కామదేవత – Part 20 160

కామదేవత – 32వ భాగం – 10వ అంకం
మంచం మీద పడుకుని కళ్ళు మూసుకున్నాదే కానీ మాధవికి కంటిమీద కునుకు పట్టడంలేదు.. మనసు రకరకాల ఆలోచనలు చేస్తున్నాది.. ఏదో రమణ చెప్పేడని తన కూతురిని లొంగదీసుకున్న మణిని రెడ్ హేండెడ్ గా పట్టుకునేందు అనుగుణంగా పధకం వేసి మరీ మణి పిలకని దొరకబుచ్చుకున్నాది కానీ ఇకమీదట ఇంట్లో పరిస్తితులు ఎలా వుంటాయో.. ఇకమీదట ఇంట్లో మానసిక ప్రశాంతత కరువైపోతుందేమో అన్న భయం మాధవి మనసులో సుడులు తిరుగుతున్నాది.. రేపు తెల్లారుతూనే రమణ దగ్గరకి వెళ్ళి ఇంట్లో జరిగిన విషయాలన్నీ చెప్పి తరువత ఏంచెయ్యాలో ఇప్పుదుడు తనకీ తన భర్త మణికీ మధ్య ఏర్పడిన అగాధాన్ని, స్తబ్దతనీ ఎలా దూరం చెయ్యలో కనుక్కోవాలని అనుకున్నాది..

మాధవి ఆలోచనలు రమణ మీదకి మళ్ళేయి.. నిన్నటిరోజున రమణ ఏం చేసేడు? ఇంట్లో అడుగుపెట్టి వీదిగుమ్మం తలుపేసి అక్కడికి నేనేదో వాడి సొంతపెళ్ళం ఐనట్లు అలా నన్ను లొంగదీసేసుకున్నాడేమిటి? పోనీ రమణ అంటే మగాడు.. మరి తన బుద్దేమియ్యింది? నేనెందుకు అడ్డుచెప్పకుండా అలా లొంగిపోయేను..? అఔను.. ఐనా రమణ మగతనమేమిటి అంత పెద్దగా వుంది? అమ్మో.. అంతపెద్దది నా దాంట్లో పూర్తిగా దూరిపోయింది? అంతపెద్ద రమణ మగతనం నాదోట్లో మొత్తంగా అంతలా ఎలా దూరిపోయిందబ్బా.. అని మాధవి తలుచుకున్నదే తడవుగా ఒక్కసారిగా మాధవి వొళ్ళు ఝల్లుమనిపోయి.. వొళ్ళంతా తియ్యని సలపరం రేగింది.. కానీ మాధవి దృష్టి రమణమీద ఎక్కువసేపు నిలవలేదు..

మాధవి మనో నేత్రం మీద తాను శారద ఇంటికివెళ్ళడం, శారద పడకగదిలోకి తొంగిచూస్తుంటే బ్రహ్మం, సుశీల సెక్స్ చ్చేసుకోవడం, ఇంతలో సుందరం వొచ్చి వెనకపాటుగా తనని వాటేసుకుని తనని లొంగదీసుకోవడం.. ఐనా పక్కవాడి రంకు మీద నాకెందుకు ఆత్రం? ఆ ఆత్రం వల్లనే కదూ తాను శారద ఇంట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు కనీసం తలుపులన్నా వేసుకోవాలన్న ధ్యానం కూడా లేకుండా శారద పడకగదిలోకి తొంగిచూస్తూ నన్ను నేను మర్చిపోయి వొంటిమీద తెలివిలేని స్తితికి వెళ్ళబట్టేకదూ సుందరం నన్ను లొంగదీసేసుకున్నది.. మాధవి.. దృష్టి సుందరం మీద ఆగిపోయింది..

