ఇది ఒక కుటుంబంలో జరిగిన కథ – Part 6 179

నేను కార్ ని కిషోర్ వాళ్ళింటి ముందు పార్క్ చేసి లోపలికి వెళ్ళి చూస్తే తలుపుకి తాళం దర్శనం ఇచ్చింది . మొబైల్ తీసి ఉష అక్కకి కాల్ చేసాను . చెప్పరా ఏంటి ఈ టైం లో చేశావ్ కాలేజ్ కి వెళ్లలేదా అంది ఉష . అవన్నీ తరువాతే ఎక్కడ ఉన్నవే త్వరగా రావే మీ ఇంటికి నా మొడ్డ ఆగలేకపోతుంది అన్నాను . సారి రా కిరణ్ నేను అమ్మ అమ్మమ్మ కి బాగాలేదని ఊరు వచ్చాము అంది . సరేలే జాగర్త అని కాల్ కట్ చేసాను . ఏదైనా బొక్కలో దూరితేనే కానీ శాంతించేటట్టు అనిపించింది . సరే ఇంటికి వెళ్తే పిన్ని ఉంటుంది కదా అంటూ కార్ ని ఇంటి వైపు తిప్పాను . వెళ్తుంటే రోడ్డు మీద ఎదో జీప్ ఆగి ఉంది దాని పక్కనే అటు వైపు తిరిగి పెద్దపెద్ద పిర్రలతో ఉన్న ఒక ఆకారం కనిపించింది . కార్ ని అపి అటు కేసి చూసాను . వెనక ఆగిన కార్ ని చూసి తల తిప్పి చూసి హాయ్ రా కిరణ్ కరెక్ట్ టైం కి వచ్చావ్ జీప్ పాడయ్యింది కొంచం నన్ను ఇంటి దాకా దిగపెట్టారా అని అంది . ఆ మాత్రం దానికి అలా అడగలా అంటి రండి ఎక్కండి అన్నాను . కార్ ఎక్కి ఇంకా పోనివ్వు అంది పార్వతీ . ఏరా కాలేజ్ టైం లో ఎక్కడ నుండి అంది పార్వతి . పని ఉండి వెళ్తున్నాను అన్నాను . నీ కంగారు చూస్తుంటే దేనికోసమో వెళ్తే అది అక్కడ లేనట్టు ఉంది అవునా అంది పార్వతి . ఆ అదేమి లేదులే అంటి అన్నాను . ఇంతలో అంటి ఇల్లు వచ్చింది . లోపలికి రా కొంచెం సేపు ఉండి వెల్దువుగాని అంది అంటి . లేదంటి కాలేజ్ కి వెళ్ళాలి అన్నాను . ఇప్పుడు కాలేజ్ కి వెళ్ళకుంటే కొంపలు ఏమి మునిగిపోవులే రావయ్యా అంటూ చేతిని పట్టుకొని లోపలికి లాగింది . లేదంటి హరిణి ని ఇంట్లో వదిలిపెట్టాలి అన్నాను . అది సాయంత్రం కదా అప్పుడు వెళ్ళొచ్చులే అని లోపలికి తీసుకొనివెళ్ళింది . తలుపు గడియ పెట్టి కూర్చో డ్రెస్ మార్చుకొని వస్తాను అని అంది . ఎందుకు అంటి మీరు ఈ డ్రెస్ లో బావున్నారు ఇలానే ఉండొచ్చు కదా అన్నాను . ఈ డ్రెస్ లో బావున్ననా హా అంటూ కన్ను కొట్టింది . ఏం తాగుతావు బ్రాందీ నా విస్కీ నా అంది . పొద్దున్నే ఏంటి అంటి మందు అన్నాను . తాగాలని పిస్తే ఎప్పుడు ఐనా తాగొచ్చు అంటూ 2 గ్లాసుల్లో విస్కీ పోసి షోడా కలపన అంది . వద్దు నాకు జస్ట్ వాటర్ చాలు అన్నాను . నా గ్లాస్ లో వాటర్ పోసి తాను పోసుకొని నాకు గ్లాస్ ఇచ్చి చీర్స్ అంది పార్వతి . చీర్స్ అంటి అన్నాను . కొంచెం తాగి గ్లాస్ పక్కన పెట్టి ఇంకేంట్టయ్యా విశేషాలు అంది . ఏమి లేదు అంటి మీరే చెప్పాలి అన్నాను . నువ్వు కరాటే కానీ కుంగ్-ఫు కానీ నేర్చుకుంటే బావుంటుంది అని అంది పార్వతి . మా పిన్ని ఏ గోడవలలో తల దూర్చకు అని చెప్పింది మీరేమో అలా అంటున్నారు అన్నాను . చూడు కిరణ్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ అనేవి వేరేవాళ్ళని కొట్టడానికి అని ఎవరు చెప్పారు మనల్ని మనం కాపాడుకోవడం కూడా మార్షల్ ఆర్ట్స్ లో ఒక భాగం . నాకు తెలిసి నిజమైన మార్షల్ ఆర్ట్స్ నేర్చుకున్నవాడు తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో తప్ప వేరే వాళ్ళ మీద చెయ్యి వేయాడు . నాకు తెలిసి నువ్వు మార్షల్ ఆర్ట్స్ నేర్చుకోవడం చాలా మంచిది నాకు తెలిసిన ఒక జపాన్ వాళ్ళది ఒకటి కుంగ్ ఫు ఇన్స్టిట్యూట్ ఒకటి ఉంది దానిలో అల్రెడీ నీకు అపోయింట్మెంట్ తీసుకున్నాను రోజు వెళ్ళి కొంచం నేర్చుకో అంది పార్వతి అంటి . సరే మీ ఇష్టం అంటి అన్నాను .

4 Comments

 1. Ee katha kutumba katha chitram lonidhi.
  Dani name marchadu ante.
  Kani danini purtiga vrayaledu.
  Denilo naina vrastada leka pote ante apu chestada?

 2. Ee katha kutumba katha chitram lonidhi.
  Dani name marchadu ante.
  Kani danini purtiga vrayaledu.
  Denilo naina vrastada leka pote ante apu chestada?
  Amo wait chedam

 3. mahire maridi story update bro

Comments are closed.