ఏంటయ్యా సుందరం ఎలా ఉంది నీ కొత్త గది 2 177

ఎందుకన్నట్టు చూసాడతను. ” రావడానికి వీలవుతుందా లేదా” అని రెట్టించిందామె.
“ఏం, రాత్రికి అంకుల్ వచ్చేస్తారని వర్తమానం ఏమైనా వచ్చిందా”
“వూహూ.. అదేం లేదు .. తను ఈ వారమంతా రాడు”
“మరేం విషయం”
“మధ్యాహ్నం సుమన వస్తుంది కదా అందుకని”
శని ఆదివారాలు తప్ప ఆమె గారు రోజూ వస్తుందని సునీత చెప్పిన విషయం గుర్తుకొచ్చింది సుందరానికి

శని ఆదివారాలు తప్ప ఆమెగారు రోజూ వస్తుందన్నావు కదా?”
“అవును-అందుకే! తనకు వాళ్ళ ఊళ్ళో ఓ రంకు మొగుడున్నాడట! ఆయన గారు గొప్ప పోటుగాడని చెబుతుంటుంది. నా బాస్ కూడా ఎంత పోటుగాడో వొకసారి తనకి చూపిద్దామని”
“గొప్ప అయిడియాయే! ఏం అక్కరలేదు. ఆమె కోరి కొట్టించుకున్నవాడు బాగా చేస్తాడని చెప్పడంలో విడ్డూరమేముంది?”
“ప్లీజ్! నా సరదా కాదనకు”
“అంటే నేను తనను వేసుకుని నా పనితనం చూపించాలా?”
“అలాగని కాదు – మనిద్దరం చేసుకోవడం తను చూడాలి. ఆ తర్వాత తనకి ఒకసారి పెట్టమంటే పెడుదూ”
“వద్దు ఆంటీ… మన సంగతి తనకెందుకు తెలియనివ్వడం”
అతనలా కచ్చితంగా చెప్పేసరికి మూతి ముడిచేసుకుంది సునీత. మాట్లాడకుండా తిన్నగా తన బెడ్రూం లోకి వెళ్ళిపోయింది.
తనలో తనే చిన్నగా నవ్వుకుని ” మరి నేను ఆఫీస్ కు వెళుతున్నా తలుపేసుకో” అని గుమ్మం దగ్గర నుంచే ఆమెకి చెప్పేసి బయలుదేరి పోయాడు.
ఆఫీస్కి వెళ్ళాడే గాని సునీతని అలా చిన్న బుచ్చినందుకు ఫీలయ్యాడు సుందరం.
వొంట్లో బాగోలేదని హాఫ్ డే సెలవు పెట్టి వొంటిగంటకల్లా క్వార్టర్ కి తిరిగి వచ్చాడు.
“ఎందుకొచ్చావ్! రానని గొప్ప ఫోజుగా వెళ్ళిపోయవ్ కదా! అతను లోపలకొచ్చాక తలుపు గెడపెడుతూ గుర్రుగా చూసింది సునీత.
“నా ప్రియమైన ఆంటీ నా మీద అలిగితే భరించగలనా! అందుకే ఆటోలో వచ్చేశాను” అంటూ ప్రేమగా ఆలింగనం చేసుకుని “ఇంతకూ నీ ఫ్రెండ్ వచ్చినట్టేనా! స్వరం తగ్గించి అడిగాడు.
“లేదు ఇంకా రాలేదు. ఇవ్వాళ ఎందుకో లేటైనట్టుంది! నువ్వెళ్ళి బట్టలు మార్చుకో” అంటూ కౌగిలి విడిపించుకుని అతని చేతిలో నుంచి లంచ్ బాక్స్ తీసుకుని, అది బరువుగా ఉండేసరికి ” అదేంటి లంచ్ ఇంకా చెయ్యలేదా”అనడిగింది.

6 Comments

  1. Super super super super super super super super super super super super super super super super super super super super super super super

  2. మంచి డ్రమాటిక్ గా ఉంది
    ఎక్కువ బూతులు లేకుండా చేయి తిరిగిన రచయితలా ఉంది. కానీ కధ నేపథ్యం 1980 లో కాకుండా 2000 తరువాత ఉంటే బాగుండేది

  3. Prasad garu.
    Rachana, saili anta chala bagunnai. Boothulu vadakundane adbhutanga rasaru. Sumana ki todala madhya premaga pisikadu ani chadavagane manasu eto vellipoindi. Light ga boothlu vadite inka bagunnemo. Thanks cheppali meeku

  4. Next part pettandi

Comments are closed.