నా జీవితం ఉష 1 237

అలా వచ్చిన ప్రతి ఆడదాన్ని ప్రసాదు బూతులతో వర్ణించటం , నేను ఉష తో మనసులోనే పోల్చుకోవడం నడుస్తోంది ..

ఒక అమ్మాయికి, ఉష కన్నా పెద్ద పెదవులు ఉన్నాయి, ఎర్రగా లిప్స్టిక్ వేసింది ఏమో కళ్ళు ముందు వాటి మీదకే వెళ్ళాయి… చేసుకునే వాడు ఎవడో కాని వాటిని వాడే చోట వాడుకుంటే స్వర్గమే అనిపించింది.. అన్ని ఉన్న అమ్మాయి దొరికితే సరిపోదు , ఆ అందాలని సరిగ్గా వాడుకునే నేర్పు మనకి ఉండాలి …

ఇంకొక ఆవిడకి ఉష కన్న ఎత్తైన పొంగులు.. చుసిన నాకే నమ్మకం కలగలేదు.. “దినమ్మ చేతిలో సరిపోతాయి అంటావా సోదర ?” అని అడిగాడు ప్రసాదు.. “రెండు చేతుల్లో కూడా చాలవు ” అని తెలీకుండానే సమాదానం ఇట్చ … నా మాటలకి నాకే సిగ్గు వేసింది, ఎం చేస్తున్న అసలు వీడితో కలిసి పరాయి ఆడదాన్ని అలా చూడటం ఏంటి, ఛి అని నాలో నేనే అనుకుని వాడితో

సుధాకర్ : సోదర, ఇంక చాలు రూం కి పోదామా ?

ప్రసాద్ : సరే సోదర, పోసుకుని పోదాం తమ్ముడు తట్టుకోలేకపోతున్నాడు లోపల.

సుధాకర్ : నాకు రావట్లేదు లే, నువ్వు వెళ్ళు.

ప్రసాద్ : సరే ఇప్పుడే వచేస్త

వాడు అలా వెళ్ళగానే నేను మళ్ళి ఆలోచన లో పడ్డ.. ఇంత మంది ఆడవాళ్ళని చూసినా ఒక్కరు కూడా అన్నిటిలో ఉష కన్న అందం గా లేరు , పెదవులు బాగున్న అమ్మాయికి పొంగులు లేవు, పొంగులు బాగున్న ఆవిడకి అందం లేదు.. నేను యెంత అదృష్టవంతుడిని..నా పెళ్ళాం కుందనపు బొమ్మ.. త్వరగా ఈ ట్రైనింగ్ ముగించుకుని ఉష దగ్గరకి వెళ్లి తన అందం మొత్తం తినేయాలి.. మళ్ళి నోటిలోకి ప్రవేశం ఉంటుందో లేదో.. ఈ ఆడవాళ్ళని చుడటమో లేక ఉష ని ఉహించుకోవదమో తెలిదు కాని , నా తమ్ముడు ఆగలేక పోతున్నాడు లోపల, వెంటనే ఉష తో మాట్లాడాలి అనిపించి తనకి కాల్ చేసా..

ఉష : అయ్యగారికి, ఇప్పుడు గుర్తు వచ్చానా ? ఫోన్ మాట్లాడి 4 గంటలు అయ్యింది ?

సుధాకర్ : అమ్మగారి ఉహల్లొ పడి, టైం తెలియట్లు లేదు ఇక్కడ .

ఉష : అబ్బో, జాగర్త ఉహల్లొ పడి వెళ్ళిన పని మర్చిపోయేరు.

సుధాకర్ : వచ్చిన పని మర్చిపోలేదు, వచ్చే ముందు చేసిన పని మర్చిపోలేదు

ఉష : ఛి, సిగ్గు లేకపోతె సరి. ఏమిటి ఆ మాటలు ? ఎవరైనా వింటారు ?

సుధాకర్ : ఇక్కడ వినడానికి ఎవరు లేరు లేవోయ్, అయినా వింటే ఏమిటి అంట. నా పెళ్ళాం నా ఇష్టం.

1 Comment

Add a Comment
  1. Good story

Leave a Reply

Your email address will not be published.