ఆడది రంకు చెయ్యలి అనుకుంటే – 3 90

అదోరకమైన మూలుగు మూలిగింది. ఆ పని కూడా పూర్చి చేశాకా నేను పైకి వచ్చి పిన్ని పక్కన పడుకున్నాను పిన్ని నన్ను ప్రేమగా కౌగిలించుకుని నీ మొడ్డ పెట్టకుండానే నా గులంతా తీర్చావ్ కదరా నువ్వు మామోలోడివి కాదురా ఇంత కసిగాడిని పక్కలో పెట్టుకుని ఎన్ని రాత్రులు వేస్ట్ చేసుకున్నాను రా చా ఇంక నా ఒంటిలో అణువణువు నీకు రాసిస్తున్నాను నీకు ఎప్పుడు కావలంటే అప్పుడు ఎలా కవలంటే అలా చేసుకో ఇంక ఈ పిన్ని నీ సొంతం. అంది అసలు పని అవకుండనే నీకు నువ్వు నాకు అర్పించేసుకున్నవా?? అన్నాను అమ్మోఓ ఇంకా అసలు పనా ఇప్పటికే ఒల్లంతా గుల్ల గుల్ల చేశావ్ అంది ఇంత వరకూ వచ్చి అది లేకుండా ఎలా కొంచెం ఓపికపట్టు అదికూడా కనిచ్చేద్దం అన్నాను. నువ్వు మామోలోడివి కాదురా హుమ్మ్ ఐతే చూపించు నీ దెబ్బ రుచి నువ్వు అంటుంటే నాకు నీ దెబ్బ ఎలా ఉంటూందో చూడలనే ఆశగా ఉంది అంది.

అలా కౌగిలించుకుని పిన్నిని నలిపేస్తూ పిన్ని ఇంక మొదలెడదామా?? అన్నాను అబ్భ్ మొడ్డ పెట్టకుండానే నా కుతి అంతా తీర్చావ్ రా ఒల్లంతా హూనం చేశావ్ మళ్ళి నువ్వు మీదెక్కితే తెల్లారి మంచం దిగలేనెమో ఇన్ని రోజులనుండీ పస్తు ఉన్నా నా పూకుకి ఒక్కసారే అంత అలా దెంగినా తట్టుకోలేదేమోరా కొంచెం సేపు ఆగు మళ్ళి పుకులో ఏమన్న టిమ టిమ లాడితే అప్పుడు ఎక్కిదువ్ గాని అంది పిన్ని ఇదేంటి ఇలా ఆంటుంది ఈ దొంగముండ రెండు సార్లు కర్చేసింది అప్పుడే అనుకున్నా రెండోసారి కారనివ్వకుండా దీని పూకు అడుక్కి నా మొడ్డ తోసెయ్యాలి అని దీనెమ్మని దెంగా దీని వంపు సొంపుల వయ్యారాలని చూసి కొంచెం టెంప్ట్ అయ్యి వాటిపని పట్టేలోపే రెండోసారి కర్చేసుకుంది అనుకుంటున్నాను మనసులో ఏరా ఏంటి ఆలోచిస్తున్నవ్ అంది ఏమి లేదులే అన్నాను. ఇప్పుడు వద్దు అన్నాను అనేగా అలోచిస్తున్నవ్?? అంది అదేమిలేదు పిన్ని అన్నాను మరి దేనిగురించి అలోచిస్తున్నవ్ అంది అప్పుడూ నా మనసులోకి నా అసలు ప్లేన్ గుర్తువచ్చింది వెంటనే పిన్ని పెళ్ళి అవకముందు ఎవరితో అన్నా?? అన్నాను ఏరోయ్య్ నా రంకు మొగుళ్ళ విష్యాలు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నావా?? అంది చెప్పు పిన్ని ప్లీజ్ అన్నాను నీ చిన్నప్పటినుండీ నీకు తెలిసిన విషయాలు చెప్పు అన్నాను.

