నా జీవితం ఉష 1 257

“అవును రా బలే ఉంది బె అంటి “, “హ మామ వెనక సీటు చూసావా , ఎం పెట్టి పెంచిందో కాని అబ్బహ్హ్హ్ నలిపేయాలి అని పించింది “, “అవును రా..అంకుల్ బాగా లక్కి రా”.. అని అరుస్తూ వెళ్తున్న కుర్ర గుంపు మాటలకి ఈ లోకం లోకి వచ్చా… అది విన్న ప్రసాదు వెంటనే …

ప్రసాద్ : విన్నావా సోదర, మన వయసులో సగం లేరు వాడే అదెవరో అంటి సీటు నలుపుతా అంటునాడు, నువ్వు ఇంక అ అంటి సీటు ఎక్కాల్సిందే పద…

సుధాకర్ : వద్దు సోదర, నా మాట విను.. మనమేమైన కుర్రాలమా , పెళ్లి అయిన మగాళ్ళం.

ప్రసాద్ : ఊరుకో సోదర, తాగుడు తో తూగుడు , తుగాక వాగుడు , వాగక ఇంక కావాల్సింది దేన్గుడే గా..అబ్బః అటు చూడు.. అ పిల్ల కసక్కు మనేల ఉంది ..(అని ముందు చూపించాడు )

ప్రసాదు మాటలకి అటు వేపు చుసిన నాకు , 24-26 ఏళ్ళ మద్య ఉన్న ఒక అమ్మాయి కనిపించింది .. చూడడానికి చక్కగా ఉంది.. మంచి అందగత్తె.. ఇంక పెళ్లి కాలేదు అనుకుంట..మేము చూస్తున్నాం అని అర్థం అయ్యి నట్లు ఉంది.. ఒక చిన్న నవ్వు నవ్వుకుని వెళ్ళింది..

ప్రసాద్ : ఎం ఉంది సోదర, దాని సీటు చూసావా అబ్బః .. ఇక్కడే పడుకోపెట్టేయాలి అని లేదు .. ఇలాంటి అమ్మాయి వస్తా అంటే , మొత్తం నీకే ఇస్తా అంటే .. ఇంకా పెళ్ళాం కావాలి అంటావా.. చూడు నీ వంక చూసి నవ్వుతోంది , “రా బావ !” అనే లాగా..

వాడి మాటలకి కొంచం ఇబ్బంది గా అనిపించినా , ఎందుకో ఆ వయసు అమ్మాయి నన్ను చూసి నవ్వుతున్నందుకు, అసలు చూసినందుకే గర్వం గా ఉంది అందులోను నేను అంతలా తయారు కూడా అవ్వలేదు. అలా వెనక్కి తిరిగి వెళ్తున్నప్పుడు చూసా, వయసుకు మించిన అందాలూ అనే చెప్పాలి.. ఎవడి కష్టమో కాని బాగా కనిపిస్తోంది కళ్ళకి. తెలీకుండానే నా మనసు తనని ఉష తో పోలుస్తోంది..

మీకు కనుక చెప్తున్నా వేరే ఎవరితోనూ అనకండి, ఈ వయసు లో కూడా ఉష తిన కన్నా రెండు రెట్లు అందగత్తె అనాలి.. ఈ అమ్మాయికి తొడకి తగ్గ కొవ్వు సీటు లో లేదు. అదే నా ఉష కి అయితేన… తెల్లని అరటి బొదలు లాంటి తొడలు, ముట్టుకుంటేనే నా వెలి గుర్తులు పడే మెత్తదనం. అలాంటి తెల్లని తోడలని లాలించి, బుజ్జగించి ముద్దు పెట్టుకుందాం అనేలోపే వాటి మీద ఉన్న కల్లు కుండలు, “మొగుడా రారా పైకి, ఎంత సేపు కిందనే.. ఆ అరటి చెట్టులెక్కి మా దగ్గరకి రా…” అంటూ పిలుస్తూ ఉంటాయి , అలా అలా వాటి మీద నా చేతులతో మెత్తగా,మత్తుగా వేసే దరువుకి అప్పుడప్పుడు కుండల మద్య నుంచి కల్లు కారుతుంది అంటూ ఉంటుంది ఉష అప్పుడప్పుడు..హహ..

1 Comment

Add a Comment
  1. Good story

Leave a Reply

Your email address will not be published.