ఫర్ సేల్ 494

శారద అమ్మ క్రొత్తగా కుట్టించిన పరికిణీ, దానిమీద సిల్క్ బ్లొజు వేసుకుని చాక్లెట్లు పట్టుకుని పక్కింటి అంకుల్ కి ఆంటీకి ఇవ్వడానికి వెళ్ళింది. వెళుతూనే ఆంటీ ఆంటీ ఆంటూ వాళ్ళ బెడ్రూంలో దూరింది. అక్కడ మంచం మీద కూర్చుని అంకుల్ పేపర్ చదువుకుంటున్నారు. గదిలోకి క్రొత్త బట్టలతో అడుగుపెట్టిన శారదని చూస్తూనే..

“రా.. రా.. ఏంటి విశేషం? ఈరోజు నీ పుట్టినరోజులా వున్నదే? అరెరే.. మర్చేపోయానోయి.. ఏంటి చేతులో చాక్లెట్లా? ఇలాతే” ఆంటూ చొరవగా అంకుల్ శారద చేతిలోనించి చాక్లెట్లు తీసుకుటూ.. “ఆంటీ స్నానం చేస్తుంది. తను బేంక్ కి వెళ్ళే టైం అవుతుందిగా .. నేను చాక్లెట్లు ఇచ్చేస్తానులే.. ఏదీ ఎలా రాఅంటూ చొరవగా శారదని అంకుల్ తనవొళ్ళోకి లాక్కున్నారు.

గత 7 ఏళ్ళగా మా పక్క ఇంటిలోనే వుంటున్న అంకుల్, ఆంటీ నన్ను చిన్నప్పటినించీ ముద్దు చేస్తూనే వుండటం వల్ల, నాకు వాళ్ళ ఇంటిలో అంత చనువు, చొరవ వుండటం వల్లా ఆంటీ గూడా ఆ గదిలో లేకపోవడం వల్ల, నేను కూడా ఎటువంటి సంశయం సంకోచం లేకుండా చొరవగా అంకుల్ వొళ్ళో చేరిపోయాను.
అంకుల్ మెడికల్ రిప్రజంటేటివ్, ఆంటీ బాంక్ లో వుద్యోగం.

ఇక్కడ ఆంటీ గూడా లేకపోవడం వల్ల అన్న మాట ఎందుకన్నానంటే ఈ మధ్య నేను పెద్దదాన్ని ఐపోతున్నానని ఇది వరకులా అంకుల్ అలా నన్ను ఎత్తుకోవడం, వొళ్ళో కూర్చోపెట్టుకోవడం లాంటివి చేస్తుంటే ఆంటీ ఒప్పుకోవడంలేదు. అదీగాకుండా అంకుల్ ఏమాత్రం చొరవ చేసినా సరే వెంటనే శారద ఇంకా
చిన్నపిల్లేమి కాదు. అలా వెర్రి వెర్రి వేషాలు వెయ్యకండి అని అంకుల్ని తిడుతుంది.

అందువల్లా ఆంటీ వున్నప్పుడు అంకుల్ శారదని ముట్టుకోడు. అదే ఆంటీ లేకపోతే అంకుల్ శారదని తనవొళ్ళోనే కూర్చోపెట్టుకుని కబుర్లు చెపుతూ వుంటాడు. అలా అంకుల్ వొళ్ళో కూర్చున్నప్పుడు ఈమధ్య ఓ వింత జరుగుతుంది. నేను అలా అంకుల్ వొళ్ళో కూర్చున్నది మొదలు ఏదో ఓ బలమైన మెత్తని కడ్డీ లాంటిది
క్రిందనుంచి నా తొడలమధ్యలో గుచ్చుకుంటుంది. ఒక్కోసారి అది సరిగ్గా నా పిర్రల మధ్యలోనించి తొడల సందుల్లో నా పూపాయల చీలికలో మెత్తగా తగులుతున్నది.

