ఏంటయ్యా సుందరం ఎలా ఉంది నీ కొత్త గది 2 177

“అది అక్కడ విప్పితే లేటవుతుందేమోనని వచ్చేసాను” అని నవ్వుతూ తన గదిలోకి నడిచాడు సుందరం.
అతను బట్టలు మార్చుకుని ముఖం కడుక్కుని వచ్చేసరికి ప్లేట్లో లంచ్ రెడీ చేసింది సునీత. టవలు భుజం మీద వేసుకుని కూర్చుంటూ “సుమనగారు ఉండేది ఎక్కడా? వాళ్ళాయన ఏం చేస్తుంటారూ!” అనడిగాడు తను.
“అయితే ఆమె ఎవరో నీకు తెలియదా? ప్రక్క కుర్చీలో కూర్చుంటూ విస్మయంగా చూసిందామె.
“గొప్పగా ఉంది మీ ప్రశ్న తన గురించి నువ్వెప్పుడయినా చెబితే కదా నాకు తెలియడానికి”
“మంచి వాడివే! సుమన సాక్షాత్తూ మీ గురువుగారి చెల్లెలు”
తింటున్న సుందరానికి ఆ మాటకి పొల మారింది.
“మంచినీళ్ళు తాగు .. ” అంటూ గ్లాసు అందించింది ఆమె.
“అయిదేళ్ళ క్రిందట మోటార్ సైకిల్ ఆక్సిడెంట్ లో ఆమె మొగుడు పోయాడట…. వొక్కడే కొడుకు. వాడిని డాక్టర్ చదివించాలని ఆమె కోరిక. ఆ పల్లెటూరిలో కుర్రాడి చదువుకి సరయిన సదుపాయం లేదని మొగుడు పోయాక అన్నగారి దగ్గరకు వచ్చేసింది.
పంట మీద వచ్చే కౌలు ని ఈ క్వార్టర్లో వడ్డీలకివ్వడం మొలెట్టిందట. ఇప్పుడది పెద్ద మొత్తమయింది. రెండు నెలలకి మూడు నెలలకీ వొక సారి అత్తారింటికెళ్ళి వస్తూంటుంది. మంచి సరదా అయిన మనిషి” అని విషయమంతా చెప్పింది.
“ఆమె మీకు తెలిసిన, మీ సైడు మనిషేమో అనుకున్నాను! ముఖాన బొట్టు లేక పోవడం, చేతులకు గాజులు వేసుకోక పోవడం గమనించాను గాని – క్రిష్టియన్ అయ్యుండొచ్చు అనుకున్నా — అయినా నేనామెను చూసింది వొక్క సారే కదా అన్నాడు సుందరం.
“దాదాపుగా అయిదేళ్ళుగా ఇక్కడే వుంటుంది అయినా ఆమె వలన లాభం వుండబట్టే అయనగారు చేరదీసి వుంటాడు.”
“అంతే కదా”
“మరి మీ ఇద్దరికీ ఎలా కలిసిందీ?”
“పని అబ్బాయి పని మానేసి వెళ్ళిపోయాక మీ అంకుల్ లేనప్పుడు నాకు సాయంగా పడుకోమని రిక్వెస్ట్ చేసాను. యిద్దరం ఆ బెడ్ మీదనే పడుకునే వాళ్ళం. మొదటి రోజు బాగానే పడుకుంది. అసలు ఆ రోజునే అంది – “నాకు మొగుడు లేక బాధా!, నీకు వుండి కూడా ఈ బాధా ” అని.
రెండవ రోజు మంచమెక్కడంతోనే ” కోరికతో సలుపెడుతున్నాయ్ కాసేపు పిసుకుదూ అంటూ జాకెట్ విప్పేసింది. ఇక అదే మొదలు” అని నవ్వింది.
“మరి – నీకూ హరనాధరావుకి సంబంధముందని తనకు తెలుసునా?” ప్లేట్లో చేయి కడుగుతూ అడిగాడు సుందరం.
“ఊహూ… తెలియదు. నువ్వు కూడా ఆ ప్రస్తావన రానివ్వకు” అంటూ లేచి ఆ ప్లేట్ ను సింక్ లో పడేసి చెయ్యి కడుక్కుందామె.
అదే సమయంలో బజర్ మోగింది.
“నువ్వు ఆ గదిలోకి వెళ్ళు తనను ఆ గదిలో కూర్చో పెట్టి వస్తాను” అందామె అతడి భుజం మీది టవలుతో చేయి తుడుచుకుంటూ.
కాం గా గదిలోకి నడిచాడతను.
వొంటి మీదున్న బనియనూ లుంగీ విప్పి పారేసి దిగంబరంగానే పడుకున్నాడు మంచం మీద.
సుమని గదిలోకి తీసుకెళ్ళి కూర్చోపెట్టి ఇద్దరూ కాసేపు మాటా మంతీ మాటాడుకున్నారు.
ఆపూటా ఆ యింట్లో జరిగిన విశేషాలను చెప్పుకు రాసాగింది సుమన . అది విటూ ఏదో గుర్తొచ్చినదానిలా తువ్వున లేచిందామె.

6 Comments

  1. Super super super super super super super super super super super super super super super super super super super super super super super

  2. మంచి డ్రమాటిక్ గా ఉంది
    ఎక్కువ బూతులు లేకుండా చేయి తిరిగిన రచయితలా ఉంది. కానీ కధ నేపథ్యం 1980 లో కాకుండా 2000 తరువాత ఉంటే బాగుండేది

  3. Prasad garu.
    Rachana, saili anta chala bagunnai. Boothulu vadakundane adbhutanga rasaru. Sumana ki todala madhya premaga pisikadu ani chadavagane manasu eto vellipoindi. Light ga boothlu vadite inka bagunnemo. Thanks cheppali meeku

  4. Next part pettandi

Comments are closed.