హబ్బా.. మగాడంటే సుందరమే.. ఆడదాన్ని సుఖపెట్టడం సుందరానికి తెలిసినట్లు ఇంకెవ్వరికీ తెలియదేమో.. ఎంచేసేడు? హబ్బా.. ఎంతలా నన్ను నలిపేసేడు? నిన్నరాత్రి మల్లిక సోభనం గదిలో నలుగురు ఆడవాళ్ళని రాత్రంతా సుఖపెడుతూనే వున్నాడు.. ఆఖరుగా మల్లిక అడిగిందని మమ్మల్నందరినీ సుఖపెట్టేక కూడా మరోసారి మల్లికని కూడా తృప్తి పరిచేడు.. మగాడంటే సుందరమే.. సుందరం గొప్ప అల్లరోడు.. ఆరోజు ఆటోలో కూడా అదే అల్లరి.. పక్కన నా కూతురు మల్లికవుందని కూడా చూడకుండా ఎంత అల్లరి చేసేడు? ఆఖరికి నాకూతురిని నా వొళ్ళోపడుకోపెట్టి నాకూతురితోనే నా సళ్ళు చీకించేడు.. మాధవి ఆలోచన అక్కడకి ఆగిపోయింది..

వొళ్ళంతా వేడెక్కి ఆవిర్లు చిమ్ముతున్నాది.. మాధవి రెండుతొడలనీ దగ్గరగా వొత్తుకున్నాది.. అలా రెండుతొడలూ దగ్గరగా వొత్తుకున్నప్పుడు తొడలమధ్యతో బాగా తడివూరినట్లు తొడలమధ్య జిడ్డు..జిడ్డుగా జారినట్లు అనిపించి మాధవి వెల్లకిల్లా తిరిగి చీరని లోలంగాతో సహా పైకిలేపుకుని అక్కడ చెయ్యపెట్టిచూసుకుంటే.. పూకంతా రొచ్చు రొచ్చు ఐపోయి సుందరం తనని కసిగా దెంగినాక కార్చిన కడివేడు రసం అక్కడ వొలకపోసినత తడిగా అనిపించడంతో.. మాధవి ముఖం సిగ్గుతో ఎరుపెక్కి.. ఛీ.. సుందరం వూసు తలుచుకుంటేనే కన్నెపిల్లలా ఇంతలా తడిసిపోతున్నాను.. ఇంక సుందరమే పక్కలోకి వొస్తే.. నేనేమైపోతానో.. అని అనుకుంటూ అలవాటుప్రకారం కుడిపక్కకి తిరిగేప్పటికి అటుపక్క తిరిగి 3 అంకేసుకుని ముడుచుకుని పడుకున్న మల్లిక కనిపించింది మాధవికి..

ఎప్పుడైతే కూతురు మల్లికని చూసిందో మాధవి మనసు వెన్నలా కరిగిపోయింది.. గత వారం రోజుల్లో సుందరంతో కలిపి ముగ్గురు మగాళ్ళతో తనివితీరా దెంగించుకున్నా కానీ సుందరం తలపురాగానే నేనే ఇంతలా తడిసిపోయి మగాడి పొందుకోసం ఇంతలా అల్లాడిపోతున్నానే.. పాపం మల్లిక.. నిన్న రాత్రే సుందరంతో కన్నెరికం జరిగింది.. పాపం దానికెంత ఆశగా వుండి వుండాలి? ఎంతసేపూ నా స్వార్ధమే ఆలోచిస్తున్నాను కానీ.. పాపం పసిదాని సంగతే పట్టించుకోలేదు నేను.. అందుకే కదా అది వాళ్ళ నాన్నతో కక్కూర్తి పడవలసివొచ్చింది? మణి పక్కలో పడుకుంటే మాత్రం దానికేమి సుఖం దొరుకుతుంది? మణిది పెట్టినా పెట్టినట్లే వుండదు.. పాపం.. నిన్న సుందరంతో చేయించుకునేటప్పుడు సుందరం నామీదకి వొస్తుంటే ఎంత అలిగింది సుందరం మీద? ఇలా ఆలోచిస్తూ వుంటె క్షణ క్షణానికీ మాధవికి కూతురు మల్లికమీద ప్రేమ, అనురాగం పొంగిప్రవహించసాగేయి..

దానితో.. మాధవి కూతురు మల్లిక భుజం మీద చెయ్యవేసి.. మల్లీ.. అమ్మా.. మల్లికా.. పడుకున్నావురా బంగారం.. అంటూ మృదువుగా మెత్తగా పిలిచేప్పటికి.. మల్లిక మౌనంగా వాళ్లమ్మవేపు తిరిగింది.. ఎంత బెడ్‌లైట్ వెలుతురైనా ఆ జీరో వాట్ బల్బు కాంతిలో గదిలో ప్రతీదీ స్పస్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.. ముఖం చిన్నబుచ్చుకుని భయంతో బిక్కచచ్చిపోయిన కూతురి ముఖం చూసేప్పటికి మాధవి మనసు కరిగి నీరిపోయింది..

