కామదేవత – Part 16 106

కామదేవత – 32వ భాగం (ముప్పై రెండవ భాగం ) – మూడవ అంకం
రాత్రి బస్సులో వెనకసీటు దొరకడంవలన బస్సు కుదుపులవలనా అన్నదమ్ములిద్దరికీ కూడా రాత్రంతా నిద్దరపట్టలేదు. అందువల్ల వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఎంత త్వరగా భోజనం చేస్తామా? ఎంత త్వరగా ఓ కునుకు తీద్దామా అన్నట్లున్నారు. అసలు ఇంట్లో అడుగుపెట్టగానే ఎదోవొకటి నోట్లోవేసుకుని పక్కెక్కేసేవారే, కానీ ఇంట్లో అడుగుపెట్టగానే అమ్మ సుశీల దివ్యమంగళ ముగ్ధమనోహర నిజరూప దర్శనం దొరకడంతో అన్నదమ్ములిద్దరి నిద్రా ఎగిరిపోయింది. నిన్నటిరోజు రాత్రి వేరు వేరు కారణాలవల్లా ఇంటిల్లిపాదికీ నిద్రకరువవ్వడం వలన పెద్దగా మాటలు లేకుండానే నలుగురూ ఎదో తిన్నం అన్నట్లుగా భోజనాలు ముగించేరు.

సుందరం, పవన్‌లు భోజనం ఐపోగానే పడుకోవడానికని పడకగదిలోకి వెళ్ళిపోతుంటే సుశీల పవన్‌కి చెప్పింది పడుకునేటప్పుడు పేంట్‌లు చొక్కాలతో ఎవ్వరూ పడుకోరు. వాటిని వుతికి ఇస్త్రీలు చేసేప్పటికి రెక్కలుపడిపోతున్నాయి.. అందువల్ల ఆపేంట్‌లు చొక్కాలు మార్చుకుని లుంగీలు కట్టుకుని పడుకోండి అని ఆర్డర్ వెయ్యడంతో సుందరం, పవన్, మధులు పేంట్‌లు చొక్కాలు మార్చుకుని లుంగీలు కట్టుకున్నారు. సుందరం మంచం మీద పడుకుంటే, పవన్ మంచంకి కొద్దిగా పక్కకి నేలమీద మడతపెట్టే పరుపు పరుచుకున్నాడు. రాత్రంతా అమ్మకి కూడా నిద్దరలేదని ఇందాకలా నాన్న చెప్పడం వలన వాళ్ళమ్మ సుశీలకీ, అన్న మధుకి కూడా తన పరుపు పక్కన పరుపులు వేసి వాళ్ళుముగ్గురూ పడుకోవడానికి పక్క ఏర్పాటుచేసి తాను మాత్రం ముందుగా మంచం పక్కన ఫేనుగాలి బాగాతగిలే చోట పడకేసేడు..

సుశీల మాత్రం వొంటపాత్రలు తోమేసుకుని పడుకుందామని వొంటగదిలో గిన్నెలుతోమే పనిలో పడింది. వొంటగది చిన్నది అవ్వడం వలన అందులోనూ ఒక్క చిన్న కిటికీనే వుండడం వలన ఆగదిలో ఎప్పుడు పనిచేసుకోవాలన్న గదిలో లైటు తప్పనిసరిగా వుండవలసిందే.. సుశీల వొంటగదిలో లైటువేసుకోవడం మర్చిపోవడంతో ఆసరికే చేతులు తడిగా ఉండడం వలన లైటు స్విచ్ వెయ్యడానికని వొంటగదిలోనించీ సుశీల మధుని పిలిచింది. సరిగ్గా మధు వొంటగదిలోకి వొచ్చి గదిలో లైటువేసేసమయానికి కింద వున్న చిన్న చిన్న గిన్నెలు పాత్రలూ అందుకోవడానికని సుశీల వెనక్కితిరిగి కిందకి వొంగడంతో అదేసమయానికి మధు వొంటగదిలో లైటు వెయ్యడం సరిగ్గా అప్పుడే సుశీల కిందకి వొంగడంవలనా సుశీల జాకెట్ పైరెండు హుక్కులూ వూడిపోయి వుండడం వలన సుశీల గిన్నెలకోసం కిందకి వొంగినప్పుడు సుశీల రెండు సళ్ళూ ముందుకు వేళ్ళాడ్డంతో అసలే లూజుగా వున్న జాకెట్ ఆపైన పైరెండు హుక్కలూ వూడదీసి వుండడంవలన సుశీల రెండుసళ్ళూ పూర్తిగా చనుముచికలతోసహా నగ్నంగా మధుకి కనపడేప్పటికి మధు మొడ్డ 180 డిగ్రీలు నిగిడేసింది. నిగిడిన మధు మొడ్డ కిందకి వొంగిన సుశీల ముఖానికి చాలా దెగ్గరగావుండడంతో కిందవున్న గిన్నెలు అందుకునేటప్పుడు కావాలనే సుశీల తన తలని నిగిడిన మధు మొడ్డకి తగిలిస్తూ తనతలతో మధు మొడ్డని వొత్తుతూ సుశీల లేచి నిలబడి చేతిలో వున్న గిన్నెలతో అసలేమీ జరగనట్లుగానే గిన్నెలు కడుగుతున్న షింక్ వైపు తిరిగిపోయి మామూలుగా మధుతో కబుర్లు చెపుతూ గిన్నెలు తోముకోవడంలొ నిమగ్నమైపోయింది.

