నా జీవితం ఉష 1 258

కవిత : ఛి సిగ్గు లేకుండా పోతోంది మీకు , మీకు మాత్రం చేతోడు లేదేమిటి..

వికాస్ : నీ నోటిలో ఉన్న సుఖం నా చేతిలో ఉందా చెప్పు, త్వరగా వస్తే వెళ్ళే లోపు ఒక రౌండ్ అయిన వేసుకోవచ్చు.

కవిత : సరే మహాప్రభో సరే, బయలుదేరుతున్న.

ఇలా వెనక్కి తిరిగిన నాకు నా పిర్రలనే చూస్తున్న రెండు కళ్ళు తారస పడ్డాయి.. మొఖం కిందకి ఉంది ఏమో ఎక్కడ చూస్తున్నాడో యిట్టె తెలిసింది..

నా ధర్మరాజు అనుకుని చిన్న నవ్వు నవ్వుకున్న..వీడి చూపుతో నా లెక్క పూర్తీ అయ్యింది, ఇంక మా వారికీ చెప్పి నా పందెం డబ్బులు తీసుకోవాలి… నా మాటలు విన్నాడు అంటారా?

ఒక సారి మనిషి వంక చూసా, తల దించుకుని ఉన్నా పొడుగ్గా కనిపిస్తున్నాడు. నా అంత తెలుపు కాకపోయినా కొంచం బంగారం పచ్చ లాంటి రంగు, ఎత్తు కి తగ్గట్లు బలమైన బుజాలు.. కసరత్తులు చేస్తాడు ఏమో చేతులు కండలు పట్టి నరాలు కనిపిస్తున్నాయి.

వెనక్కి తిరగడం వళ్ళ నాకు ఎదురుగా ఉన్నాడు , తను చూడటం నేను చూసా అని అర్థం అయినట్లు ఉంది గురుడికి సిగ్గుతో తల దించుకునే ఉన్నాడు.

ఎంతైనా నాకు పదివేలు సంపాదించి పెట్టిన మగాడు, కనీసం మోఖమైన చూద్దాము అనిపించి ఏమండీ అని పిలిచా,తల ఎత్తాక కొంచం పక్కకి జరగండి అని చెప్దాం లే అనుకున్న.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

సుధాకర్ మాటల్లో…

ప్రసాదు వర్ణన కో తెలిదు, ఉష తో మద్యలోనే ఆగిపోయిన మాటలకో తెలిదు.. మొదటి సారి ఒక పరాయి ఆడదాన్ని చూడాలి అని వెళ్తున్న.. ఎందుకో నాకే తప్పుగా అనిపిస్తోంది..

“ఆవిడని చూడటానికి ఎవడు వెళ్తున్నాడు, ఉచ్చ పోసుకోడానికి వెళ్తున్న ” అని నాలో నేనే సర్ది చెప్పుకుని ముందుకి అడుగు వేసా..

ఇంతలో అక్కడ ఉన్న లేడీస్ షాప్ బయట గోడకి అనుకుని ఎవరో ఆవిడ ఫోన్ మాట్లాడుతూ కనిపించింది.

మాములుగా అయితే చూసే వాడినే కాదు , కానీ మనసు ఆగటం లేదు.. బయట కుర్రాళ్ళ మాటలు ,ఈ ప్రసాద్ గాడి మాటలు గుర్తుకు వస్తున్నాయి..

నిజంగా అంత బాగుంటుందా ఈవిడ గు.. అనుకునే లోపే కళ్ళు కిందకి వెళ్ళిపోయాయి..

1 Comment

Add a Comment
  1. Good story

Leave a Reply

Your email address will not be published.