ఆడవాళ్ళతో యుద్ధం! 189

నేను సారధి. అందరూ నన్ను విక్కీ అని పిలుస్తారు. చిన్నప్పటినుండి అందరూ కలిసి గారాబం గా పెంచడంతో కొంచం మొండితనo ఎక్కువ. ఆటల్లో ఫస్ట్. మిగతా వాటిల్లో కొంచం వెనకబడి ఉండేవా డిని. అలాంటిది అనుకోకుండా జరిగిన ఒక గొడవ నా జీవితం లో పెనుమార్పలకు కారణం అయ్యింది.

అది ఇప్పప్పటికి మరచిపోలేని జ్ఞాపకం . ఆ రోజు ఇంట్లొ అందరూ ఉరికి వెళ్లడం తో నను ఒక్కడినే ఇంట్లో ఉన్న. స్నానం చేద్దాం అని బయలుదేరి టవల్ తీసుకుని భుజం పై వేసుకుని బాత్రూమ్లోకి వెళ్లి షవర్ ఆన్ చేసాను.వంటికి సోప్ రసుకుంటుండగా ఉన్నట్టుండి ఎవరో ఇంటి తలుపు బాదుతున్నారు. చిరాకేసి ఎవరా అని కోపంతో అలానే వచ్చి మెయిన్ డోర్ ఓపెన్ చేసాను. ఎదురుగా దివ్య వదిన. షాక్ తొ అలానే నోరు తెరిచి చూస్తూ ఉండిపోయింది. తను ఎందుకు అలా ఉండిపోయిందో అర్థంకాక హలోమేడం ఏమైంది. పిచ్చి పట్టింద అని అడిగాను. అప్పుడు తను తేరుకొని నాకు పిచ్చి కాదు ఎవరైనా చూస్తే నికే పిచ్చి పట్టింది అనుకుంటారు. ఒకసారి కిందికి చూసుకో అన్నది. అప్పుడు కానీ అర్థం కాలేదు. నేను స్నానం చేస్తూ అలానే వంటిపైనా ఏమి లేకుండా డిసమొలతో నగ్నంగా ఉన్నానని. వెంటనే పరిగెత్తుకెళ్లి బాత్రూమ్ లో దూరి త్వరగా స్నానం చేసి టవల్ కట్టుకొని బిటికొచ్చాను. అప్ప్పటికె దివ్య వదిన బెడ్రూం లో మంవహం పైన పడుకొని ఎదో ఆలోచిస్తూ ఉంది.

నేను బట్టలు వేసుకుని వదిన పక్కన కూర్చుని ఏంటి ఎదో పోగొట్టుకున్న దానిలా ఆలోచిస్తున్నావ్ అన్నాను. తను వెంటనే ఈ లోకంలోకి వచ్చి ఎం లేదు ర అన్నది. నేను ిిఐన మా ఇంటికి ఎందుకు వచ్చావు. తలుపులు ఎందుకు అలా బాధవ్ అని అడిగాను. తను ఎం లేదురా ను ఒక్కఫైవే ఉన్నావ్ కదా ఎం చేస్తున్నావా అని చూసి రమ్మని మా అమ్మ పంపింది. అందుకే నాకు ఇష్టం లేకపోయినా పంపింది అని తలుపులు కోపం తో అలా బాద అని అయిన ను అలా వచ్చేసావు ఏంటి బాత్రూం లో నుండి అని అడగటం తో. ఇప్పటివరకు ఎవ్వరు రాలేదు. కానీ స్నానానికి వెళ్ళగానే ఎవరో వచ్చి తలుపులు బలంగా కొట్టడం తో కోపం వచ్చి అలానే వచ్చేసాను. ఇంతకీ వచ్చిన పనెంతో చెప్పు అన్నాను. దానికి తను మా అమ్మ నిన్ను మా ఇంటికి వచ్చి భోజనం చేసి అక్కడే పడుకోమంది. దానికి నేను రాను నేను ఇక్కడే పడుకుంటే అని చెప్పడం తో సరే అదే విషయాన్ని మా అమ్మతో చెప్పు అని వెళ్లిపోతు వెనక్కి చూసి నవ్వి వెళ్ళిపోయింది. కానీ తన నడకలో నాకు ఇది తేడా కనిపించింది. సరె అని నేను ఇంటికి లాక్ చేసి తన వెనకే వెళ్లిపోయా.కానీ తను నా ముందు నడుము అటు ఇటు ఊపుతూ నడుస్తూ మధ్య మధ్య లో వెనక్కి తిరిగి ముందు చూసి నడువు ఎటు చేస్తున్నావ్ అని అడిగింది. నేను ముందు చూసే నడుస్తున్న . నవీబీ మాటిమాటికి వెనక్కి చేస్తున్నావ్ అని అన్నాను

అలా అత్తయ్య ఇంట్లోకి వెళ్ళగానే అత్తయ్య ఎన్టీరా ఒక్కడివే ఉన్నావ్ అంట కదా.నానమ్మ ఫోన్ చేసి చెప్పింది. అయిన మీ అమ్మ వాళ్ళు మాట్లాడకపోతే ఏమి ను మాట్లాడొచ్చు కదా. కుటుంబం అన్న తరువాత గొడవలు కామన్ గా వస్తాయి. అందుకని ను కూడా మాట్లాడడం మనేస్తావ అని అన్నది. అథ అలా మాట్లాడుతుంటే అంత లొనే శ్రీను మామా బైటికి వచ్చి అవన్నీ పిల్లలకు చెప్పడం అవసరమా. అని ఎరా విక్కీ నువ్వు కూడా మమ్మల్ని బైట వల్ల ల చేస్తున్నావా.అయిన అది నాకంటే చిన్నదైతే నీకు ఇచ్చి పెళ్లిచేసే వాడ్ని. కానీ పెద్దది అయింది. ఇక పోతే నీ ఇద్దరు మరదళ్లలో ఎవరినో ఒకరిని చేసుకో అప్పుడైనా అందరం మళ్ళీ కలుస్తామేమో అని అన్నాడు. అసలే ఇస్టమ్ లేకుండా వల్ల ఇంటికొచ్చాను. పైగా మామయ్య డైలాగ్స్ విని చిరాకేసి నేను ఇంటికెళ్ళి పోతున్న అని బైటికి వచ్చి చెప్పులు వేసుకుని బైల్దేరుతుంటే నానమ్మ ఫోన్ చేసింది.

4 Comments

  1. స్టోరీ 5th part నుండి కన్ఫ్యూషన్ ఉంది చంద్రిక ఎవరో సడన్గా క్యారెక్టర్లు మారి గందరగోళం గా ఉంది అర్థం కాలా ????

  2. స్టోరీ లోకి చoద్రిక క్యారెక్టర్ కన్ఫ్యూస్ అవుతుంది అర్థం కాలేదు ?

  3. Next episode please

  4. Next story please

Comments are closed.