నా జీవితం ఉష 1 258

అత్తయ్య భక్తి ఛానల్ లో ఎవరో స్వామిజి మాటలు వింటున్నారు, నా స్వామి ఎం చేస్తున్నాడో అని మెట్లు ఎక్కి పైన ఉన్న మా రూం కి వెళ్ళాను.

ఇలా అడుగుపెట్టానో లేదో , తలుపు వెనకే పిల్లిలా నక్కి ఉన్న మా వారు వెనక నుంచే గట్టిగ పట్టు పట్టారు..

“అబ్బః వదలండి ” మొహమాటానికి అన్న కాని ఆయిన వదలాలి అని నాకు లేదు..

నా మాటే విననట్లు ఉన్నారు ఆయిన .. వెనక్కి చూడ కుండానే తలుపు దగ్గరకి వేసారు..

మొదటి పలకరింపు నా మెడకి దక్కింది..

నా మెడ మీద ఆయిన పెదవులతో ముద్దు పెడుతూనే, నా చేతిలో ఉన్న కవర్ నీ అందుకుని కింద పడేసారు..

నా హ్యాండ్ బాగ్ నీ జబ్బ మీద నుంచి తీస్తూ వేల్లతోనే నా జబ్బని రుద్దుతున్నారు.. కింద పడిన హ్యాండ్ బాగ్ శబ్దం తప్ప ఇంకేం వినిపించట్లేదు మా రూం లో..

అప్పటి వరుకు పలకరిస్తున్న ఆయిన పెదవులు ఇంక అల్లరి చేయడం మొదలు పెట్టాయి..

నా చెవి కింద ఉన్న మెడ పైన ముద్దు పెడుతూ నా మెత్తని చర్మాన్ని కొంచం కొంచం గా చప్పరిస్తున్నారు..

అబ్బహ్హ్ ఒక ఆడదానికి కసి ఎక్కేది ఇక్కడే..

“నేను నీ దాన్ని , నీ ఇష్టం వచినట్లు వాడుకో నన్ను ” అన్నట్లు నేను మెడని అవతలి పక్కకి వంచి ఇంకొంచం చోటు ఇట్చ ..

ఇప్పుడు ఆయిన నాలుక దిగింది రంగం లోకి…

నా మెడ మీద ఉన్న వెంట్రుకలు చెమటకి తడిసాయో లేక ఆయిన పెదవుల వలనో తెలిదు కాని ,వాటి తడి నాలో ఉన్న వేడికి ఆవిరిగా అవుతోంది …

అలా నాకుతూనే నా పైటకి పెట్టిన పిన్ను లాగేసారు మోటు గా, పిన్ను కింద పడిన శబ్దం వినేలోపే ఆయిన చేతులు నా జబ్బలని పిసికేస్తున్నాయి.. నొప్పికి పళ్ళ కింద పెదవిని కొరికి పెట్టి ఒక వేడి నిట్టుర్పు వదిలా…

1 Comment

Add a Comment
  1. Good story

Leave a Reply

Your email address will not be published.