ఫ్రెండ్స్! 2 142

సంతోష్ తన నొక్కడాన్ని కొద్దిగా తగ్గించి తన పెదాలతో తన పెదాలను ముడి వేసేశాడు .

మెల్లిగా సంతోష్ తన నడుముని పైకి ఎత్తసాగాడు.

ఎలాగంటే భూమిలోకి గడ్డపార దింపే ముందు రెండు చేతులు లేపి పైకి ఎత్తి భూమిలోకి ఎలా పోటు వేస్తామో అలా అనిపించింది నాకు.

తాను ఎలా నడుము పైకి ఎత్తుతున్నాడో కింద బిందు కూడా తన తొడలను తన పోటుని తట్టుకోడానికి తన దూరం గా జరుపుతుంది.

సంతోష్ మెల్లిగా రెండు మూడు ఊపులు ఊపి తన పూకు ద్వారాన్ని కొద్దిగా లూస్ చేసాడు.

బిందు పూర్తిగా తన తొడలను దూరం చేసి సంతోష్ మొడ్డ లోపలికి ఒకే దెబ్బతో వెళ్లేలా సిద్ధం చేసుకుంది.

సంతోష్ ని కరెక్ట్ గా తన మీద పడుకోబెట్టుకొని ఇక దరువెయ్యరా అంటూ సంతోష్ వీపులోకి చంకల్లోంచి చేతులు పోనిచ్చి గట్టిగా హత్తుకుంది.

సంతోష్ తన నడుములు ఒక 100సెంటి మీటర్లు పైకి లేపి.. వేగం గా ఒక్కపోటు పొడిచాడు

బిందు హబ్బా.. హాయీగా మూలిగి తన నడుమును పైకిలేపి తన పూకులోకి దిగబడ్డ అతని మొడ్డని ఇంకా లోపలికి దూర్చుకోడానికి ట్రయ్ చేస్తుంది,

సంతోష్ మళ్ళీ పైకి లేపి మరోదెబ్బ మరోదెబ్బ వేసాడు.

బిందు పూకు మొత్తం చిక్కటి ద్రవ్యాలతో నిండి పోయినట్లు గా పచక్..పచక్..పచక్ అంటూ వచ్చే సౌండ్ ఆ రూం మొత్తం ద్వనిస్తుంది.

2 Comments

Add a Comment
  1. Sir story superb undhi madhyalo apakandi

  2. Sir story superb undhi madhyalo apakandi kudirthe eeroju inko update ivvagalaru

Leave a Reply

Your email address will not be published.