ట్రాన్సఫర్! – 3 96

అనందం… బయం కంగారు తో ఫొన్ ఎతింది…సర్ దారిలో ఉన్నాను వచ్చేస్తున్నా అని…

ప్రొడ్యుసర్ కొంచం అర్జెంట్ పని మీద బయటకి వెలుతున్న నీహా కొంచం మెల్లగ రా అన్నడు…

నిహారిక : సర్, కాబ్ తో ఉన్న దరిలో అండి…

ప్రొడ్యుసర్ అబ్బ అవున.. కని ఇంటిలొ ఎవరు కుడా లేడు నెను బయటకి వచాను…

దరిలో ఎవరైనా ఫ్రెండ్స ఇంటికి కని… షాప్ కి కని వెళ్ళు నిహ సారి అని పెటేశాడు..

నిహారిక: కొపం గ తిట్టుకుంటూ కాల్ పెటేసింది…

డ్రైవరు : ఏమైంది madam కోపడుతున్నారు ఎవరిని అన్నడు..

నిహారిక: జరిగిండి చూపింది… వడికి
అయ్యె అవున madam … మీ ఇంటికి పొనిచ మంటారా అన్నడు…

నిహారిక: ఇంటికి వెళితే మల్ల రవళి… ఇక్కడే ఏమయినా షాప్ అల ఉంటే టైం పాస్ చెయాలి అనుకుంటున్న అండి

డ్రైవరు : ఇక్కడే దెగ్గరలో మాల్ ఉండి… పోనీ మంటారా… నాకూ ఇస్తా అన్నా మీ ఫొటొ అక్కడా తీసుకుంటా అన్నాడీ…

నిహారిక : సరే కని ఎమ్ చేస్తం… అండి…

డ్రైవరు : అబ్బ నాది ఎం అదృష్టమో… కత్తి లంటి ఫిగర్ తో మొడటి సారి మల్ కి వెలుతున్న అని… రాయి మని పోనిచ్చాడు.. షాపింగ్ మల్ కి..

కార్ నీ పార్కింగ్ తో పెట్టి ఇద్దరు… షాపింగ్ మాల్ లో కలయ తిరిగారు….

కొద్దీ కొద్ది గాఁ జానువుతో కబుర్లు చెప్పుకుంటూ తిరుగుతున్నారు..

ఇంతలొ… ఒక క్లోత్ షోరూం లొకి వెల్లింది నిహారిక… వాడు కుడా తోక లా velladu…

అక్కడ ఉన్న డ్రెస్ లూ అన్నీ చూస్తుంది… వాడు కామెంట్ చేస్తున్నడు…

ఇంతలొ… ఒక టాప్ చుపించి madam ఇది ఏసుకుంటే మీరు మస్ట్ ఉంటారు అన్నడు….

నిహారిక: నేనూ అలాంటివి వేయను అయ్య అండి..

డ్రైవరు : అల కదూ madam ట్రీ cheyandi madam మీకు చాలా బాగుంటది… హీరోయిన్స్ వెసుకోకుంటే ఎలా అన్నడు

అది హైదరాబాద్ లోనే చాలా ఖరీదైన షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ , బాగా ధనవంతులు మాత్రమే ఆ షాప్ కి వస్తారు జనం చాలా తక్కువ గా వుంటారు . అందులోని సెకండ్ ఫ్లోర్ లో అసలు ఈ ఇద్దరు
తప్పించి ఎవరు లేరు . ఇన్నెర్స్ సెక్షన్ కూడా కొంచం మూలకి ఉంది. సేల్స్ గర్ల్ వారికి ఆ సెక్షన్ చూపించి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని , ట్రయిల్ చూసుకొని ఏమైనా హెల్ప్ కావాలంటే పిలవమని చెప్పి తను గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ కి వెళ్లిపోయింది. ఏదో విధం గా ఈ రోజు నిహారిక
ని ముగ్గులో కి దించాలని తన మనసులో అనుకున్నాడు డ్రైవరు
రఘు .