నా జీవితం ఉష 1 237

నమస్తే నా పేరు కవిత, మా వారు వికాస్. మాది బ్రాహ్మిన కుటుంబం.
నా వయసు 33 నా కన్నా మా వారు 4 ఏళ్ళు పెద్ద. మాకు పెళ్లి అయ్యి 5 ఏళ్ళు అవుతోంది.
ఒక బాబు ఒక పాప. బాబుకి 4 ఏళ్ళు, పెళ్లి అయిన వెంటనే కలిగిన అదృష్టం వాడు. వాడు పుట్టాక కొన్ని రోజులు ఆగాలి అని నిర్ణయించుకున్నాం. తర్వాత పుట్టింది నా బంగారం , వర్షిత వయసు 2.
అన్ని కుటుంబాల లాగే మా వారు ఉద్యగస్తుడు అయితే నేను ఇంటి రాణి ని,అన్నట్లు బాబు పేరు చెప్పలేదు కదు, అనిల్.

నా విషయానికి వస్తే నిజంగా కవి లు రాసే కవిత్వాలలో ఆడదానిలా ఉంటా అని మా వారు ఆట పట్టిస్తూ ఉంటారు.
నాలో నాకు కూడా అందగత్తినే అనే పొగరు ఉందీ లెండి, ఏ ఆడదానికి ఉండదు అంటారా ?
మీరు నన్ను చూడలేరు కనుక , మీ కళ్ళ ముందు నా మాటలతో బొమ్మ గీస్తా.
5 అడుగుల 4 అంగుళాల ఎత్తు లో నున్నని నుదురు ఉహుంచుకోండి, నుదుటి మీద నల్లని దట్టమైన కురులును చక్కగా నచచేప్పి ఒక పక్కకి దువ్వి మద్యలో సింధూరం దిష్టి చుక్కలా పెడతా.
అంత నున్నని నుదురుకి కింద కలువ పువ్వులు లాంటి కళ్ళు , కావాలి అనే కాటుక తో వాటి అందాన్ని పెంచి మా వారు వెళ్ళే ముందు కన్ను కొట్టి ఏడిపిస్తూ ఉంటా.
ఇంక నా ముక్కు నున్నని కొండ, నా పేదలకి దారి తీస్తూ ఉంటుంది, అల నా ముక్కు మాట విని కిందకి వచేరు అంటే , నా యెర్రని పెదవుల మద్య ఇరుక్కు పోతారు, చెప్పకూడదు కాని నా కాలేజీ రోజుల్లో నా పెదవి ని కోరకలి అని ఆశ పడని అబ్బాయి లేడు అని, నా ఫ్రండ్ చెప్పేది.
అది పెద్ద — లెండి అందుకే దాని మాట నమ్మేదాన్ని అలాంటి విషయాలలో, సరే సరే మాట మార్చాను లెండి.పెదవుల దగ్గరే ఉంటారా ? కిందకి రారా.. హహ..

కిందకి వస్తే, మీకు చెప్పల మగవాళ్ళ కళ్ళు అక్కడే కద వచ్చి పడేవి ముందు. అందుకే అక్కడ మంగళ సూత్రం పెట్టేది.
ఒర్ బాబు ఇవి వేరే వాడి సొత్తు రా నాన్న, నీవి కావు అని చెప్పడానికే అ లైసెన్సు, అయిన మీరు అగరు కదా, సరే వినండి.
నిండుగా కట్టుకున్న చీర లో రెండు కుండలు, చూసే ప్రతి చూపు అబ్బహ్ అనుకునేల, చాల మంది మగవాళ్ళ కళ్ళు వాటి మీదకి వత్చే ముందు నా మెడ కి ఎదకి మద్యలో కనిపించే తెల్లని చర్మం దగ్గరే ఆగిపోతాయి ఎందుకో ?
అలా ఆగిన కళ్ళకి దారి చూపిస్తూ నా చెమట , నా బంతుల మద్యలోకి జారుతూ ఉంటె చూడాలి మగవాళ్ళ తిప్పలు.
అమ్మో అలా నేను దొరికితే ఏమైనా ఉందా ?
మా వారు తప్ప వేరే ఎవ్వరు చూడని అందాలూ, తెల్లని బంతులపై నల్లని చుక్కలతో ఉన్న స్వర్గం. కావాలి అంటే ఈ ఒక్క రాత్రి కి మీకు ఉహించుకునే స్వేత్చ ఇస్తా.

1 Comment

Add a Comment
  1. Good story

Leave a Reply

Your email address will not be published.