నా జీవితం ఉష 1 237

కవిత : వెళ్ళాలి అంటారా ? మరి నెల రోజులు అంటే .. ఎప్పుడు 3 రోజులే కదా ఈ సరి ఏమిటి అండి ఇలా..

వికాస్ : సారీ రా కవి.. కావాలి అంటే నెలకి గుర్తు ఉండేలా తియ్యని గిఫ్ట్ ఇవ్వనా …

కవిత : అబ్బహ్హ్ వదలండి , అత్తయ్య హాల్ లోనే ఉన్నారు .. చుస్తే బాగోదు.. ఇంతకీ ఫ్లైట్ ఎంతకీ ?

వికాస్ : సాయంత్రం 7 కి , ఇంకా 5 గంటల టైం ఉంది నేను 4 కి వెళ్త కాని ఇంకో షో వేసుకుందామ…

కవిత : ఛి సిగ్గులేకపోతే .. రాత్రి మీరు నలిపిన నలుపుడుకి నడవలేకపోతున్న.. చేసింది చాలు ఇంకా లేచి తయారు అవ్వండి.. ఈ లోపు నేను బయటకి వెళ్లి వస్తా..

వికాస్ : అబ్బహ్హ్ ప్రతి సారి నేను వెళ్ళే ముందు గుడికి వెళ్లి వత్చే ముందు గిఫ్ట్ కొనాలా, ఈ సరి నువ్వే ఇవ్వచు గా

కవిత : నా సెంటిమెంట్స్ నావి, ఎం మాట్లాడకుండా లేచి తయారు అవ్వండి, అక్కడ అన్నం ఉంది .. మీ అమ్మ గారు పెడతారు తినండి .. నేను తయారు అవ్వాలి..

వికాస్ : నేను తయారు చేస్తా కదా ..

కవిత : అబ్బహ్హ్ ( ఎం జరుగుతుందో మీకు తెలిదు కదా.. మా వారు నా నడుము మడతలు ని నొక్కి దగ్గరకి లాక్కున్నారు, అక్కడ నొక్కితే ఎక్కడో కదులుతుంది అని తెల్సు ఆయనకి.. ).. వదలండి …

వికాస్ : ఆహా వదలను …

కవిత : వదలక పొతే అరుస్త.. హహ

వికాస్ : అరిస్తే నీ పెదవులని కోరికేస్త..

ఈ లోపు రూమ్లోకి వత్చిన పాప నన్ను బతిన్కించింది..
అయిన బాత్రూం లోపలకి వెళ్ళగానే.. త్వరగా తయారు అవ్వాలి అని చీర విప్పిన నేను, ఒక్క క్షణం అడ్డం ముందు అలా ఉన్న …
అబ్బః ఎం ఉన్నావే కవిత అని నాలో నేనే అనుకున్న
అల చూస్తూ ఉన్న నా మొఖం లో గర్వం , నవ్వు రెండు వత్చాయి… పెళ్లి కాకా ముందే అందరి ని పిత్చి ఎక్కించిన నా కుండలు మా వారి పిసుకుడికి కొండలు అయ్యాయి అని చెప్పాలి..
ఇంకా నా నడుము అబ్బ నేనే మగాడిని అయితే మా వారు అన్నట్లు నా బొద్దులోనే ప్రవేశం చేసేవాడిని ఏమో … అంత లోతుగా ఉంది నా బొడ్డు..

1 Comment

Add a Comment
  1. Good story

Leave a Reply

Your email address will not be published.