ఇక మా జీవితాన్ని మీకు పరిచయం చేస్తాను – 2 169

వాళ్ళ దెంగుడు చూసాక నాకు అప్పుడు అర్ధం అయింది పద్మజ నన్ను ఎందుకు వెళ్ళిపోమన్నదో
ఆ తర్వాత ఒక రోజు ఆఫీస్ కి వెళ్ళలేదు, మధ్యాహ్నం పక్కన ఇంట్లో నుంచి సన్నని మూలుగులు, పద్మజ బెడ్ రూమ్ లో నిద్రపోతోంది, అపుడు అర్ధం అయింది , అజయ్ గాడు వాళ్ళ అమ్మని ఏకుతున్నాడు అని, ఆ రోజు మటుకు పద్మజాని చుస్తే ఒక లంజ కనిపించింది

తర్వాత రోజు ఆఫీస్ కి వెళ్ళగానే, మా సర్ నన్ను రూమ్ లో పిలిచి
శ్రీనివాస్ ఈ అడ్రస్ కు వేళ్ళు వాళ్ళు నీకు ఒక డబ్బా ఇస్తారు పట్టుకొని రా

ఆ అడ్రస్కి వెళ్లి సర్ పేరు చెప్పి బాక్స్ తీసుకొని కార్లో ఆఫీస్ కి బయలుదేరాను, దారిలో అసలు ఇందులో ఏమి ఉన్నాయో చూడాలని ఆతృతలో తెరిచి చూసా, ఒక సన్నని తాడు, ఆరు ఇనప క్లిప్స్ , ఒక కొరడా, అలాగే ఒక చిన్న బాల్ వున్నా ఒక ట్యూబ్ అది తీసుకొని బటన్ నొక్కగానే, బాల్ గిర్రున తిరుగుతూ సౌండ్ చేస్తోంది, అవి ఏంటో అంతగా అర్ధం అవ్వక, మల్లి అలానే బాక్స్లో పెట్టి సర్ రూమ్ లోకి వెళ్ళాను

సర్ అపుడు ఫోన్లో ఎవరినో అరుస్తున్నారు,
ఇప్పుడు చెపితె ఎలాగా, ఆ మాత్రం బుద్ధి ఉండక్కర్లేదు, నేను ఎపుడో బుక్ చేసుకున్న, ఇపుడు నేను నా ఫ్రెండ్స్ ఏమి చేయాలి అని ఫోన్ పెట్టేసారు

సర్ ఆ బాక్స్ తెచ్చాను
తీసుకెళ్లి ఏట్లో పడేయి
అదేంటి సర్ ఏదో చిరాకుతో వున్నారు, నేను ఏమయినా హెల్ప్ చేయగలిగితె చేస్తా
సరిగ్గా అపుడే పద్మజ ఫోన్ చేస్తోంది, నేను కట్ చేశాను
రాత్రికి నేను నా ఫ్రెండ్స్ ఒక లంజని బుక్ చేసుకున్నాము, ముండా హ్యాండ్ ఇచ్చింది, నైట్ పార్టీ అంత వేస్ట్ అయిపోయింది
అంతలో మల్లి పద్మజ ఫోన్ చేసింది
వెళ్లి ఆ ఫోన్ మాట్లాడి రా అన్నాడు
నేను ఫోన్ ఎత్తగానే
ఏంటి ఎన్ని సార్లు చేయాలి అంత ఏమి పీకి కట్టలు కడుతున్నావ్ అన్నది చిరాకుగా
జరిగినది అంత చెప్పా
అవునా సరే ఎంత ఇస్తున్నారో అడుగు నేను లైన్లోనే వుంటా, నేను ఫోన్ జేబులో పెట్టుకొని సర్ దగరికి వేళ్ళ
సర్ ఇంతకీ ఇంతకీ బుక్ చేసుకున్నారు
పాతిక వేళకి , నీకు ఎవరుఅయిన తెలుసా కావాలంటే ఇంకో అయిదు వేలు ఇస్తా
కన్నుకొని చెప్తా సర్ అంటూ బయటికి వోచి ఫోన్లో ఏమీ విన్నావుగా ఇంకా పెట్టేసుతున్న
అరేయ్ చెపేధి విను నీకు తెలిసిన లంజ వుంది, దాన్ని తీసుకొస్తా అని చెప్పు మొత్తం ముప్పై వేలు తీసుకో
నాకు ఎవరు తెలీదు కదే
ఓరీ నా ఎర్రిపుకు మొగుడా, నేను వున్నా కదా నన్నే తీసుకెళ్ళు
ఒసేయ్ ఏదో వాడితో వీడితో పడుకుంటే సరేలే నావల్ల కాదు కాబట్టి ఆలా చేసావు అనుకున్న, మరీ ఇలా లంజలాగ బజారులోకి వెళ్తాను అంటావ్ ఏంటే
చుడండి ఇక్కడ ఫ్రీగా ఎవడి పకలోనో పడుకుంటాను, అక్కడ డబ్బులు కూడా వొస్తాయి, ఇంకా నువ్వు ఏమి మాట్లాడకుండా వెళ్లి చెప్పు
నేను లోపలి వెళ్లి
సర్ నాకు తెలిసిన లంజ వుంది, నేను తీసుకొస్తాను కానీ ముప్పైవేలు అడుగుతోంది
తీసుకోమను కానీ మేము చూపిన దేనికి నో అనకూడదు, ఓకేనా
సరే సర్
ఇదిగో పదివేలు అడ్వాన్స్, పని అయ్యాక మిగితా ఇరవయి అంటూ సాయంత్రం ఎక్కడికి రావాలో అడ్రస్ ఇచ్చారు,