దానితో ఒక్కవుదుటున మాధవి కూతురు మల్లికని తన కౌగిలిలోకి తీసుకుని మల్లిక ముఖాన్ని ముద్దులతో ముంచేస్తూ.. మల్లిక ముఖం మీద పడ్డ ముంగురులని ప్రేమగా తలమీదకి వెనక్కి సవరిస్తూ.. మల్లిక కళ్లమీద, బుగ్గలమీద ముద్దులుపెట్టి.. ఒక్క క్షణం ఆగి కూతురు కళ్లలోకి చూస్తూ.. భయపడ్డావా నాన్నలూ అన్నాది ఓదార్పుగా..

అప్పటివరకూ భయంతో బిక్కచచ్చిపోయి ముడుచుకుపోయిన మల్లిక ఆపాటి ఓదార్పు మాటకే కరిగిపోతూ.. ఒక్కసారిగా వాళ్ళమ్మని చుట్టుకుపోతూ ఉగ్గపెట్టుకుని ఆపుకున్న లోపలి బాధంతా ఒక్కసారిగా బయటకి తన్నుకురావడంతో.. వాళ్ళమ్మ సళ్ళమధ్య ముఖం దూర్చి వెక్కి వెక్కి ఏడ్చేసింది..

ఏనాడూ తన కూతురు మల్లిక అలా వెక్కి వెక్కి ఏడవడం చూడని మాధవి మనసుకూడా నీరైపోతుండగా.. కూతుర్ని వోదారుస్తూ.. బాధపడకు నాన్నా.. నీకేమికావాలో నాకు తెలుసు.. పెళ్ళై సంసారాలు చేసుకునేవాళ్ళే సరైన మగాడు దొరికితే ముందువెనక చూసుకోకుండా దాసోహం అని వాళ్ల సర్వస్వాన్నీ అర్పించేస్తున్నారు.. అసలు నాకే బుద్దిలేదు.. నిన్న రాత్రి కన్నెరికం జరిపించుకున్న ఆడపిల్ల ఈరోజు రాత్రి ఒంటరిగా ఎలా పడుక్కోగలదు అన్న ఆలోచనైనా నాకు రాలేదు .. అసలు నాకు బుద్దిలేదు.. ఏడవకు తల్లి.. ఏడవకు.. రేపు నువ్వు స్కూలునించీ రాగానే ఏట్టిపరిస్తిలోనూ నీకు సుందరం అంకుల్‌తో ఏకాంతం దొరికే ఏర్పాటు చేస్తాను.. రేపొక్కరోజే కాదు.. ఒక వారం పదిరోజులపాటు.. నీ మోజు తీరి.. అంకుల్ పక్కన వుండకుండా నువ్వు వుండగలిగేవరకూ.. నువ్వు స్కూల్నించీ వొచ్చేప్పటికి సుందరం అంకుల్ నీకోసం ఎదురుచూసేలా ఏర్పాటు చేస్తాను సరేనా? అని మాధవి మల్లికని ఓదారుస్తుంటే.. మల్లిక మరింతప్రేమగా తన తల్లిని చుట్టేసుకుంది..

18 Comments

 1. Super sex story. Very Very interesting. Outstanding. Hatsoff.

 2. Pls complete the story. Naaku chala nachindi. Story continue cheyyandi pls.

 3. Update the next episode 21

  Eagerly waiting for the next episode

  Don’t delay in uploading the latest episodes

 4. Very interesting next part please

 5. Please continue Kamadevata story Episodes. Don’t stop. Very Very interesting. IMMEDIATELY UPLOADING LATEST EPISODES.

 6. Nice story..reading this daily.. please update next episode quickly.

  1. Super story kadaa

 7. Waiting for next episode

 8. Please continue kamadevtha story

 9. Miru kahda yadhu rayadam manesaru

 10. Waiting for next episode

 11. edi chala bagunnadi tharvatha pettandi srungararani edi

 12. Till how many days we need to wait next part please 😘

 13. Hello bro if possible please upload next parts bro

 14. Please complete the story we are missing this story very badly 🧐🧐 upload remaining parts

 15. thalli kaamam tho kodukulani ekkinchukuntey undey sukhamey veru

Comments are closed.