సుశీల లేచినిలబడినప్పుడు గుండెలమీద వుండవలసిన చీరపైట సుశీల కుడిసన్నుమీద పూర్తిగా పక్కకి జరిగిపోయి పలుచని నల్లజాకెట్‌లోనించీ తెల్లని సుశీల కుడిసన్ను బిగువుగా మిసమిసలాడిపోతూ మధు కళ్ళకి విందులుచేసింది.. అదీకాక ఆ గుండ్రంగా యవ్వనపు పొంకంలో మిసమిసలాడిపోతున్న వాళ్ళమ్మ సన్ను మధ్యలో ఐదురూపాయల కాసంత వెడల్పున ముదురుకాఫీరంగులో వున్న సుశీల చూచికము మధ్యలో కొంచెంగా నిగిడిన సుశీల చనుముచిక మధు కళ్ళబడేప్పటికి అసలే మొడ్డనిగిడిపోయి ఇబ్బందిపడుతున్న మధు నిగిడిపోయింది మొడ్డని ఎలా కప్పుకోవాలో తెలియక అవస్థలుపడుతుంటే.. పూర్తిగా నిగిడిపోయి మధు మొడ్డ మధు రెండుతొడలమధ్య ఎగిరెగిరిపడసాగింది.

అసలే కాకెక్కిపోయిన మధు అలా తల్లితల తనమగతనానికి వొత్తుకుంటూ రాసుకొవడంతో వెర్రెక్కిపోసాగేడు.. వున్నపళంగా వెళ్ళి అమ్మని వెనకపాటుగా కౌగలించేసుకుని నిగిడిన తన మొడ్డని అమ్మగుద్దపాయల్లోకంటా అదిమిపెట్టి అమ్మని తన బిగికోగిలో నలిపేస్తూ మెత్తని అమ్మ వొంటిస్పర్శాసుఖాన్ని తనివితీరా ఆస్వాదించెయ్యాలన్న కోరికని అతికష్టంగా అదిమిపెట్టుకుంటూ.. ఏంచెయ్యాలో పాలుపోక నిగిడిన తన మగతనం ఎక్కడ అమ్మకి కనబడిపోతుందో అని కాలిని పైకి లేపి లుంగీ అంచులని చేతపట్టుకుని లుగీని మోకాళ్లవరకూ ముడిచిపెడుతూ.. ఇందాకలా అమ్మ లుంగీకట్టుకోమన్నప్పుడు పేంట్‌తోపాటుగా అండర్వేర్‌కూడా విప్పేసినందుకు తనని తానే నిందించుకుంటూ నిగిడిన తన మొడ్డని పైకెత్తికట్టిన లుంగీతో కనపడకుండా చేసే ప్రయత్నంలో పడి మాట్లాడకుండా మౌనంగా వాళ్ళమ్మ అందాలని ఆశగా చూస్తూ వుండిపోయేడు మధు..

తాను ఏంచేసిందో.. దానివల్ల కొడుకు ఎలాంటి స్తితిలో వున్నాడో బాగా తెలిసిన సుశీల కొడుకుని కొద్దిసేపు తేరుకోనిచ్చి.. అప్పటికి తన గిన్నెలు తోముకోవడం ఐపోవడంతో.. ఎంటిరా మాట్లాడతావని నిన్ను పడుకోనివ్వకుండా ఆపితే అలా మౌనంగా నిలబడిపోయేవు? అంటూ తోమిన గిన్నేలు సర్దేసి.. సరే పద రాత్రంతా ప్రయాణంలో నీకు కూడా నిద్దరలేదుగా.. మళ్ళీ 4:00 ఐతే పద్మజ, సీతలు స్కూలునించీ వొచ్చేస్తారు.. ఈలోపులోనే మనం ఓ గంట కునుకు లాగెయ్యకపోతే ఇంక సాయంకాలం వొంటపని చెయ్యడం నావల్ల కాదు అంటూ సుశీల పడకగదివైపు అడుగులు వేసింది..

ఇప్పుడు తానున్న పరిస్తితిలొ వెళ్ళి అమ్మపక్కలో పడుకుంటే ఏంప్రమాదాలు జరిగిపోతాయో అని భయపడిన మధు.. నేను ముందుగదిలో పడుకుంటానులే అమ్మా అన్నాడు. వున్నది నలుగురుమనుషులం రెండుగదుల్లో ఫేనులెందుకురా? కెరెంట్ దండగ అని అంటూ సుశీల వాళ్ళపడకగదిలోకి అడుగుపెడుతూ.. చిన్నాడు మనకోసంకూడా పక్కలేసేడు.. ఇంక వేషాలు వెయ్యకుండా.. వొచ్చి నాపక్కన పడుకో అన్నది సుశీల కొడుకుని గదమాయిస్తూ..

1 Comment

  1. Rajubairagoni71@gmail.com

    VERY INTERESTING
    PLEASE ENLARGE THE EPISODE

Comments are closed.