ఇక్కడ మనమిద్దరమే కదా ఉన్నాం! 497

హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను చూసిన విన్నా రంకు భగోతాలు మీకోసం ఇక్కద చెప్పలనుకుంటున్నాను నాకు అప్పుడప్పుడే మాటలు వచ్చే టైంలో మా ఇంటి ముందు ఉన్నా తొట్టెలో దిగి నీళ్లతో ఆడుకుంటుంటే మా ఇంటి దగ్గరలో ఉన్నా ఆంటీలు నన్ను ఒక చీపురు పుల్లతో కొడుతుంటే నేను వాళ్ళని లంజ ముండల్లరా అని నత్తి నత్తి గా తిట్టే వాడిని అలా తిట్టడం గుర్తు ఉండి కాని ఇంకేమి గుర్తు లేదు ఆ వయసులో చేసిన పనులు.

నేను అలా తిడుతుంటే వాళ్ళ అమ్మ వచ్చి వాళ్ళని తిట్టేది ఏమే వాడిని కదిపి మరి అలా పచ్చి బుతులు తిట్టించుకుంటున్నారేంటే బాబు అని వాళ్ళేమో వాడు అలా తిడుతుంటే బలే బాగుందమ్మా అనే వారు.

వాళ్ళు ఎంత దుల ముండలో చూశారా?? నా చిన్నప్పుడు మా చిన్నమ్మ అమ్మ చెల్లి ఎక్కువగా మా ఇంటికాడె ఉండేది అలా మా ఇంటికాడే ఉండడం వల్ల మా ఊరిలో తన వయసు అమ్మాయిల తో స్నేహం చేసేది అందరూ కలిసి సినిమాలకి షికారులకి వెళ్ళేవారు ఒక చోట కూర్చుని సోది చెప్పుకునే వాళ్ళు ఒకసారి మా చిన్నమ్మ ఫ్రెండ్ బంగారు గొలుసు వేసుకుని వచ్చింది గొలుసు చాలా బాగుందే నీకు ఒకసారి నేను కూడ పెట్టుకుంటాను ఇవ్వవే అంది చిన్నమ్మ ఆ ఆంటీ తీసి ఇచ్చింది చిన్నమ్మ తన మెడలో పెట్టుకుని నాకు చూపించింది ఎలా ఉంది రా అని పక్కనే ఉన్నా నేను అదేంటి ఆ ఆంటీది నువ్వు పెట్టుకున్నావ్ తీసి ఇచ్చెయ్ అన్నాను ఏం నేను పెట్టుకోకూడదా?? అసలు దానికి ఇవ్వను రా ఏమి చేస్తావ్ అంటూ గొలుసు లింక్ తీసేసి సళ్ల మద్య లోయలోకి వేసుకుంది ఇచ్చెయ్య మన్నాను కదా ఇచ్చెయ్ అన్నాను నేను.

ఒసేయ్ నీ గొలుసు ఇంక నేను ఇవ్వనే అంది ఆంటీ తో మా చిన్నమ్మ. ఎందుకు ఇవ్వవూ అంటూ చిన్నమ్మ జాకీటులో సళ్ళ మద్య లోయలోకి నా చెయ్య పెట్టి అక్కడ ఉన్నా గొలుసు తీసి ఆ ఆంటీకి ఇచ్చాను అదేంటిరా అలా చేసావ్ అంది ఆంతీ మరి నేను ఇవ్వమన్న్నప్పుడు ఇవ్వదా?? అన్నాను. ఇదిగోనమ్మా నీ గొలుసు ఇంకా ఇవ్వకపోతే వీడు ఇకెక్కడ చెయ్య పెట్టేస్తాడో అంది చిన్నమ్మ.

అలా నేను కొంచెం పెద్ద వాడిని అయ్యాను అది 6వ తరగతి అనుకుంట ఊరిలో చాల జనం వచ్చి మా సైన్స్ మాస్టరిని చితక కొట్టేస్తునారు బడిలోకి దూరి తలుపులు వేసుకున్నా కూడా కిటికి లోనుండి కర్రలతో కొట్టేస్తున్నారు జనం. అసలు ఏమయ్యింది ఎందుకు మాస్టారిని కొడుతున్నారు అని మా ఫ్రెండ్ ని అడిగాను మాస్టారు వాళ్ల అమ్మాయి పాస్ పోసుకుంటుంటే చూశారంట అన్నాడు ఓస్ దీనికేనా నేను పాస్ పోసుకుంటుంటే నువ్వు ఎన్ని సార్లు చూడలేను అలాగే నువ్వు పోస్తుంటే నేను ఎన్ని సార్లు చూడలేదు అన్నాను పక పకా నవ్వుతూ.

వాళ్ళకి నీ నవ్వు వినపడితే మాస్టారితో పాటు నిన్ను కూడా బాదుతారు చూసుకో అన్నాడు వాడు. నాక్లాస్ మెట్స్ లో ఇద్దరు అమ్మాయిలు బాగుంటారు వాళ్లలో ఒక అమ్మాయి నాతో బాగా మాట్లాడేది ఇద్దరం చాలా కబుర్లు చెప్పుకునే వాళ్ళం కలిసి బడికి వెళ్ళే వాళ్లం కలిసి ఇంటికి వెళ్ళేవాళ్ళం ఒకసారి తను బడికి రాలేదు ఆ తరవాత రోజు కూడా రాలేదు నేను వాళ్ల ఇంటికి వెళ్ళి సుధ బడికి ఎందుకు రావడం లేదు అని అడిగా సుధ పెద్ద మనిషి అయ్యింది అందుకే రావడం లేదు అన్నారు వాళ్ళ మామ్మ గారు.