అలా అది అక్కడ తగులుతుంటే అంకుల్ ఒకటే అసహనంగా కదులు తుంటాడు. అలా అంకుల్ కదులుతుంటే ఆ మెత్తని గూటం లాంటిది బలంగా నా తొడల మధ్యలో గుచ్చుకుంటూ రాసుకుంటుంటే నాకు ఏదోలా ఐపోతూ వుంటుంది. అలా ఏదోలా అనిపించడం నాకు చాలా బాగుంటుంది. ఒక్కోసారి నా వొళ్ళంతా తిమ్మిరెక్కినట్లు
అయి మత్తుగా కళ్ళు అరమూతలు పడిపోతాయి. నాలుక తిమ్మిరెక్కిపోయి తడారిపోతుంది. తడిగుడ్డలో చుట్టి మెలేసినట్లు నా వొంట్లో నరాలన్నీ మెలి చుట్టుకుపోతూ ఇంకా ఏదో కావాలని నా వొళ్ళు తహ తహ లాడిపోతుంటుంది.

అలా అంకుల్ చేతుల్లో పొందే ఆ అనుభవంలోని మాధుర్యాన్ని పదే పదే పొందాలనే నేను ఈమధ్య వీలైనంతగా అంకుల్ ఒక్కడే వున్నప్పుడు వాళ్ళ ఇంటికి వెళుతున్నాను. అలానే వీలైనంత వరకూ అంకుల్ ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు నేను నా గౌను లోపల పేంటీ వేసుకోకుండానే వెళుతుంటాను. అదీ కాక ఈ మధ్య నేను అంకుల్ వొళ్ళో కూర్చున్నప్పుడు అంకుల్ నా రెండు చంకల క్రిందనించి చేతులేసి తగిలీ తగలనట్లు, ముట్టీ ముట్టనట్లు చిన్నసైజు బత్తాయిల్లా వున్న నా గుండెలని సుతారంగా తాకుతున్నాడు.

అలా అంకుల్ చేతులు నా గుండెలమీద సుతారంగా కదులుతుంటే నా వొంట్లో నరాలన్నీ బిగదీసుకు పోయి నా గుండెలు మరింతగా ముందుకు పొంగి, నా ముచ్చికలు బిరుసుగా నిక్కి నిలబడిపోయి అంకుల్ వాటిని మరింత బలంగా పిసికితే బాగుండు అనిపిస్తున్నది. అంకుల్ ఎప్పుడు వాటిని నలిపేసి, పిసికేసి, వాటి పొగరణిచేసి నా ముచ్చట తీరుస్తాడా అని ఆశగా ఎదురు చూస్తున్నాను. ఒక్కోసారి నా రెండు చేతులనీ అంకుల్ చేతులమీద వేసి బలంగా నొక్కేసుకోవాలనే కోరికని నిగ్రహించుకోవడం నా వల్ల కావటంలేదు. కానీ అలా చెయ్యడానికి
నా ధైర్యం చాలటంలేదు.

ఈ మధ్య అంకుల్ కొత్త కొత్త పనులు చేస్తున్నాడు. నేను తన వొళ్ళో కూర్చున్నప్పుడు, తను నన్ను రెండు చేతులా బలంగా కౌగలించుకుంటూ, నా మెడమీద సుతారంగా ముద్దులు పెడుతూ, మధ్య మధ్య నా సళ్ళని సుతారంగా పాముతూ నిమురుతున్నాడు. అంకుల్ అలా చేస్తుంటే ఈ మధ్య నా తొడల్లో చెమ్మ చేరి ఒక్కోసారి నా పేంటీ తడి తడిగా ఐపోవడం మొదలయ్యింది. అలా అంకుల్ చేతుల్లో నలిగి తడిసిపోయిన పేంటీ తడి ఆరేదాకా బయట తిరుగాడుతుంటే, చల్లగాలి ఆతడి పేంటీకి తగిలి నా వొంట్లో నరాలు పురెక్కిపోయి నా
తొడల్లో త[b]డి ఆరకపోగా మరింత తడితేరిపోయి ఇంకా ఏదోకావాలని మరింతగా [/b]ఏదో ఐపోవాలనే తహ తహ కోరిక మరిత ఎక్కువైపోతుంది నాలో.

