ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు ఆంటీ ? 432

నా పేరు చందు, మాది పల్లెటూరు, నాకు ఎప్పటి నుండో మా ఇంట్లో రెంట్ కు ఉన్న భార్గవి ఆంటీని దెంగాలని ఉంది, నా వయసు ఇరవై, తన వయసు సుమారు 32 అలా ఉండొచ్చు.
తనని నేను మొదట సారి దెంగినప్పుడు తనని బ్లాక్ మెయిల్ చేసి దెంగా, తరువాత నాకు దెంగుడు నచ్చి తానే వచ్చి రోజూ దెంగించుకునేది. ఒకరోజు రాత్రి మొగుడు ఊరికి వెళ్ళాడు అని నన్ను పిలిచింది, ఆ ఆంటీ కొడుకు చదువుకుంటూ కూర్చున్నాడు. ఇక్కడ నుండి కథ మొదలు

చందు నైట్ డ్రస్ వేసుకుని హాల్లో కూర్చుని టీవి చూస్తు, అప్పుడప్పుడు భార్గవి వైపు చూస్తున్నాడు.

కిచెన్ లో గిన్నెలు సర్దుతూ భార్గవి తన్ వైపు చందు పదే పదే చూడటం గమనించి నవ్వుకుంటున్నది. అంతలోనే ఆమె చందుని కొంచెం టీజ్ చేద్దామని, కిచెన్ లో అంతా సర్ది ఆంటీ కొడుకుని పడుకోబెట్టడానికి వాడి రూంలోకి వెళ్తూ, చందు వైపు చూసి, “చందు…..నేను నా కొడుకుతో పడుకుంటాను….నువ్వు ఇక కిందకు వెళ్లి పడుకో,” అంటూ నావైపు కొంటెగా చూసి నవ్వుతున్నది.

ఆమె పక్కన కొడుకు కూడా ఉండేసరికి చందు ఏమీ మాట్లాడలేకపోయాడు…..కాని చందు మొహంలో అసహనం మాత్రం బాగా కనిపించింది భార్గవికు.

ఆ కోపంతో టీవీ చానల్స్ మారుస్తూ ఏం ప్రోగ్రామ్ చూడాలో అర్దం కావడం లేదు.

భార్గవి కొడుకు రూంలోకి వెళ్ళి తలుపు గడి వేసుకుంటూ చందు వైపు చూసి ఇంకొంచెం కవ్విస్తూ, “గుడ్ నైట్ చందు….స్వీట్ డ్రీమ్స్,” అని తలుపు గడి వేసుకున్నది.

అలా చందు హాల్లో కూర్చుని టీవి చూస్తున్నాడు……అప్పటికి టైం 10.30 అయింది. అప్పటికి భార్గవి ఆంటీ కొడుకు పడుకోవడానికి వెళ్ళి గంటన్నర అవుతుంది.

అంతలో ఆంటీ కొడుకు రూం తలుపు గడి తీసిన చప్పుడు వినిపించింది….భార్గవి మంచినీళ్ళ కోసం వచ్చుంటుందని అనుకుంటూ చందు అటువైపు చూసాడు.

తలుపు తీసుకుని బయటకు వచ్చిన భార్గవిను చూసి చందు మతి పోయింది….ఆమెని చూసి తెరిచిన అతని నోరు అలానే ఉండిపోయింది.

చందు కన్నార్పకుండా భార్గవిను అలానే చూస్తున్నాడు….అంటే భార్గవి ఆంటీ కొడుకుని నిద్రపుచ్చి లోపల అందంగా రెడీ అయింది.

భార్గవి హెడ్ బాత్ చేసి, జడ వేయకుండా అలా దువ్వి వదిలేసింది….దాంతో కొంచెం తడిగా ఉన్న ఆమె పొడవాటి కురులు భార్గవికు ఇంకా అందాన్ని పెంచుతున్నాయి. భార్గవి ఉల్లిపొరలా ట్రాన్స్ పరెంట్ తెలుపు చీర కట్టుకుని, మ్యాచింగ్ ట్రాన్స్ పరెంట్ తెలుపు జాకెట్ వేసుకున్నది.

జాకెట్ లోపల గులాబి కలర్ బ్రా భార్గవి సళ్ళని పైకి లేపి కనిపిస్తున్నాయి. ఆమె వేసిన జాకెట్ ట్రాన్స్ పరెంట్ అవడంతో లోపల బ్రా కొట్టొచ్చినట్టు కనిపిస్తున్నది.

అదే రంగు శాటిన్ లంగా వేసి చీర బిగించి కట్టడంతో ఆమె పిర్రలు గుమ్మడికాయల్లా ఎత్తుగా కనిపిస్తున్నాయి.

Responses (52)

Comments are closed.