ఏంటయ్యా సుందరం ఎలా ఉంది నీ కొత్త గది 2 177

“ఇతగాడిని మీ అన్నయ్య తీసుకొచ్చి నాకు అప్పగించాడు – నేను నీకు తగిలించాను! ఈ అమాయకుడు ఇలా తన చెల్లెలు నోట్లో పెడతాడని హరనధరావు ఎప్పుడూ అనుకుని ఉండడేమో పాపం” అని నవ్వుతూ సుమన తల వేపు కూచ్చూంది.
“బాగా కొవ్వెక్కి పోయున్న మన ఇద్దరికీ ఎడా – పెడా పెట్టగలిగిన వాడు – ఇతను అమాయకుడెందుకవుతాడూ?” అని కొర్రీ వేస్తూ కాళ్ళారజాపుకుంది సుమన

-అయిపోయింది-

ఈ చిన్న నవల ఇంతటితో అయిపొయింది. ఈ నవల లోని కంటెంట్, సంభాషణలు అదీ మొత్తం 99.9% యధాతధంగా అందించాము. మధ్యలో కొంత భాగం అందించిన సిరిపురపు వారికి క్రుతజ్ఞతలు.

నేను చేసి ఒకే ఒక మార్పు – నవలలో సునీత అసలు పేరు నీతు – నీతు యాదవ్ లు నార్త్ ఇండియన్స్.
మన ఆంటీల మీదున్న మోజు మనకు మరెవ్వరి మీద అంతగా రాదు . అందుకని తెలుగు తనం ఉండేలా (సినిమా వాళ్ళు చెప్పినట్టు – మన నేటివిటీకి తగ్గట్టు) మార్చాను.
ఈ నవల మీద మీ అభిప్రాయాలు ( బాగుంది, సూపర్.. ఇలాంటివి కాదు) రచన శైలి, అప్పటి రచనల్లో రచయిత పంధా, భాష (ఈ నవలలొ ఎక్కడా బూతు వాడలేదు చూశారా, అయినా కల కాలం చదువుకునేలా ఉంది) గురించి వ్రాయండి.

మీ ప్రసాద్

6 Comments

  1. Super super super super super super super super super super super super super super super super super super super super super super super

  2. మంచి డ్రమాటిక్ గా ఉంది
    ఎక్కువ బూతులు లేకుండా చేయి తిరిగిన రచయితలా ఉంది. కానీ కధ నేపథ్యం 1980 లో కాకుండా 2000 తరువాత ఉంటే బాగుండేది

  3. Prasad garu.
    Rachana, saili anta chala bagunnai. Boothulu vadakundane adbhutanga rasaru. Sumana ki todala madhya premaga pisikadu ani chadavagane manasu eto vellipoindi. Light ga boothlu vadite inka bagunnemo. Thanks cheppali meeku

  4. Next part pettandi

Comments are closed.