నా జీవితం ఉష 1 257

ఉష: వాళ్ళ ఇబ్బంది మాత్రమే చూస్తారా ? నేలాకరి మన ఇబ్బందుల మాట ఏమిటి ? అయినా అడిగితె తప్పు ఏమిటి ఒక్క మాటే కద , ప్లీజ్ అండి నా కోసం…

సుధాకర్ : హ్మ్మ్ సరే అగు కాల్ చేస్తా .. ఎం అనుకుంటాడో ?

కవిత ఇంటిలో… అప్పుడే కవిత పని పట్టి అలసి పోయి బాత్రూం లో స్నానం చేయడానికి వెళ్ళాడు వికాస్.. ఫోన్ రింగు అవ్వడం చూసి తీసుకుంది కవిత..

BestFrnd 1 Calling….

కవిత : హలో ఎవరండి ?

సుధాకర్ : వికాస్ లేడా అండి ? నా పేరు సుధాకర్ తన ఫ్రెండు ని …

కవిత : సుధా గారు , అయిన ఇప్పుడే బాత్రూం లోకి వెళ్లారు అండి, ఏమైనా చెప్పాలా ? (పరిచయం లేని మనిషిని సుధా అని పిలిచేస ఏంటి అనుకున్న , కాని మా వారి కథల వళ్ళ ఆయిన నాకు తెల్సు కనుక అలా వత్చేసింది ఏమో అని సర్దుకున్న..)

సుధాకర్ : ఎం లెదు అమ్మ , వాడు వచ్చాక ఒక సారి కాల్ చేయమని చెప్తావ ? రేపు ఆయిన పర్వాలేదు ..

కవిత : తప్పకుండా అండి, ఇప్పుడే చేయిస్తా .. రేపు మీ ఫ్రెండు గారు క్యాంపు కి వెళ్తున్నారు …

సుధాకర్ : ఓహ్ అలాగా సరే అమ్మ , అయితే ఉంటాను .

కవిత : సరే అండి.

ఉష తో …

ఉష: ఏమి అయ్యింది అండి ? ఏమన్నారు ?

సుధాకర్ : నేనుఅడగలేదే, వాడు బాత్రూం లో ఉన్నాడు అంట.. రేపు క్యాంపు కి వెళ్తున్నాడు అంట.. వాడు లేకుండా అక్కడ ఎం ఉంటా చెప్పు .. ఇంక అడగను..

ఉష: సరే మీ ఇష్టం అండి.. నెల ఖర్చులు పోను 1200 మిగిలాయి.. ఇవి సరిపోతాయ మీకు..

1 Comment

Add a Comment
  1. Good story

Leave a Reply

Your email address will not be published.