ఆంటీ కొంచెం నీరసంగా ఉంది 2 95

శ్రా;మరి నువ్వు ?

నే;నిన్ను చూడకముందు వరకు ఎం ఫీలింగ్ లేదు ,బట్ నువ్వు వచ్చాక కంఫర్మ్ అయ్యా తనని లవ్ చేయట్లేదని.

ఇంతలో వాళ్ళ తాతయ్య వచ్చాడు పానకం లో పుడకలాగా .

తాను నన్ను ఫోన్ నెంబర్ అడిగింది.

నేను నా నెంబర్ ఇచ్చా.

తాను వాళ్ళ తాతయ్య ని సైకిల్ కొనమంది.

సైకిల్ ఎందుకె కార్ ఉండగా అన్నాడు.లేదు నాకు సైకిల్ ఏయ్ కావలి అంది.సరే అని ఎవరికో ఫోన్ చేసాడు.మనం ఇంటికి వెళ్లే సరికి సైకిల్ ఇంటిదగ్గర ఉంటుంది సరేనా అన్నాడు.మా మంచి తాతయ్య అని కౌగిలించుకుంది.నేనుకొంచెం జలస్ ఫీల్ అయ్యా.తాను మార్నింగ్ మా ఇంటికి రా,కలిసి వెళదాం అంది.(ప్రెసిడెంట్ ఇల్లు స్చవుల్ కి వచ్చే దారిలోనే ఉంటుంది )నేను సరే అన్న.తాను బాయ్ చెప్పి వాళ్ళ తాతయ్య తో కలిసి కార్ లో వెళ్ళిపోయింది.నేనుఒక్కడినే ఇంటికి రిటర్న్ వచ్చి

ఫ్రెష్ అయ్యి భోజనం చేసి మంచం మీద పడుకుని అలా ఆలోచిస్తూ ఎయిట్ మంత్స్ బ్యాక్ ఆంటీ తో జరిగిన ఫస్ట్ దెంగుడు కార్యక్రమం గుర్తుచేసుకుంటున్న.

ఆ రోజు నైట్ ఎనిమిది కాగానే స్నానం చేసేసి,షార్ట్ అండ్ ట్-షర్ట్ వేసుకుని ఎప్పుడెప్పుడు ఆంటీ ఇంటికి వెల్దామా అని వెయిట్ చేస్తున్న.టైం పది కాగానే ఇంట్లో అమ్మమ్మ ,తాతయ్య పడుకున్నారు.నేను మెల్లగా వెనక డోర్ తీసుకుని ఆంటీ ఇంటికి వేళ్ళ.ఆంటీ ఇంటి డోర్ మెల్లగా ఒక్కసారి కొట్టగానే డోర్ తెరుచుకుంది.ఆంటీ ఎరా నాని ఇంత ల్తేగానా వచ్చేది అని నన్ను డోర్ వేయమని చెప్పి గుడ్డ ఊపుకుంటూ కిచెన్ లోకి వెళ్తుంది.నేను డోర్ వేసి ఉయ్యాలా లా అటు ఇటు ఊగుతున్న ఆంటీ పిర్రలని చూస్తున్న.నా చూపులు ఆంటీ గుద్దకి గుచ్చుకున్నటుగా ఉన్నాయి.ఆంటీ వెనక్కి తిరిగి ఓ స్మైల్ ఇచ్చింది.

నేను వెంటనే పరిగెత్తుకెళ్లి ఆంటీ పిర్రల మీద గట్టిగ ఒక దెబ్బ కొట్టి వెనక నుండి హాగ్ చేసుకున్న.

ఆంటీ రేయ్ నాని కాసేపు కదలకుండా హాల్ లో కూర్చో నీకో సుర్ప్రైస్ అంది.నేను కామ్ గా వెళ్లి సోఫాలో కూర్చున్న.ఆంటీ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఐన తర్వాత పాయసం తీసుకొచ్చింది.

(నాకు పాయసం అంతే చాలా ఇష్టం).