నా జీవితం ఉష 1 237

గోడకి జబ్బని ఆన్చి అదే చేత్తో ఫోన్ మాట్లాడుతోంది ఆవిడ, ఇంకో జబ్బకి నల్లని హ్యాండ్ బాగ్ తగిలించుకుని ఉంది, అదే చేతిలో ఒక ప్లాస్టిక్ బాగ్ ఉంది ఏమి కొన్నాద అని అ షాప్ వంక చూసా అది ఒక లేడీస్ ఫాన్సీస్టోర్..

అవి చూస్తున్న అన్న మాటే కాని నా కళ్ళు అంత ఆవిడ అందాన్ని గట్టిగ వాటేసుకుని చూపించి చుపించనట్లు ఉన్న చీర మీదే ఉన్నాయి.

వాళ్ళ మాటల్లో నిజం ఉంది అనే చెప్పాలి.. నిండుగా చీర కట్టుకున్నా ఆవిడ అందాలూ ఎక్కడ దాగట్లేదు, నడుముని చీరతో కప్పినా చీర మీదే మడతలు కనపడుతున్నాయి.. వాటిని ముట్టుకోడానికి ప్రయత్నిస్తున్నదా అన్నట్లు ఉంది ఆవిడ జుట్టు..

మరి కిందకి లేదు ఆవిడ జాకెట్టు, అలా అని అంత పైకి లేదు.. మాములనే చెప్పాలి, కాని ఆవిడ అందం ఆ కనిపిస్తున్న చర్మానికే బానిస చేసేలా ఉంది , చెమట పట్టి ఉన్న ఆవిడ వీపుని ముద్దుపెట్టుకున్తున్నాయి ఆవిడ వెంట్రుకలు…

ఫోన్ లో ఎం మాట్లాడుతోందో వినపడట్లే కాని కండ పట్టి ఉన్న ఆవిడ జబ్బ గోడకి అనుకోవడం వళ్ళ కొంచం నొక్కినట్లు అయ్యి కొరుక్కు తినాలి అనిపించేలా ఉంది..

ఇంక అందరు చెప్పిన ఆవిడ కింద బాగం దగ్గర ఆగాయి నా కళ్ళు , చీర కట్టింది అన్న మాటే కాని పొంగుతున్న అందాలని అస్సలు ఆపట్లే ఆ చీర, దాని మీద నుంచే కనిపిస్తుంది గుండ్రని ఆకారం , పని చేసే ఆడదాని లా ఉంది ఒంట్లో కొవ్వు కండ సమపాలలో ఉన్నాయి..

ఒక్కసారి ఉష గుర్తుకు వచ్చింది.. “ఛి అంత అందమైన పెళ్ళాన్ని పెట్టుకుని ఇదిఎమ్ పాడు బుద్ది” అని తిట్టింది మనసు..

అప్పటి వరుకు చుసిన ఆడవాళ్లు ఉష అందానికి దగ్గరగా కూడా రారు, కాని ఇవిడ ఉష కి పోటిగా ఉంది.. ఉష జుట్టు ఇవిడ కన్నా ఒత్తుగా ఉంటుంది అన్న మాటే కాని , ఇవిడ జుట్టు సిల్క్ లా ఉంది.
ఉష కన్నా పెద్దది ఇవిడ కింద బాగం, పోనీ ఉష కన్నా రంగు తక్కువ అంటే అది కాదు.
ఎందుకో మనసులో తొలిసారి ఇవిడ భర్త మీద అసూయా కలిగింది.
ఎవడో తెలిదు కాని అదృష్టవంతుడు , రాత్రి అంత దున్నిన ఆశ తీరని పొలం.. ఇలా ఆలోచిస్తూ ఉండగానే ఎప్పుడు పెట్టేసిందో కాని ఫోన్ పెట్టి వెనక్కి తిరిగింది, సిగ్గుతో తలదిన్చేసుకున్న ..

కాని ఆవిడే “ఏవండి ” అని పించింది.. ఇంక చేసేది లేక తల ఎత్తి చూసా .. అప్పటి వరుకు ఆవిడ పిర్రల మీద ఉన్న కళ్ళు ఆవిడ వెనక్కి తిరగటం తో తొడల మద్య చిక్కు కున్నాయి.
సిగ్గుతో దించుకున్న కళ్ళు ఆవిడ వేళ్ళకి తొడిగిన మట్టేలని చూసి ” ఛ ఈ అందం వేరే వాడి సొంతం అని బాద పడ్డాయి”.

1 Comment

Add a Comment
  1. Good story

Leave a Reply

Your email address will not be published.