ఫ్యామిలీ లంజలు 801

మీ భార్య ఇటీవల తన ఆఫీసులో కొత్త డిపార్ట్ మెంట్ కు బదిలీ చేయబడింది. అప్పటి నుంచి ఆమె తన కొత్త బాస్ గురించి చాలా గొప్పగా మాట్లాడుతుంది. చాలా రాత్రులు అతనితో కలిసి ఆలస్యంగా పనిచేసింది. మీరు ఈ విషయంలో కొంత కాలంగా కోపంగా ఉన్నారు కానీ ఏమీ అనలేదు. చివరికి, ఒక రోజు ఆమె, రాత్రి ఇంటికి రాకపోవచ్చు అని చెప్పింది, అందుకు మీరు ఒప్పుకోలేదు.

ఆమెతో గొడవ పడి ఎన్నొ మాటలు అన్నావు. ఆమె మీద మీద నమ్మకం లెనందుకు బాదపడి కోపంగా వెళ్లిపోయింది. నీ తప్పును గుర్తించి, ఆమె మొబైల్ కు ఫోన్ చేసేందుకు ప్రయత్నించినప్పుడు స్విచఫ్ చసివుంది. నువ్వు ఆమె ఆఫీసు వద్ద ఆమెను చేరుకోవడానికి ప్రయత్నించారు, అయితే ఆమె పట్టణం వెలుపల ఉన్న ఒక రిసార్ట్ లో ఒక మీటింగ్కి హాజరవుతున్న తన బాస్ తో కలిసి ఉందని ఆఫీసు వారు చెప్పారు.

వాళ్ళు రాత్రంతా ఒంటరిగా అక్కడ ఉంటే ఎంత ఘోరం జరుగుతుందో నని భయపడ్డావు. రెండు గంటల డ్రైవ్ తరువాత రిసార్ట్ కు చేరుకున్నావు, అయితే నువ్వు అక్కడకు చేరుకునే సమయానికి మీటింగ్ ముగిసింది మరియు అందరూ వెళ్ళిపోయారు. ఏమీ జరగనందుకు సంతోషించావు.

ఇంటికి తిరిగి వెళ్తుండగా, ఒక కారు రహదారి ప్రక్క పార్క్ చేయబడి ఉంది. అ కారుని మీరు చాలాసార్లు మీ భార్యని ఇంటి దగ్గర దింపటం చూసారు. మీరు ఎందుకు ఆ కారు అక్కడ ఉంది అని చూడటానికి వెళ్ళారు. కారులొ కి తొంగి చూసిన నీకు నీ భార్య తన బాస్ ను ఇలా వెనుక సీటులో కసి కసి గా దెంగించు కుంటు కనపడింది.

మీ కుటుంబం మీ పెద్ద అక్కని తమ అదృష్టం భావిస్తుంది. మీ నాన్న ఆమెను యువరాణిలా అల్లరు ముద్దుగా పెంచడు, ఆమె అడిగినవన్నీ ఇస్తాడు. తనకి ఒక పెద్ద ఇంటి పెళ్ళి సంబందం కూడ కుదిరింది.. కానీ ఆమె నిశ్చితార్థO రోజు మీ పనివాడితొ లేచిపొయింది. రెండు వారాలు పగలు రాత్రి వెతికిన తరువాత చివరకు ఒక లడ్జిలొ ఆమె ఈ విధంగా దెంగిచుకుంటు దొరికింది.

మీది బాగా డబ్బు ఉన్న కుటుంబం. మీ ఊరిలొ మీకు చాలా ఆస్తులు ఉనాయి. వాటి మీద వచే అద్దెలె మీకు ప్రదాన ఆదాయం. నీకు నీ వదిన (అన్నయ్య భార్య) అంటె చాలా గౌరవం. మీరు మీ తల్లిదండ్రులను కోల్పోయినప్పటి నుంచి తనె తల్లిలా నిను నీ తోబుట్టువులుని చూసుకుంటుంది.

రెండేళ్ల క్రితం ఆమె భర్త (మీ సోదరుడు) ఒక యాక్సిడెంట్ లో మగతనం కొలిపొయాడు. అప్పుడు నీ వదిన మంచి పిట పిట లాడె వయసులొ ఉంది. అందుకె ఆమె కుటుంబం నీ అన్నయ్యకి విడాకులు ఇవ్వాలని కోరింది, అయితే ఆమె అలా చేయలేదు. భర్త పట్ల ఆమెకున్న విశ్వసం ని నువు మెచ్చుకునావు. ప్రతి శనివారం రాత్రి ఆమె నీ అన్నయ్య కోసం ప్రత్యేక పూజ చేసేది, అది ఏ మాత్రం మిస్ కాదు.

పూజ సమయంలో ఒంటరిగా ఉండాలని ఆమె ఎప్పుడూ పట్టుబడుతోంది మరియు దాని కొసం మీకు వున్న ఒక రెండు గదుల ఇంటిని మాత్రమే ఉపయోగించేది. ఆ ఇ౦టిని కాపలా కాయడానికి ఒక వాచ్ మెన్ ను కూడా ఆమె నియమి౦చి౦ది. అనుకోకుండా ఒక రోజు నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళవు.

ఆ ఇంటికి తాళం వేసి ఉందని, కేవలం మేడం వద్ద మాత్రమే తాళాలు ఉన్నాయని వాచ్ మెన్ చెప్పాడు. అయితే, నువ్వు కాంపౌండ్ లోనికి ప్రవేశించి, ఆ ఇంటి పాత తుప్పు తో ఉన్న పగిలిన కిటికీల గుండా తొంగి చూశారు అక్కడ పూజ గది లేదు, కేవలం ఒక మంచం మరియు వంటగది ని చూసి ఆశ్చర్యపోయావు. నీకు అనుమానం వచ్చిన ఏమి అనకుండ వెళ్లిపొయవు.

ఆ శనివారం పూజ సమయంలో ఏం జరుగుతుందో చూడడానికి వెళ్లావు అక్కడ వాచ్ మెన్ కనిపించలేదు. మెయిన్ గేటు తెరిచి ఉంది కానీ ఇల్లు తలుపు మూసేసి ఉంది. లోపల తలుపు తట్టాలని ఉంది కానీ లోపల నుండి బిగ్గరగా మూల్గడం విన్న తరువాత రహస్యం గా తొంగి చూడాలని నిర్ణయించుకున్నావు. నీ వదిన ఆ వాచ్ మెన్ గాడితొ ఈ విధంగా వెనుక నుండి పూకు ని పగల దెంగిచుకుంటుంది.

2 Comments

Comments are closed.