ఇక మా జీవితాన్ని మీకు పరిచయం చేస్తాను – 4 177

ఇప్పటికే రెండు పార్ట్ లలో పద్మజ గురించి వర్ణించటం జరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ వర్ణనలు లేకుండా డైరెక్టుగా కథలోకి

ట్రింగ్ ట్రింగ్ మన్న అలారం సౌండ్ కి నిద్రలేచింది పద్మజ

ఇక మా జీవితాన్ని మీకు పరిచయం చేస్తాను – 3 →

ఆమ్మో అప్పుడే ఏడు అయింది అనుకుంటూ నిద్రలేచి గబా గబా బయిటికి బెడ్ రూమ్ నుంచి బయిటికి వొచ్చింది, పిల్లల గదిలోకి వెళ్లేముందు ఎందుకో ఒక్కసారి తనని తాను చూసుకొని అదిరి పడింది
చ వొంటి మీద నూలుపోగు లేదు, కంగారులో వాళ్ళ గదిలోకి వెళ్ళలేదు అనుకుంటూ మళ్ళి వెనక్కి వొచ్చి నైటీ వేసుకొని పిల్లల్ని నిద్రలేపడానికి వెళ్ళింది।
అబ్బా ఇంకో అయిదు నిముషాలు అమ్మ ప్లీజ్ అంటున్న పిల్లల్ని బలవంతంగా నిద్ర లేపి కిచెన్ లోకి దూరింది
పిల్లలు కాసేపటికి రెడీ అయ్యి వొచ్చేటప్పటికీ వాళ్ళకి టిఫిన్లు పెట్టి వాళ్ళకి బాక్స్లు ఇచ్చి ఇద్దరినీ కల్లెజ్ కి పంపింది
అబ్బా ఎనిమిది అవ్వొస్తోంది ఈయన ఇంకా నిద్రలేవలేదు అనుకుంటూ భర్త శ్రీనివాసుని లేపింది
శ్రీనివాస్ కూడా తయారు అయ్యి ఆఫీసుకి వెళ్ళాడు।
హమ్మయ్య ఇప్పటికి తుఫాను వెలిసింది అనుకుంటూ మిగిలిన పనులన్నీ చేసుకొని టైం చూస్తే పదకొండు అయ్యింది।
తన ఫోన్ తీసుకొని భర్తకి ఫోన్ చేసింది
హలొ
హలొ చెప్పవే
ఏం చేస్తున్నారు
ఆఫీస్ లో ఎం చేస్తనే పనే చేస్తున్న
తొందరగా వెళ్లారు ఆఫీసుకి , ట్రాఫిక్ లేదా
నీ మొగుడు అంటే ఏమి అనుకున్నవే ఎంత ట్రాఫిక్ వున్నా కొట్టేస్తానే
అబ్బో
హహ నీకు తెలిసిందే కాదే
హ్మ్మ్ తెలుసు ప్రతి రాత్రి మీ పోటు తట్టుకునేదాన్ని నాకు తెలీదా మీ మగతనం
సరెలేవే ఇప్పుడు మళ్ళి లేపకు అసలే బోలెడు పని వున్నది బాయ్
బాయ్ అండి
హమ్మయ్య వీడు ఆఫీసుకి వెళ్ళాడు లే అనుకుంటూ ఫోన్ వైపు చూసి ఏంటి ఈ రోజు ఒక్క కాల్ కూడా రాలేదు అనుకునేంతలో డోర్ బెల్ మోగింది
ఎవడు వొచ్చాడో అనుకుంటూ తలుపు తీసేటప్పటికీ ఎదురుగ ఇంటి ఓనర్ గురునాధం నిలబడి వున్నాడు, వాడి వయసు 62 పెళ్ళాం షుగర్ బీపీ తో వుంది సర్రిగా అదే టైంకి పద్మజ ఇంట్లోకి అద్దెకి దిగింది । వాడి బలహీనత కనిపెట్టి వాడిని లొంగ తీసుకున్నది , ఇంటి రెంటుకి బదులు వారానికి ఒకసారి దెంగించుకునేటట్టు ఒప్పదం చేసుకున్నది।
హా రండి బాబాయి గారు అంటూ లోపలి పిలిచింది,
తలుపు వేయగానే వెనక నుంచి దాని గుద్దలకి మొడ్డ ఒత్తుతూ కవుగిలించుకొని
బాబాయి ఏంటే రంకు మొగుడు వొస్తే లంజ అంటూ మెడ మీద ముద్దులు కురిపించాడు
ష్ ష్ అబ్బా ఏంట్రా బంగారు ఈ రోజు ఇంతలా రెచ్చిపోతున్నావ్ అంటూ వాడి మొడ్డని తన చేతితో వొత్తటం మొదలు పెట్టింది
వారం ఎదురు చూస్తానే నిన్ను దెంగటానికి లంజ దా అంటూ బెదురూమ్ లోకి లాక్కొని వెళ్ళాడు
లోపలి వెళ్ళగానే పద్మజ గురునాధం లుంగీ లాగిపడేసింది తన మోకాళ్ళ మీద కూర్చుంటూ వాడి మొడ్డని ఐస్ ఫ్రూట్ చీకినట్టు చీకటం మొదలు పెట్టింది
ష్ ష్ అబ్బా నా పెళ్ళాం ఎపుడు సరిగ్గా ముట్టుకోను కూడా ముట్టుకోలేదు నువ్వేనే లంజ బలే గుడుస్తావ్, అంటూ పద్మజ తలని తన మొలకేసి ఇంకా గట్టిగ అదుముకున్నాడు।
హా లంజ చీకవే హా అంటూ ఆనందిస్తున్నాడు