ట్రాన్సఫర్! – 3 96

ఇంత వరకు ఏ ఆడదాని నోటి నుండి అంట ఘోరమైన మాటలు వినని ప్రసాద్ ఆ మాటలకు పిచ్చోడై పోయాడు, దివ్య మాట్లాడే తప్పుడు ఆమె ఫేస్ లో భయం కాని బెరుకు గాని లేదు బిజినెస్ మానల మహేష్ బాబు మాట్లాడినట్లు మాట్లాడుతుంటే ఎం అనాలో అర్థం కాలేదు.
అసలు ఇది ఎవరు, ఎక్కడి నుండి వచ్చింది , దీని గతం ఏంటి, దీనికి ఎందుకు ఇంత ఓవర్ కాన్ఫిడెన్సు, అసలు ఎం చేద్దామని దీని ప్లాన్ అని ఒక 100 రకాల ఆలోచనలు ఒకే సారి ప్రసాద్ మైండ్ లోకి వచ్చే సరికి తట్టుకోలేక అలానే మంచం మీద కు పడిపోయి తల పట్టుకు కూర్చున్నాడు.
అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పాలి ఎవరైనా ఆడది కొంచెం బలుపు మాటలు మాట్లాడినా దీనికి మదం బాగా ఉంది .దెంగితే అదే దిగుతుంది అని మన మనసులో అనిపిస్తుంది కానీ ప్రసాద్ కు అలా అనిపించ లేదు. ఎందుకంటే అప్పటికే నాలుగు రౌండ్స్ ఐపోయాయి. దివ్య పని తనాన్ని స్వయం గ చూసాడు కాబట్టి ఎం అనాలో అర్థం కావడం లేదు.
కొత్త ప్రొడ్యుసర్ తో dengichukunaka…

ప్రొడ్యుసర్ చాలా సంతోష పడి… నిహారిక కి అదిరిపోయి ఆఫర్ ఇచ్చాడు

తనకి ఉంపుడు గట్టి గాఁ ఉంటె తన korikalu terusta అని…

ఆ మాట విని… షొక్ కి guraindi నిహారిక …

కంగారు పడకు నిహారిక టైం తీసుకో అలోచించుకో అని చెప్పి pampinchesadu…

ఇంటికి cherukoni మొగుడితో నైట్ కి round eyinchukoni పడుకుండి…

పొందున moguduki బాక్స్ katti ఎం తెలియని dhani లా ఉండి…

వాడు ఆఫిస్ కి poyinaka… తన ఇంటి తలపు బెల్ మ్రొగింది… evara అని చుస్తే అది మేజర్ అంకుల్…

అంకుల్ mera రండి రండి అని ahvaninchindi…

ninna kanapadaledu ekadaki velave అన్నడు మేజర్ … అబ్బె ekadaki poledu మొగుడు ఠో బయటకి velanu అని abadham చేపింది …

musukove lanja … నకు తెలిదు anukunnava… నకు ప్రొడ్యుసర్ మొతం చెప్పడు అన్నడు ….

నిహారిక షాక్ తో vadikesi చూస్తుంది.. జరిగిండి అంతా వడికి చేపింది

enkente alochistav opesuko tappem ఉండి… వాడిని line తో ఎసుకుంటే manake labam అని చెప్పడు నిహారిక కి…

ఎమో నకు బయం గ ఉండి అండి నిహారిక…

బయం దీనికే నెను ఉన్న గాఁ opesuko… dabbu పేరూ

అనందం సుఖం అన్ని వస్తె వాడు antave పిచి dhana అన్నడు..

opesukove తప్ప లెదు… ని life set ayipotadi మంచి stardom వస్తది… అని convince cheya sagadu…

convince chestune వాడి … మొడ్డ ణి నిహారిక chetiki andichadu…

వాడి మొడ్డ ణి adistundi వాడి మాటలూ vintu…

కొంచమ్ కొంచం convince avva sagindhi…

ఏంటే ఎం esukoleda లొపల… kondalu saginattu ఉన్నయి అన్నడు…

నిహారిక: సిగ్గూ తో esukunnanu అంది melliga…

మరీ ఏంటే chikki sagi nattu ఉంటాయి వాడు pisikada బాగ అన్నడు.
నిహారిక: అవును బాగా pisikesadu sachinodu…