ఏంటయ్యా సుందరం ఎలా ఉంది నీ కొత్త గది 2 232

” ఇంకా కాదు – నాకివ్వాళ చాలా కసిగా వుంది ” అంటూ ఇంకా కసిగా రుద్దుకోసాగింది
ఆయాసం పెరిగిపోతోంది హరనాధ రావు కి
” ఈ సుఖం తట్టుకోలేను – ఐ పోయేలా వుంది నాకు ” కీచుగా అరిచాడు హరనాధ రావు
” అప్పుడే ఐ పొతే ఎలా? పిచ్చుక లేహ్యం పట్టు అప్పుడే విరిగిపోతోందా ఏమిటి ?” అని గుప్పిడి ని మరింత నేర్పుగా కదిలిస్తూ “ఐతే చేసుకుందామా ? గుండెల దాకా పెట్టాలి మరి ” అంది కవ్వింపుగా
” వూ ” అన్నాడతను
” రా ” అంటూ వెనక్కి జరిగింది
అంతే !
కొంత మేర ఆమె ముంజేయీ మరి కొంత మేర అందమైన దుప్పటీ తెల్లగా తడిసిపోయాయి
అతడి ముఖం అంతకన్నా తెల్లబోయింది

అతడి ముఖం అంతకన్న తెల్లబొయింది……
“ఇదెక్కడి అన్యాయమయ్యా రంకుమొగుడా” తువ్వున లేచి నిలబడుతూ అంది సునీత
“ఇప్పుడు నా గతేంటి? చివరికి నాకు నీ మూలాన ఫిట్స్ జబ్బు వచ్చేలా ఉంది.
ఇంత కోరిక పుట్టాక నేను వేళ్ళైనా పెట్టి ఆడించుకోవాలి గాని – ఇలా నిద్ర పడుతుందా!
అదిగో అప్పుడే తల తిరిగిపోతుంది నాకు” అంటూ చటుక్కున మంచం మీద కూలబడింది.
ఆ మాటకి హరనాధరావుకి నిజంగానే తల తిరిగింది. తను నిలబడినప్పుడు ఆమె లాగి పారేసిన లుంగీని క్రింద నుంచి అందుకుని గబ గబా మొలకి చుట్టుకున్నాడు.
అతడికి మట్లాడటానికి సావకాశమివ్వకుండా మళ్ళీ అందుకుంది ఆమె.
నీ మీద నేనెంత మోజుపడుతున్నానో – నువ్వంత దెబ్బ తీస్తున్నావు నన్ను! పోనీ,
నువ్వు తీసుకొచ్చి పెట్టిన శిష్యుడేమైనా ఇలాంటి సమయంలో ఆదుకుంటాడా అంటే అది పెద్ద సన్నాసి బేరం! దగ్గరకెళ్ళి ఎత్తి చూపిస్తే, “భగదేవీ నమస్తుభ్యం” అంటూ తల వంచి వినయంగా చేతులు జోడించే రకమది! ఎలా చావమంటావు నన్ను” అంటూ ఏడుపు ముఖం పెట్టింది.
ఆమె నెలా సమాధానపరచాలో కూడా అర్ధంకాలేదు హరనాధరావుకి. ప్రక్కన కూర్చుని లాలనగా భుజం మీద చేయి వేసి ‘అయాం వెరీ సారీ’ అన్నాడు బిడియంతో అవమానంతో కౄంగిపోతూ.
“అంతేనా- ఇంకేమీ చేయలేవా?”
“ఏం చేయమంటావు?”
ఆమె మాట్లాడలేదు — బుంగ మూతి పెట్టుకుని కూర్చున్నది.
“సరే! అయితే – వెనక్కి పడుకో…” అన్నాడు చిన్నగా.
ఇంకేమనకుండా కూర్చున్న చోటనే మంచానికి అడ్డంగా వాలిపోయింది — ముందుకు వంగి రెండు మోకాళ్ళు పట్టుకుని విడదీస్తూ వాటి మధ్యలోనుంచి తల దూర్చాడు అతను.
“ఏమిటిదీ” ముఖం పైకెత్తి ఆశ్చర్యంగా చూశాడు.

6 Comments

  1. Super super super super super super super super super super super super super super super super super super super super super super super

  2. మంచి డ్రమాటిక్ గా ఉంది
    ఎక్కువ బూతులు లేకుండా చేయి తిరిగిన రచయితలా ఉంది. కానీ కధ నేపథ్యం 1980 లో కాకుండా 2000 తరువాత ఉంటే బాగుండేది

  3. Prasad garu.
    Rachana, saili anta chala bagunnai. Boothulu vadakundane adbhutanga rasaru. Sumana ki todala madhya premaga pisikadu ani chadavagane manasu eto vellipoindi. Light ga boothlu vadite inka bagunnemo. Thanks cheppali meeku

  4. Next part pettandi

Comments are closed.