ఏంటయ్యా సుందరం ఎలా ఉంది నీ కొత్త గది 2 177

ఒక నిముషం ఆగి అతనూ లేచి బయటకెళ్ళాడు
ఆమె బాత్ రూం లో కూర్చుని వుంది. అతను రావటం చూసి బిడియపడింది
వచ్చినందుకు అభ్యంతరం చెప్ప లేదు
అతనూ ఏమీ అనలేదు – చేతులు కట్టుకుని నిలబడ్డాడు
అక్కడి తతంగం సైలెంట్ గా జరిగి పోయింది
ఇద్దరూ భుజాల మీద చేతులు వేసుకుని తిరిగి బెడ్ రూమ్ లోకి వచ్చారు
అలా వస్తూండగానే అతడ్ని బెడ్ మీదకి పడదోసి దబ్బున మీద పడిపోయింది సునీత
అది కావాలని చేసిన పని !
” అబ్బా! చాలా బరువుగా వున్నావ్ ఆంటీ” అంటూ ఆమె నడుమును పట్టేసాడతను
” సరేలే, దిష్టి పెట్టకు ….. అసలే జ్వరంలో పడి నిన్ననే లేచాను ”
” మీకు జ్వరం రావటం కూడా నాకు మంచిదే అయింది ”
” కాదు – ఇద్దరికీ మంచిదే అయింది ”
సుందరం ఏదో అనబోయాడు
కానీ ఆలోగానే ఆమె అధరాలు అతడి పెదాలను ప్రేమగా పట్టేశాయి.

నడుం చుట్టూ చేతులు బిగించి ఆమె అధరామృతాన్ని ఆనందం గా జుర్రుకున్నాడతను
మనసు తీరలేదామెకు
అతని దేహం లో ఏ భాగమూ వదలకుండా పాదాలవరకూ తడిమి తడిమి ముద్దాడింది
ఆమె చూపిస్తున్న ఆ అనురాగానికి ముగ్ధుడై పోయాడతడు
లేచి కూర్చుని ఆమెని తన వళ్ళోకి తీసుకున్నాడు
” నాకు జ్వరం వచ్చి పడిపోతే ఈ ఇంట్లో పిల్లల్ని చూసే దిక్కుండేది కాదు. పిల్లలకోసం లేవాల్సి వచ్చేది. ఈ సారి మహారాణి లా పడుకున్నాను. నా వంటలకన్నా నీ వంటలే బాగున్నాయని పిల్లలు కూడా తెగ సంబరపడి పోయారు. నీ వల్ల నాకు కొండంత అండ దొరికినట్టైంది ” అని తన ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేసి అతడి మెడ చుట్టూ చేతులు బిగించింది

6 Comments

  1. Super super super super super super super super super super super super super super super super super super super super super super super

  2. మంచి డ్రమాటిక్ గా ఉంది
    ఎక్కువ బూతులు లేకుండా చేయి తిరిగిన రచయితలా ఉంది. కానీ కధ నేపథ్యం 1980 లో కాకుండా 2000 తరువాత ఉంటే బాగుండేది

  3. Prasad garu.
    Rachana, saili anta chala bagunnai. Boothulu vadakundane adbhutanga rasaru. Sumana ki todala madhya premaga pisikadu ani chadavagane manasu eto vellipoindi. Light ga boothlu vadite inka bagunnemo. Thanks cheppali meeku

  4. Next part pettandi

Comments are closed.