అబ్బో చాలా ఉన్నయి రా అవన్ని చెప్పడం చాలా కష్టం అంది పర్లేదు పిన్ని చెప్పు అన్నాను. సర్లే ఉండు అని మొదలెట్టింది తన చిన్నప్పుడు పిన్నిని పక్కలో ఉంచుకునే మా అమ్మమ్మ తాతయ్యా దెంగులాడుకోవడం గురించి మొదలెట్టింది. వావ్ సూపర్ అనుకుని ఇంట్రెస్ట్ గా వింటున్నా. ఒకసారి పిన్నికి ఎదో సౌండ్స్ వినిపించి నిద్దర మెలుకువ వచిందంట నిద్దర మత్తులో కళ్ళు తెరవలేదంట అలాగే మళ్ళి సౌండ్స్ వినిపించాయ్ అంట కొంచెం సేపటికి మళ్ళి వినిపించిందంట అది సౌండ్ కాదు ఎవరో ములుగుతున్నారు కళ్ళు తెరిచి చూసిందంట అంతా చీకటి చీకటిలో మూలుగులు వినిపించేసరికి భయం వేసి అమ్మని పట్టుకుని పడుకుందాం అని పక్కన చెయ్యి వేసి తడిమితే తనకి నిద్దర పట్టక ముందు ఉన్నా అమ్మమ్మ పక్కలో లేదంట పిన్నికి ఇంకా బయం పెరిగి అమ్మ ఎక్కడకి వెళ్ళింది అమ్మోఓఓ ఎదో మూలుగుతుంది నాన్న మంచం మీదకి వెళ్ళి నాన్నని పట్టుకుని పడుకుందాం అని లేచిందంట ఆ గదిలో ఉన్నా చిన్న బెడ్లైట్ వెలుతురుకి తన కళ్ళు నిదానంగా అలవాటు పడి తాతయ్య మంచం మీదకి వెళదాం అని చూస్తే ఆ మంచం మీద ఎవరో కదులుతున్నట్టు కనిపించిందంట కళ్ళు ఒక్కసారి నులుముకుని మళ్ళి చూస్తే తను చూసింది నిజమే ఎవరో తాతయ్య మంచం మీద ఉన్నారు అలా పిన్ని చుస్తుండగానే మళ్ళి మూలుగులు వినిపించాయ్ అంట ఈసారి మగ గొంతు మూలుగులు ఆ గొంతు తాతయ్యది అని పిన్నికి అర్దం అయ్యిందంట అమ్మోఓ ఎవరో దొంగోడు దూరి నాన్న దిండు కింద పెట్టే భీరువా తాళాల కోసం మంచం ఎక్కితే వాడిని నాన్న పట్టుకుని కొడుతున్నట్టు ఉన్నారు అందుకే మూలుగుతున్నారు మంచం కూడా కదులుతుంది తప తప మని సౌండ్స్ కూడా వినేసరికి హా కచితంగా దొంగోడే వాడిని నాన్న బాగా చితక కొడుకున్నారు లేకపోతే మా ఇంటికి వస్తాడా?? బలే బలే అనుకుందంట ఈలోపు ఆడ గొంతు తో మూలుగులు వినిపించాయ్ అంట ఇదేంటి దొంగ ఆడదా?? అమ్మో మా ఇంటిలో దూరి అమ్మ నగలు ఎత్తుకుని పోదాం అనుకుందా? దొంగముండ బాగా అయ్యింది నాన్నకి దొరికిపోయింది నాన్న దానిని వదులుతారా?? చూడు ఎలా కొట్టేస్తున్నారో నొప్పి తట్టుకోలేక తెగ మూలుగుతుంది దొంగముండ. ఇంతకి అమ్మ ఏమయ్యింది?? ఓహో అమ్మ బయటకి బాత్రూం కి వెళితే ఆ టైంలో ఈ దొంగముండ ఇంటిలోకి దూరిందా?? నాన్న దీనిని పట్టుకుని మంచిపని చేశారు లేకపోతే అమ్మ వచ్చేలోపే ఇది మా నగలన్ని ఎత్తుకుని పోయేది అని సంతోషపడిందంట పిన్ని.

ఈలోపు మంచం కదులుళ్ళు తప తప తప్ తప్ మని సౌండ్స్ మూలుగులు హహ హహ హహహ్హ్ హాహ్హ్ ఆహ హాహ్ హాహ్ అని ఒగర్చడం వినించాయంట పిన్నికి అలా కొంచెం సేపు వినిపించి ఆగిపోయాయంట ఆతరవాత నాన్న మంచం మీదనుండీ ఆ దొంగముండ దిగి మా దొడ్డి తలుపు వైపు వెళుతుంది అది. నాన్న దీనిని తెగ కొట్టేసేసరికి బయమేసి పారిపోతుంది అనుకుందంట పిన్ని కొంచెం సేపటికి మళ్ళి తలుపు సౌండ్స్ అయ్యేసరికి చూస్తే ఎదో ఆకారం ఇంటిలోకి వచ్చి తలుపు గెడ పెట్టిందంటనిదానంగా తన మంచం దగ్గరకి వస్తుంటే ఎవరా అని చూస్తే అమ్మమ్మ అంట. అమ్మమ్మ వచ్చి మంచం మీద పడుకున్నాకా. పిన్ని జరిగింది అమ్మమ్మకి చెప్పిందంట అవునా?? అలా జరిగిందా అమ్మోఓ బాగా అయ్యింది ఆ దొంగముండ దూల తీర్చేసి ఉంటారు మీ నాన్న అందంట అవునమ్మ ఒకటే మూలుగులు నాన్న ఏమో తప తప తప కొట్టేస్తున్నారు అదేమొ హహ అహహ్ అహహ్ అని మూలుగుతుంది అందంట సర్లే మొత్తానికి వెళ్ళిపోయింది కదా? ఇంక నువ్వు పడుకో అని తనుకూడా పడుకుందంట.

ఆరోజు తెల్లారి పిన్ని ఎదో అటూ ఇటూ దొడ్డిలో తిరుగుతుందంట అలా అలా దొడ్డి చివర ఉన్నా గడ్డి వాము దగ్గరకి వెళ్ళేసరికి రాత్రి ఆ దొంగది వచినప్పుడు విన్నా సౌండ్స్ వినిపించాయ్ అంట ఇదేంటి ఇవి రాత్రి ఆ దొంగదానిని నాన్న కొడుతుంటే వచ్చిన సౌండ్స్ లా ఉన్నాయే ఇవి ఇక్కడ వస్తున్నాయ్ ఏంటి?? చూద్దాం ఉండు అని అటు వైపి మెల్లిగా చప్పుడు చెయ్యకుండా వెళ్ళిందంట అక్కడ మా అమ్మ అక్క అంటే మా పెద్దమ్మ ఆమెకి అప్పటికే పెళ్ళి అవడం వాళ్ళ ఆయన వదిలెయ్యడం కూడా జరిగాయీంటలే.