పై కారణాల వల్ల నాకు ఈమధ్య అంకుల్ అంటే మరింత ఇష్టం కలుగుతున్నది. ఎప్పుడైతే నేను వెళ్ళి అలా అంకుల్ వొళ్ళో కూర్చున్నానో అంకుల్ నా వీపుని బలంగా గుండెలకి అదుముకుంటూ “శారదా ఈ పరికిణీ పట్టుదిలా వుండే” అంటూ నా తొడలమీద రెండుచేతులూ వేసి నెమ్మదిగా నిమరసాగాడు.

అలా అంకుల్ నా తొడలమీద చేతులేసి నిమరడం అదేనాకు మొదటిసారి. దానితో నా వొంట్లో నరాలు ఒక్కసారిగా జివ్వుమన్నాయి, ఇంక నేను ఆపుకోలేక అంకుల్ రెండుచేతులమీదా నా చేతులు వేసి బలంగా నా తొడలని అంకుల్ చేతులమీదుగా నలిపేసుకున్నాను…

దానితో అంకుల్ వొళ్ళోనుఇంచీ నా పిర్రల మధ్య మృధువుగా అది గుచ్చుకుంది. అంకుల్ చేతుల రాపిడి, క్రిందనించి ఎక్కడో మెత్తగా గుచ్చుకుంటున్న మెత్తని అంకుల్ కడ్డీ, నా వొళ్ళంతా వెచ్చగా ఆవిర్లు ఆవరించాయి. ఇంతలో అంకుల్ తన రెండుచేతులనీ తొడలమీదనించి పైకి జరుపుతూ

“ఈ జాకెట్ పట్టుదిలా లేదే.” అంటూ తన రెండు చేతులని బత్తాయిల్లా వున్న నా గుండెల మీదవేసి సుతారంగా నిమిరేప్పటికి, “స్స్.. మ్మ్… అంకుల్..” అంటూ ఒక్కసారిగా వెనక్కి తిరిగి నా రెండు చేతులనీ అంకుల్ మెడ చుట్టూవేసి నా గుండెలని బలంగా అంకుల్ ఛాతీకి అదుముకుంటూ అంకుల్ ని పెనవేసుకు పోయాను.

“మా చిట్టితల్లి శారదకి ఇదే నా పుట్టినరోజు కానుక..” అంటూ అంకుల్ తన పెదాలతో నా పెదాలని బంధించేసి బలంగా ముద్దు పెట్టుకున్నాడు. జీవితంలో తొలిముద్దులోని మాధుర్యాన్ని ఆస్వాదిస్తూ కళ్ళు మత్తుగా మూతలు
పడిపోవడంతో అలా కళ్ళు మూసుకుని అంకుల్ కౌగిలిలో ఒరిగిపోయాను.

అలా ఎంతసేపు అంకుల్ కౌగిలో కరిగిపోయానో నా కైతే తెలియదుగానీ ఇంతలో అంకుల్ చేతులు నా పరికిణీని లో చేరి, పేంటీ మీదుగా నా పిర్రలని మెత్తగా పిసకడం మొదలయ్యేప్పటికి నా వెన్నులో వెచ్చని పులకింతలు
విద్యుల్లతల్లా ప్రవహిస్తూ ఉండడంతో ఒక్కసారిగా నా వొళ్ళంతా వెచ్చని కరెంట్ పాకుతుండగా… ఎప్పటినించో అలాంటి ఎన్నోరకాలైన వింతైన, మత్తయిన, మధురమైన అనుభవాలని పొందుతూ కోరికల కొలిమిలో అల్లాడుతున్న లేతశరీరం ఆ చర్యతో ఓ రకమైన కైపులోకి జారిపోయింది.