ట్రాన్సఫర్! – 3 96

నిహారిక అంకుల్ మరియు ప్రొడ్యూసర్ తో తనివి తీరా రోజు వాయించుకుంటుంది ..

కొన్ని రోజుల తరువాత.

నిహారిక కి పకింటి గిరిజ పరిచయం అయింది..

ఎదురు బాగా క్లోజ్ అయ్యారు..

నిహారిక ఆమె ని అక్క అంటూ క్లోజ్ అయింది..

అతి కొద్దీ సమయం లో నే ఫామిలీ ఫ్రెండ్స్ అయ్యరు…

గిరిజ మొగుడు ఎదో చిన్న కంపెనీ లో పని చేస్తూ కుటుంబాన్ని నడుపుతున్నాడు..
నిహారిక వల్ల లాగా బలిసిన వాళ్ళు కాదు

గిరిజ మొగుడికి హెల్త్ బాగోదు సరిగా..

నిహారిక కి గిరిజ మొగుడితో కూడా పరిచయం కుదిరింది

కొన్ని సార్లు నిహారిక మొగుడి కుదరకపోతే
నిహారిక నీ తన కార్ లో దింపుతుండే వాడు గిరిజ మొగుడు..
సో ఇద్దరి మధ్య స్నేహం కుదిరింది.

ఇద్దరి స్నెహం ఎంత క్లోజ్ అంటే ఒకరికి ఒకరు పేరు ఠో పిలుచుకోవటం వరకు మరియు ఇద్దరే ఉన్నపుడు చేతి తో కొట్టుకోవటం దాక వచ్చింది ఇద్దరి మద్య బంధం..

ఒకరోజు నిహారిక తాను చేసిన బిర్యానీ ని తీసుకొని గిరిజ ఇంటికి వచింది..

అపుడు గిరిజ ఇంటిలో లేదు. బజారు కి వేలింది

ఏది తెలియక తెరిచి ఉన్న డోర్ తీసుకొని అక్క అక్కా అంటు పిలుస్తూ గడీలు చూస్తుంది
గిరిజ కనుపడక

అపుడెయ్ స్నానం చేసి టవల్ కట్టుకొని బాత్ రూమ్ నుండి బయటకి వచ్చాడు
నిహారిక అరుపు విని.. గిరిజ లేదెయ్ నిహారిక అంటు..

గిరిజ మొగుడు ప్రసాద్ … మంచి కండలు తిరిగిన శరీరం .. hairy chesట్ .
వాడు ఏసుకున్న ట్owel మోకాలి వరకు
ఉంది.