ట్రాన్సఫర్! – 3 96

మీ కోసం

తనకి వచ్చిన … లెటర్ ఏమిట అని
…. చదవటమ్ మొదలుపెట్టింది…(ఆకు పచ్చ జారీ లూ

అది రాసింది…. ప్రొడ్యూసర్ గాదు …

డియర్ నిహారిక,

నీ అండాలని అసలు మరచి పోలేకపోతున్న…. ప్రియా…

ని గురించి బాగ ఆలోచించాను… neku ఇలా అయిన హాప్ చెస్తాను… మా డిరెక్టర్ ఠో మాట్లాడాను…

త్వరలొ నే మంచి కబురు ఠో వస్తా… ఒంగొని రెడి ఉందువు… ని పుకు కి ణ ముద్దుల…

ఇట్లు
ప్రొడ్యుసర్..

మొతం చదవగానే… అనందం తో ఉబ్బి తబ్బిపోయింది… వెంటనె.. అంకుల్ కి కాల్ చేసి … డార్లింగ మొగుడ… ప్రొడ్యుసర్ లీటర్ పంపాడు రా … త్వరలో గుడ్ న్యూస్ చెపుతా అని…. చల చాలా అనందం గాఁ ఉంది అని…చేపింది ..

మేజర్ : ఓహోఓఓఓ హీరొయిన్ అయిపోయావ్ అయితేయ్ … ఉమమ్మ ఉమమ్మ అమ్మా అంటు… మరి నాకేం ఇస్తవ్ అన్నడు కొంటె గ…

నిహారిక: మీకు ఎం కావాలో నకు తెలీదా.. ణా రంకు మొగుడ… అండి కొంటె గాఁ

అంకుల్ : అబు డేవి గారు మంచి రంజు మీద ఉన్నటు అన్నారు గ… ఎగరేసి డెంగళీ ఈరొజు నిన్ను… ి వాచేయవే రత్రి కి అన్నడు…

నిహారిక: తప్పకుండ అంకుల్ మీ మొడ్డ నలిగిపొడి… అండి నవ్వుతు…

అంకుల్: అబ్బ చూస్తా గాఁ ణా మొడ్డ నలిగిడూ.. ని పుకు చిరిగిడో అన్నడు…

మొగుడు ఇలా గు ఊరు తో లేకపోయే సరికి… అంకుల్ తో దెంగిచుకోటానికి… స్నానం చేసి ఆకు పచ్చ చీర పసుపు బ్లౌజ్ ఎసుకొని… అంకుల్…ఇంటి తలపు తాటింది …

లొపల నుండి మేజర్ … తీసేయ్ ఉండి రావే అన్నడు … చుట్టూ పక్కల వాళ్ళు ఎవరు లేరు అని చూసుకొని… మేజర్ ఇంటిలొకి పిల్లి లా దూరింది…

అప్పటికే… మేజర్ మందు
తాగుతూ… లుంగీ లో ఉన్నడు..