దుర్గ – పల్లెపడుచు తో – Part 2 42

అప్పటికి గానీ దుర్గ పుష్పం లోని బిగి తగ్గలేదు. గౌరి పూకు, దుర్గ రసాలతో నిండిపోయింది. ఒక నిమిషం పాటు గౌరి తొడలమధ్య అలాగే పడుకుని , తర్వాత లేచింది. అటూ ఇటూ చూసింది. శుభ్రం చేసుకోడానికి దగ్గరలో నీటి వసతి లేదు. లుంగ చుట్టుకుపోయి గౌరిని నడుముని చుట్టి ఉన్న పైట చివరను అందుకుని దానితో తన పూకుని శుభ్రం చేసుకుంది.ఇందాక విడిచిన తన బట్టలు తొడుక్కుంది.

ప్రక్కన గడ్డిపై కూర్చుని ఆయాసం తీర్చుకుంటూ సేద తీరసాగింది.

నిలువెల్లా నలగ గొట్టబడి బురద నిండిన శరీరంతో జీవచ్చవంలా పడి ఉన్న గౌరి లుంగ చుట్టుకు పోయిన లంగాను, ఓణీని విడదీసుకుని, పాదాల వరకూలాక్కుని, ఓణీని నిండా కప్పుకుంది. అవమాన భారంతో మునగదీసుకుని వెక్కిళ్ళు పడుతూ ఏడవసాగింది.

కుతి తీరిన దుర్గ మాత్రం ఆ చల్లని ఆ వాతావరణంలో , అడవి పూలమీదుగా వీస్తున్నసుగంధాన్ని ఆస్వాదిస్తూ తన చేతిలో మలిన పడిన గౌరి ప్రక్కనే కూర్చుని రిలాక్స్ అయ్యింది. ఇలా ఆరు బయలు, అడవిలో, మందుకొట్టి , ఒక అమ్మాయిని అనుభవించడం చాలా థ్రిల్లింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్.

సిగరెట్ కూడా ఉంటే బావుణ్ణనుకుంది. రతి జరిపాక సిగరెట్ వెలిగించడం దుర్గకు బాగా అలవాటు. ఇందాక గుడిసెలో విప్పిన పాంటు పాకెట్ లో ఉండిపోయింది. కాస్త అసహనం కలిగింది. బేక్ ప్యాక్ లొ దాచిన రబ్బరు దడ్డూ అక్కడే ఉండిపోయింది.

గడ్డి పువ్వులా తన క్రింద చితకకొట్టబడి, నలిగి, కొత్త అందాలను సంతరించుకున్న గౌరి నగ్న అందాలను చూస్తూండగానే నిమిషాల వ్యవధిలో దుర్గలో మరలా కైపు రేగింది. మేకప్ లో ఉన్న అమ్మాయి అందం వేరు. రేప్ కు గురి కాబడిన అమ్మాయి అందం వేరు. తనకు ఇంకా ఏదో కావాలనిపించింది. ఏదో కొరత. తనకు పూర్ణ సంతృప్తి కావాలి. గౌరిని చెరచనని, దిమ్మతోనే దెంగుతానని ఇచ్చిన మాట ప్రక్కనపెట్టింది.

మానవ రక్తం రుచి మరిగిన చిరుతపులిలా దుర్గ ఒక నిర్ణయానికి వచ్చినదై లేచి నిలబడింది. నిలువెల్లా బురదతో భౌతికంగా తాను మలినం చేసిన గౌరికి, ఆమె మానాన్ని కూడా మలినం చేస్తేగానీ తనకు పూర్ణ సంతృప్తి కలగదు. అమాంతం గౌరిని తన భుజాలపైకి ఎత్తుకుని, పెద్ద పెద్ద అంగలతో గుడిసెకేసి సాగిపోయింది.

త్వర త్వరగా గుడిసెలో ప్రవేశించి గౌరిని మెల్లగా నులకమంచం మీద వెల్లకిలా పడేసింది.

కరవుతీరా తనను దెంగిన దుర్గ అలసిపోయి ఉంటుందనీ, ఇక తనను వదిలేసి బట్టలు వేసుకుని వెళ్ళిపోతుందని అపోహ పడిన గౌరి , మునగ దీసుకుని, అర చేతులతో మొహం కప్పుకుని జరిగిన దానికి కుమిలి కుమిలి రోదించసాగింది.

ఈలోగా దుర్గ తన ఒంటిపై ఉన్న దుస్తులను మరలా విప్పిపడేసి నగ్నంగా తయారైంది. తన బేగ్ నుండి దడ్డుని తీసి బలంగా బిగించి కట్టుకుంది. దిశమొలతో గౌరిపై పడింది.

1 Comment

Comments are closed.