కామదేవత – Part 40 95

గత భాగం ముగింపు:

సుశీల, పద్మజలు కలిసి మధు వొంటికి నూనె రాసి నలుగుపెట్టి తల స్త్ననం చేయించేక మధుకి కొత్తబట్టలు కట్టించేరు. తరువాత సుందరం, సుశీలకు కలిసి మధుని ఆశీర్వదించేరు. తరువాత సుశీల, శారద కుటుంబాల వాళ్ళు మాధవి ఇంటికి వెళ్ళి భోజనాలు చేసేరు. రమణి మిగతా ఆడపిల్లలంతా కూడా భోజనాలు చేసి సుదర్శనానికి భోజనం పట్టుకుని సుదర్శనం ఇంటికి వెళ్ళిపోయేరు.

భోజనాలు ఐపోయేక అక్కడ శారద ఇంట్లో సుబద్ర శారదలు కలిసి భవానీని రాత్రి సోభనానికి అలంకరించడం మొదలుపెట్టేరు.

ఇక్కడ సుశీల భోజనం చెయ్యడం ఐపోయేక స్త్ననానికి వెళ్ళింది. సుందరం మధుకి పట్టుబట్టలు ఇచ్చి కట్టుకోమని చెపుతూ ఓ బంగారు కాసు ఇచ్చి దాన్ని మధు అమ్మకి ఇవ్వమని చెపుతూ తనకి బయట వేరే పని వుందనీ.. రాత్రంతా ఇంక ఇంటికి రానని చెపుతూ మధుని ఇంట్లోనించీ తలుపులు వేసుకోమని ఎవరు వొచ్చినా తలుపులు తియ్యవొద్దని చెప్పి సుందరం శారద ఇంటికి వెళ్ళిపోయేడు.

తన తండ్రి వెళ్ళిపోయేక అమ్మ సుశీల స్త్ననం ఐపోవడంతో, సుశీల మధ్య గది తలుపు తీసి తాను వంటగదిలోకి వెళ్ళిపోయి మధుని పడకగదిలోకి వెళ్ళి శారద ఇంట్లో పూజకి కావలసిన పూలు, పళ్ళు తీసి సిద్దం చెయ్యమని చెపుతుంది.

స్త్ననం చేసి కడిగిన ముత్యంలా వున్న అమ్మని చూడకుండా తాను పడకగదిలోకి వెళ్ళనని మారాం చేసిన మధు అమ్మ సుశీల లాలించడంతో మధు మెత్తబడి పడకగదిలోకి వెళ్ళి గదిలో లైటువేసి సోభనం కోసం అలంకరించిన పడకగది చూసేప్పటికి మధుకి మతి పోయింది.

అదే సమయానికి పాల గ్లాసు పట్టుకుని సోభనపు పెళ్ళికూతురిలా గదిలో అడుగుపెట్టిన అమ్మ తనమీద కురిపిస్తున్న ప్రేమానురాగాలకి మధు మనసు కరిగి నీరైపోయింది.

అమ్మ మీద మనసులో పొంగిన ప్రేమానురాగాలు హృదయపు ఎల్లలు దాటి పొంగి ప్రవహించడంతో మధు తన తల్లి పాదాలని తన చేతుల్లోకి తీసుకుని ముద్దాడ్డం మొదలుపెట్టేప్పటికి అమ్మ సుశీలలో కామావేశం పొంగి వుప్పెనలా వెళ్ళి మధు మీద పడి మధుని తన బిగికౌగిట బంధించి తన కన్న కొడుకుని తన వలపు వుప్పెనలో ముంచెత్తి తడిపి ముద్దచేసేసింది.

అమ్మ అనురాగపు సుధల్లో ఓలలాడిన మధు, అంతలోనే తేరుకుంటూ మరోసారి అమ్మ ఆడతనాన్ని ఆవేశంగా ఆక్రపించుకునే సమయంలో తానేమిచేస్తున్నాడో తేనకే తెలియని మైమరపులో మధు అమ్మ సళ్ళని బలంగా కొరికెయ్యడంతో.. అమ్మా కొడుకుల మధ్య మాటా మాటా పెరిగి “నీకు నాన్నకీ పెళ్ళైనాక సోభనం రోజు రాత్రి నాన్న నిన్ను ఎన్నిసార్లు చేసి సుఖపెట్టేడో అంతకన్న రెండుసార్లు ఎక్కువగా ఈరోజు రాత్రి నిన్ను సుఖపెట్టి నాన్న కన్న నేను గొప్ప మగాడినని రుజువుచేసుకుని నిన్ను నాదానిగా చేసుకోకపోతే నాపేరు మధునే కాదు.. ” అని మధు శబధం చేసి ఆ రాత్రి అమ్మని రెండవసారి గొప్ప కసిగా అనుభవించి తన మోజు తీర్చుకున్నాడు.

==============================================================

1 Comment

  1. Continue cheste cheyandi leda vadileyandi bro

Comments are closed.