ఏంటయ్యా సుందరం ఎలా ఉంది నీ కొత్త గది 2 177

వాళ్ళ కుమ్ములాటను గుడ్లప్పగించి చూస్తూ కూర్చుంది సుమన.
“ఆ .. నాకైపోతూంది …. బాగా కొట్టు” అరిచింది సునిత.
“నాకింకా చాలా దూరముంది …..” చిన్నగా గొణిగాడు గట్టి దెబ్బలు వేస్తూ.
అంతలోనే పెద్దగా కేరింతలు పెట్టి కాళ్ళు చాపింది ఆమె ….
సుందరం అయాచితంగా సుమన వంక చూశాడు. ఆమె ముఖం లో తనను ఓ పని వాడితో పోల్చిన హరనాధరావు కనిపించాడు. అలసటగా సోలిపోయిన సునీత మీద నుంచి లేచి మంచం దిగి సుమన వేపు వచ్చాడు. బాగా తడివారుతూ బలిష్టంగా నిలబడున్న అతని మొల వంకే అబ్బురంగా చూస్తోందామె. యింకా దగ్గరకి జరిగాడు. ఆమె సిగ్గుగా చూసింది అతడి మొఖం లోకి. రెండు చెక్కిళ్ళను రెండు చేతులతో నిమురుతూ నడుం ముందుకు వంచాడు ఆమె అధరాలకి అతని మొల తడి తగిలింది. అర్ధమైనట్టు చిన్నగ నవ్విందామె .. వెంటనే ఇంత నోరు చాపి అతన్ని తనవైపు లాక్కుంది.
అలసట తీరటంతోనే కళ్ళు తెరిచిన సునీత ప్రక్కన జరుగుతున్న తంతు చూసి నవ్వుకుని మంచం దిగి అతడి ప్రక్కకు చేరింది. కుడి చేతిని ఆమె చంకలోంచి దూర్చి వో రొమ్ము పిసుకుతూ చెక్కిలి చుంబించాడు. సుమన అధరాల వొత్తిడి అతడికి అపురూపమైన అనుభూతిని కలిగిస్తోంది. ఆ పనిలో ఆమె సునీతకన్న చాలా నేర్పు కనబరుస్తున్నట్టు ఫీలయ్యాడు. అంతలోనే అతడి వుద్రేకం కట్టలు తెంచుకుంది. ఆనందంతో ఆమె తల నిమురుతు మత్తుగా కనులు మూసుకున్నాడు.
ముసి ముసి గా నవ్వుకుంటూ బాత్ రూంకి వెళ్ళిపోయింది సునీత
పయిట చెంగుతో మూతి తుడుచుకుంటూ లేచి నిలబడింది సుమన. ఆమె వంక సమ్మోహనంగా చూస్తూ చీర కుచ్చిళ్ళు లాగేసాడతను. ఆ వెంటనే లంగా బొందు ముడి సడలించాడు.
“నిన్నిక్కడికి తెచ్చి నీ మంచీ చెడ్డా చూస్తున్నాడంటే – హరనాధరావుకి నువ్వంటే చాలా అభిమానమనుకుంటాను” అన్నాడు కుడి చేతిని ఆమె పొత్తి కడుపు క్రిందికి పోనిచ్చి పాముతూ.
అదోలా అర నవ్వు నవ్వింది సుమన .
“నిజం చెప్పలంటే తన అభిమానమంతా నా మొగుడు మిగిల్చిపోయిన ఆస్థి మీదా, డాక్టరును చెయ్యలనుకుంటున్న నా కొడుకు మీదానూ! వాడిని తన చిన్న కూతురికి చేసుకోవాలని మా అన్నయ్య ఆశ. దానికి మా అత్తింటి వారు వొప్పుకోరు… నాకూ ఇష్టం లేదు. అయినా అది పది పన్నెండేళ్ళ మాట!
మా అన్నయ్య సంగతి ఎలా ఉన్నా, మా వొదిన మంచిది. నన్ను చెల్లిలా చూసుకుంటుంది. అసలు మా పిల్లాడి చదువు గురించి నేనిక్కడికి రావడం జరిగింది కాని, మా అన్నయ్య నా మంచీ చెడ్డా చూస్తాడని కాదు”.
స్వంత అన్నగారే అయినా హరనాధరావు గురించి ఆమెయధార్ధం మాట్లాడడం అతనికి విస్మయాన్ని కలిగించింది.
ఆమె ఫ్రాంక్ నెస్ ను మనసులో అభినందిస్తూ తొడల మధ్య ప్రేమగా పిసికాడు.
“వొకటి రెండుసార్లు అడిగితే మీ ఇద్దరి మధ్య ఇలాంటిదేమీ లేదని చెప్పింది సునీత!” అతని రెండవ చేతికి వో రొమ్ము అందిస్తూ అంది.
“నిజమే! అనుకోకుండా వొక వారం క్రితం నుంచే ఇది మొదలయింది. ఇంకా ఆ కొత్త మోజు తీరకే నువ్వా గదిలో ఉండగానే మొదలెట్టేశాం”
అదీ మంచిదే అయింది! నీ పనితనం తెలిసింది – ఇంకొకళ్ళు చేసుకోడం ప్రక్కన కూర్చుని చూడటం కూడా జరిగింది”.
“అయితే ఇప్పుడు ఆంటి చూస్తుండగా మనం చేసుకుందాము” అని నవ్వుతూ ఆమెను మంచం మీద పడుకో పెట్టి పక్కలో కూర్చున్నాడు సుందరం.
అంతలోనే బాత్ రూం నుంచి నవ్వుకుంటూ వచ్చింది సునీత.

6 Comments

  1. Super super super super super super super super super super super super super super super super super super super super super super super

  2. మంచి డ్రమాటిక్ గా ఉంది
    ఎక్కువ బూతులు లేకుండా చేయి తిరిగిన రచయితలా ఉంది. కానీ కధ నేపథ్యం 1980 లో కాకుండా 2000 తరువాత ఉంటే బాగుండేది

  3. Prasad garu.
    Rachana, saili anta chala bagunnai. Boothulu vadakundane adbhutanga rasaru. Sumana ki todala madhya premaga pisikadu ani chadavagane manasu eto vellipoindi. Light ga boothlu vadite inka bagunnemo. Thanks cheppali meeku

  4. Next part pettandi

Comments are closed.