నా జీవితం ఉష 1 257

నా చీరని ఎడమ చేత్తో లాగేసి మంచం మీదకి విసిరేశారు , నా లంగాని పైకి ఎత్తడానికి తెగ ప్రయత్నిస్తున్నారు..

“దేవుడు రెండు చేతులే ఇట్చాడే ” అని ఆయిన బాద.. నా లంగా ని పిర్రల వరుకు ఎత్తి ఆయిన దాన్ని నా పిర్రల మీద గుచ్చుతున్నారు…

ఇంకాగాలేక అలానే నా చేతిని వెనక్కి పోనిచ్చి దాని నా చేతిలోకి తీసుకున్న..

వెచ్చగా ఉంది బుజ్జిముండ.. దాని మీద ఉన్న చిన్న తడిని నా పిర్రాలకి తుడిచి ..దాని మొఖానికి ఉన్న ముసుగుని వెనక్కి లాగుతూ గుండు ని బయటకి లాగ .. గాలి పోసుకున్నట్లు ఇంకొంచం గట్టి పడింది..

నా చర్మం ఆయిన గుండుకి తగలగానే రెండు చేతులు నా రోమ్ములని ఒడిసి పట్టుకున్నాయి..

మా వారి కోరికల కసి పెరిగి , మళ్ళి ఎడమ చేత్తో నా నడుము ని చపాతీ పిండి నలిపినట్లు నలిపెస్తున్నారు.. మత్తుఅయిన బాధ… ఆయిన కుడి చేయి,ఎడమ చేతికి పోటి గా నా రెండు రోమ్ములని పిసికేస్తూ ఉంది..

అక్కడే ఆయిన దాన్ని నా లోపల దాచుకోవాలి అన్నంత కసిగా ఉంది ..ఆయనకి నా కసి తెలిసేలా అయన దాన్ని ఆడిస్తూ,నా పిర్రాలకి గుచ్చుతు నేను నా నాలికతో ఆయిన మీద యుద్ధం ప్రకటించా..

“నాకే పోటి ఇస్తావే ” అన్నట్లు ఆయిన ఇంకా రచ్చిపోయి నా పెదవులని కోరికేస్తున్నారు..

“ఇంతేనా నీ ప్రతాపం” అని రేచ్చకోడుతూ నేను ఆయిన దాన్ని ఆడిస్తూ, దాని యెర్రని గుండు మీద నా వేళ్ళతో రుద్దుతూ ఒక చిన్న నొక్కు నొక్క.. అంతే అయన చేయి నా నడుము మీదగా లంగాని తోసుకుంటూ నా ఆడతనాన్ని అందుకుంది..

ఓటమిలో కూడా ఇంత సుఖం ఉందా అనేట్లు అహ్హ్హ్ అని తల వెనక్కి వాల్చ..

ఆయిన గర్వం గా , నా చిట్టడవిలో దారి వెతుకుతూ పువ్వు ని చేరుకున్నారు..

ఆయిన దాడికి అప్పటికే తడిసి ఉన్నాయి నా పూరేకులు , వాటిని పలకరిస్తూ తన వేళ్ళతో నిలువుగా ఒక రుద్దు రుద్దారు…. ” అమ్మాఅహ్హ్హ్….”అన్న ములుగు నా నోటి నుంచి

ఇంతలో పానకం లో పుడకలాగా మా అత్తయ్య తలుపు కొట్టారు.

“ఏరా ఏమి చేస్తున్నావ్ ? ఫ్లైట్ కి టైం అవుతోంది”

1 Comment

Add a Comment
  1. Good story

Leave a Reply

Your email address will not be published.