ఫ్రెండ్స్! 2 154

అంతలా లావు అయ్యింది.

లోపల సంతోష్ బిందులా కామకేళి అదిరిపోతుంది.

20 నిముషాల పాటు సంతోష్ బిందు పూకుని దున్ని దున్ని చివరికి వచేసాడు.

బిందు అయిపోతుందిరా అన్నాడు..

బిందు వెంటనే పిడుగు పడిన దానిల వణికిపోయింది.

సంతోష్ ని తన బలం తో మీదనుండి తోసేసింది.

సంతోష్ ఎగిరి బెడ్ లో పడ్డాడు ఆ తోపుకి.

వెంటనే బిందు పక్కనే వున్న గదిలోకి పోయి కండోమ్స్ ప్యాకెట్ తీసుకొచ్చింది.

వాటిని చూసిన నా కళ్ళు మెరిసాయి..

నేను అన్వేషిస్తున్న ఖజానా నాకు దొరికినంట్లు అనిపించింది.

ఫస్ట్ గా ఒక పాకెట్ చించి దాంట్లొచ్చి ఒక కాండోమ్ ని తీసి సంతోష్ ని వెల్లికిలా పడుకోబెట్టి మెల్లిగా దానికి కండోమ్ ని తొడిగింది.

సంతోష్ మొహం లో కొంచెం నిరాశ..

అంతే బిందు ఒక్కసాగారి ఆడ సింహం లా రెచ్చిపోయి సంతోష్ మీదకు ఎక్కింది.

సంతోష్ మొడ్డను ఒకే జెర్క్ తో తన పూకు లోపలికి పోయేలా ఒక్క జెర్క్ ఇచ్చింది.

అసలే నాని నాని ఉనాయి పూకు గోడలు.

సింగిల్ దెబ్బకే లోపాపీలికంటూ పోయింది.

అంతే తాను రెచ్చిపోయి కుమ్మడం స్టార్ట్ చేసింది.

బిందు దెంగడం చూస్తే ఇప్పటి వరకు సంతోష్ దెంగిన దానికి తాను ప్రతీకారం తీర్చుకుంటున్నట్లు గా ఉంది.

సంతోష్ కి తాను ఏమాత్రం తీసిపోవడం లేదు.

2 Comments

  1. Sir story superb undhi madhyalo apakandi

  2. Sir story superb undhi madhyalo apakandi kudirthe eeroju inko update ivvagalaru

Comments are closed.