నా జీవితం ఉష 1 258

సేల్స్ గర్ల్ : ఎలాంటివి కావాలి మేడం, transperant ఆహ pushup ఆహ shelf బ్రా ఆహ ?

కవిత : (transperant ఆంటే అర్థం అవ్వడం వల్ల వద్దు అని చెప్పేస, ఏమి కనిపించకపోతేనే ఆయన్ని ఆపలేను.. ఇంక transperant అయితే అంతే దాని పని..)

కవిత : (అసలే పొంగి ఉన్న వీటికి pushup కూడా తోడూ అయితే , పని ఇక్కడే మొదలు అయ్యి ఇక్కడే అయిపోతుంది,shelf బ్రా అంతే ఏమిటో చూద్దాం అని..)

కవిత : shelf లో కొత్త మోడల్స్ ఉంటె ఇవ్వు , ట్రై చేస్తా

సేల్స్ గర్ల్ : సరే మేడం , సైజు 36 ఎ కదా ?

కవిత : అవును కప్ సైజు d (అసూయతో అంచనా వేసినట్లు ఉంది,కరెక్ట్ గా చెప్పేసింది.. హహ..)

సేల్స్ గర్ల్ : panty కూడా ఇవ్వమంటారా మేడం ? రెండు సెట్ కింద వస్తాయి.

కవిత : సరే ఇవ్వు ( కింద నుంచి ఒక సెట్ తీసి ఇట్చింది)

సేల్స్ గర్ల్ : ఇది ట్రై చేసి చుడండి మేడం.

కవిత : ట్రైల్ రూం ఎక్కడ ?

సేల్స్ గర్ల్ :నేరుగా వెళ్లి రైట్ కి తిరగండి మేడం

సరే అని వాటిని పట్టుకుని లోపలికి వెళ్ళాను.

ట్రైల్ రూం అయిన నా అంత పొడుగైన అద్దం, అద్దానికి పైన చిన్న చిన్న బల్బులు మూడు పెట్టి ఉన్నాయి, అమ్మడానికి ఎన్ని కిటుకులు అనుకుని నా హ్యాండ్ బాగ్ ని అక్కడ ఉన్న చిన్న కొక్కానికి తగిలించా.

అద్దం లో నాకు నేను చాల తెల్లగా మెరస్తు కనిపించ, కొంచం ఫాస్ట్ గా నడిచా ఏమో చిరు చెమట నుదిటి పైన , అక్కడ ఉన్న ఫ్యాన్ గాలి కి సుఖం గా అనిపించింది.

ముందు వీటిని ట్రై చేసి చూడాలి అని పైట కి పెట్టిన పిన్ను తీసి జాగర్తగా అక్కడ ఉన్న బల్ల మీద పెట్టి చీర విప్పా, విప్పిన చీరని అక్కడే బల్ల మీద పెడుతున్నప్పుడు వెళ్ళాయి అద్దం మీదకి నా కళ్ళు.

1 Comment

Add a Comment
  1. Good story

Leave a Reply

Your email address will not be published.