ప్రతి మగవాడికి అతని భార్య ఒక ఆస్తి లాంటిది 273

దీనంగా, మెల్లిగా సోఫాలో అలాగే కూర్చుని అంది గీత. పాపం అవమానంగా ఫీల్ అవుతున్నట్టు ఉంది. అది తన ముఖంలో స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. బావా, ఆకాశ్ మళ్ళీ ఆటలో కూర్చుండి పోయారు. వాడి గెస్ట్ హవుస్ హాల్ లో సిట్టింగ్ ఏరియా లోని సోఫా, కుర్చీల మద్య టేబుల్ తీసేసి కార్పెట్ మీద మా ఆట, ఈ తతంగమూ జరుగుతున్నయి. నేను కూడా వాళ్ళతో పాటు కూర్చుడిపోయాను.

“మీ మగాళ్ళు ఎక్కడి వరకు వెళుతున్నారు??!!”

పళ్ళు బిగించి నాకు వినిపించేలా గొణుగుతుంది శ్వేత. ఆట మొదలయ్యింది. ఈ సారి బావ పంచాడు. మళ్ళీ నాది అదే స్ట్రాటజీ. కవుంట్ ఎంత తక్కువ వీలయితే అంత తక్కువ ఉంచుకుంటున్నాను.

మొత్తానికి కవుంట్ రెండుకి తెచ్చాను.

“షో……..”

మళ్ళీ ఆకాశ్ గాడే! బావలో పిచ్చి టెన్షన్ కనిపించింది. నన్నే చూస్తున్నాడు నా కవుంట్ తెలుసుకుందామని.

“నా కవుంట్ రెండు బావా”

బావ మళ్ళీ డీలా పడిపోయాడు. ఫక్కున నవ్వు వినిపించే సరికి అందరం అటువైపు చూసాం. మార్గరెట్ తన నవ్వును పెదాలమీద బలవంతంగా ఆపేసుకుంది.

“ప్లేయర్లకే భంగపాటు తప్పడం లేదు.”

వెటకారంగా అంది. బావ చాలా అవమానంగా ఫీల్ అయ్యాడు. అది ఆసరాగా తీసుకుని ఆకాశ్ గాడు బావను మరింత రెచ్చగొట్టాడు.

“పోనీ ఆట ఇక్కడితోటి ఆపేద్దామా బావా??”

“అవసరం లేదు…. ఆట కొనసాగించాల్సిందే”

అంటూ ఠక్కున లేచి నిలబడ్డాడు. వెనక్కితిరిగి గీత పైట లాగేసాడు. తను జాకెట్టుకి రెండు హుక్స్ మాత్రమే పెట్టుకుని ఉంది. తన బ్రా సగం దాదాపూ కనిపిస్తుంది. గుండ్రటి సళ్ళ షేపు మళ్ళీ స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. అప్పుడప్పుడే చల్లారుతున్న నా మొడ్డ మళ్ళీ లెచింది. గీత వెంటనే తన చేతులతో తన సళ్ళను కప్పేసుకుని దీనంగా బావ కళ్ళలోకి చూస్తుంది.

“ఏమండీ…. ప్లీస్!!”

తను ఏదో చెబుతుండగానే బావ తన చేతులను తన సళ్ళ మీద నుంచి తీసేసాడు. ఇప్పుడు గీత అంతగా ప్రతిఘటించడం కూడా లేదు. వెంటనే రెండు హుక్స్ ని విప్పి జాకెట్ ఓపెన్ చేసాడు. మళ్ళీ తన సళ్ళమీద బ్రా కప్ ని పైకి ఎత్తాడు.

“ఈ సారి అటు పెట్టు బావా”

ఆ మాట విని చిరాగ్గా ఆకాశ్ వైపు చూసాడు బావ.

“అహా…. ప్రతి సారీ ఒక వైపేనా అనీ!!”

మరీ వెటకారంగా అంటున్నాడు ఆకాశ్. బావ ఇందాక ఏ కప్ ని ఓపెన్ చేసి ఏ సళ్ళ మీద ముద్దు పెట్టాడో అదే కప్ ఇప్పుడూ ఓపెన్ చేసాడు. ఈ సారి రెండో సళ్ళ మీద ముద్దు పెట్టమని ఆకాశ్ గాడి ఉద్దేశం. బావ మళ్ళీ తల గీత వైపు తిప్పి రెడో కప్ ని కూడా పైకి లాగేసాడు. నేను తల ఎత్తిమరీ తన సళ్ళను తదేకంగా చూస్తున్నాను. ఆహా గుండ్రటి చందమామల్లాగా తన రెండు సళ్ళు స్టిఫ్ గా కనిపిస్తున్నాయి. నాకు తెలియకుండానే నా చేయి నా మొడ్డమీదకి వెళ్ళి పోయింది. గీత అది అంతా గమనిస్తుంది అనుకుంటా. కానీ తన కళ్ళలోకి చూడ బుద్దికాలేదు. తన సళ్ళ మీద నుంచి నా కళ్ళు అస్సలు తిప్పబుద్ది కాలేదు. బావ తన రెడో సళ్ళ మీద ముద్దు పెట్టి తనని వదిలేసాడు. తను వెంటనే తన బ్రాని సళ్ళమీదకు లాగేసుకుని, జాకెట్ తో తన సళ్ళను కప్పేసుకుంది. అప్పుడు కళ్ళు పైకి ఎత్తి తన కళ్ళలోకి చూసాను. తను నన్నే గుచ్చి గుచ్చి చూస్తుంది. వెంటనే కళ్ళు పక్కకు తిప్పేసుకున్నాను. తల తిప్పి నా భార్యను చూసాను. తను నన్ను అంతకంటే అసహ్యంగా చూస్తుంది. మళ్ళీ కళ్ళు తిప్పేసుకుని ఆటలో మునిగి పోయాను.

“అదేంటి బావా??…. ముద్దంటే పెదాలు అంటిచి తీసేస్తున్నావు??!!”

వాడు మళ్ళీ వెటకారంగా అన్నాడు.

“అది ముద్దు కాదా??”

2 Comments

Add a Comment
  1. Next parts upload chey bro

Leave a Reply

Your email address will not be published.