ట్రాన్సఫర్! – 3 96

పచ్చ రంగు జకెట్ మరియు వంకాయ కలర్ చీర కట్టుకుని…

లైట్ పింక్ లిపిస్టిక్ ఎసుకొని… handbag తో ప్రొడ్యుసర్ ఇంటికి క్యాబ్ బుక్ చెసింది…

ప్రొడ్యుసర్ ఇంటికి వెళ్లే లోపు.. ఈ డ్రైవెర్ ని రెచ్చ కొట్టాలి అనుకుంది కొంటె గ.. ఆట పాటించటానికి సిద్ధం అయింది…

డ్రైవరు..తన ఈదురు ఉన్నా మిర్రర్ ణి అద్జుస్త్ చేసుకుని… నిహారిక ణి తనివి తీరా చూసుకుంటున్నాడు…

ఇలాంటి క్లాసు ఫిగర్ మనకి ఇక్కడ దొరికేది లే అని మనసులూ కుళ్ళు కుంటున్నాడు…

వాడు చూస్తుందా గానే తన హండ్ బ్యాగ్ లో నుండి lipstick మిర్రర్ తీసుకొని… తన అండాలని సారి
దిద్దుకుంటుంది…

ఉండ బట్టలేక డ్రైవరు ణి బాబూ … ఎలా ఉండి మేకప్ చక్కగ ఉండ అని అడిగింది వీడిని…

మీకేంటి మడం చక్క గాఁ చాలా అందంగా అన్నారు… మీ వారు అదృష్టవంతులు అనడు…

మూసి ముసి నవ్వుల్తో సిగ్గూ పడిపోయింది…

డ్రైవర్: madam ఏదైనా ఫంక్షను కి వెళుతున్నారా అన్నడు

నిహారిక : లెదు బాబూ … నాకూ సినిమా లా లో అవకాశం వచింది… ఆడిషన్ కి వెళుతున్న andhukey ఈ హడావిడి అంట అండి…
అబ్బ అవున madam చల సంతోషం madam

మీ సినిమా వాళ్ళని … టీవి లో చూడటమే బయట ఎపుడూ చూడలేదు ణా జన్మ ధన్యం అయిపొయింది అండి అన్నడు…

నిహారిక: ఇంక పరీక్షలు అవ్వలేదు అయ్య.. టీమ్ పాటిది అండి

మీకెంటి madam మీరు తప్ప కుండ అవుతారు..

మీరు చాలా చక్కగ ముద్దు గాఁ అందం గ అన్నారు అండి…

Thank యు అండి నిహారిక

డ్రైవరు : madam మీరు ఎం అనుకొను అంటే… ఒక్క ఫొటొ మీతో దిగవచ్చా… ప్లీజ్ ప్లీజ్ ప్లీజ్ madam … అని బతిమాలుతున్నాడు..

నిహారిక: అబ్బా నెను ఏమి హీరొయిన్ కదూ బాబూ నాతో ఫొటొ ఎం చేసుకుంటావ్ అయ్య అండి…నసుగుతూ

డ్రైవరు :లేదు మడం మీరు తప్పకుండ సెలెక్ట అవుతాడు… నెను మీ మొడటి అభిమానాన్ని అనుకోండి… నకు మల్ల మీరు కనిపిస్తారూ లేదూ… ఒక్క ఫొటొ మడం ప్లీజ్ ప్లీజ్ madam

నిహారిక: అబ్బ్బా… సతాయిస్తున్నావ్ అయ్య… సరే ఇస్తాను లీ ఎదవకు అండి… చిరాకు గా.

ఇంతలొ నిహారిక ఫొన్ మ్రోగింది.. అటు వైపూ నుండి ప్రొడ్యుసర్…