిణి, వయసు 33, 34D-32-38, 5.3 అడుగుల ఎత్తు)
4. లక్ష్మీ (గృహిణి, వయసు 32, 36A-36-40, 5.2 అడుగుల ఎత్తు)
5. సుజాత (గృహిణి, వయసు 33, 36B-34-38, 5.4 అడుగుల ఎత్తు)
6. వరలక్ష్మీ (గృహిణి, వయసు 35, 32D-30-36, 5.2 అడుగుల ఎత్తు)
7. శైలజ (నేను) (Private డిగ్రీ కాలేజ్ లేక్చరర్, వయసు 30, 34C-36-36, 5.5 అడుగుల ఎత్తు)
8. రజనీ (Software Team Leader, వయసు 35, 36D-33-40, 5.4 అడుగుల ఎత్తు)
9. మేఘన (S.B.I Bank Manager, వయసు 31, 32C-30-34, 5.1 అడుగుల ఎత్తు)
10. కుమారి (గవర్నమేంట్ స్కూల్ టీచర్, వయసు 34, 34B-32-36, 5.2 అడుగుల ఎత్తు)
11. సరోజ (గృహిణి, వయసు 35, 36B-32-38, 5.3 అడుగుల ఎత్తు)
12. నాగలక్ష్మీ (Private స్కూల్ టీచర్, వయసు 30, 32D-30-34, 5.4 అడుగుల ఎత్తు)
13. నందిని (వ్యవసాయ శాఖ అధికారిణి, వయసు 33, 36C-32-40, 5.4 అడుగుల ఎత్తు)
14. రాధిక (Software Team Manager, వయసు 32, 36D-34-38, 5.2 అడుగుల ఎత్తు)
15. శ్రీలక్ష్మీ (గృహిణి, వయసు 35, 34C-32-36, 5.1 అడుగుల ఎత్తు)
16. సుశీల (గృహిణి, వయసు 31, 34D-36-36, 5.4 అడుగుల ఎత్తు)
17. దివ్య (Software Employee, వయసు 34, 34B-32-36, 5.2 అడుగుల ఎత్తు)
18. మాధవి (గవర్నమేంట్ ఆఫీసర్, వయసు 33, 36C-34-36, 5.3 అడుగుల ఎత్తు)
19. మాధురి (గుమస్థా తహసీల్ధారు కార్యలాయం, వయసు 30, 32D-30-34, 5.4 అడుగుల ఎత్తు)
20. వేంకట లక్ష్మీ (Private Accountant, వయసు 35, 36B-32-38, 5.3 అడుగుల ఎత్తు)
మీకు కూడా నాకు లా ఆత్రుత ఉంటే కామేంట్ చేయండి. ఈ 20 మంది మహిళలలో ఎవరికి మొదటి బహుమతి ఇచ్చారో ఉహించి చేప్పండి..

Episode 5

విరామ సమయంలో ₹ 10,000 ల బహుమతి గురించి ఎవరికి తోచినది వారు మాటకుంటున్నారు. మాకు జ్యూస్ ఇవ్వడం జరిగింది. జ్యూస్ తాగిన తరువాత మా అందరిలో ఒక రకమైన నూతన ఉత్సాహం వచ్చింది. 10 నిమిషాల విరామం తరువాత..
కార్తీక్ మాట్లాడుతూ.. అందరు మంచి ఉత్సాహంగా ఉన్నట్లున్నారు అని అడిగాడు. అందరు అవును.. అని అరిచారు.. కార్తీక్ మొదలు పేట్టాడు..

5 Comments

  1. please continue the storie i was so excited to reading this

  2. Storie Chala bagundi pls continue cheyandi

    1. శైలజాది వాచిపొది

Comments are closed.