ఫ్రెండ్స్! 2 154

వాళ్ళను చూస్తూ ఒక్కడా నేను నా వేడి చల్లార్చుకుంటున్న,

5 నిముషాలు నాన్-స్టాప్ గా ఊపి ఊపి పక్కనే వున్న గోడ మీదికి పిచికారీ కొట్టేసా..

చిక్కటి తెల్లని నా వీర్యం గోడ మీద తెల్లటి మరకని వేసేసింది.

నాలో ఊపిరి వేగం తగ్గీ నెమ్మదిగా నార్మల్ కి రాసాగింది.

ఇంతలో పక్కనే … అయ్యో అంత కష్టపడ్డ ఫలితం అలా గోడ మీద పడేసి వృధా చేసేసావే.. నాలో వదిలేయొచ్చుగా అంది ఒక ఆడ కంఠం.

పక్కలో బాంబు పడ్డట్లు అదిరి పడి వెన్నక్కి తిరిగి చూసా.

తాను……..

ఒక్క నిముషం గుండె ఆగి కొట్టుకుంది. వెనక్కి తిరిగి చూసా ఎవరని. తాను పక్కింటి లావణ్య. బిందు క్లాస్ మాటే తాను. పైగా పక్క పక్క ఇల్లు. వాళ్ళు మంచి ఫ్రెండ్స్. లావణ్య చూడటానికి హీరోయిన్ సదా ల ఉంటుంది. సన్నటి శరీరం. వెడల్పాటి నడుము.నల్లటి కళ్ళు,ఎర్రటి పెదాలు. తాను మా స్కూల్ లోనే చదవింది. తనను పడగొట్టడానికి చాలా మంది సీనియర్ స్టూడెంస్ తో పాటే టీచర్లు కూడా ట్రయ్ చేశారు. కానీ ఎవరికి పడలేదు. చివరికి తన 21 ఏడు లో జెర్మనీ లో జాబ్ చేస్తాడు అని వాళ్ళ చుట్టాల అబ్భాయి కి ఇచ్చి పెళ్లి చేశారు. పాపం 6నెలలు గడవక ముందే తాను జెర్మనీ వెళ్ళాడు. తనను తీసుకేలత అన్నాడు, కానీ వీసా ప్రోబ్లెం వల్ల ఇక్కడే ఉంది పోయింది. వల్ల ఆయనే 6 నెలలకు ఒకసారి వచ్చి నెల రోజులు ఉంది వెళ్తాడు. నేను భయంతో తననే చూస్తున్న. ఏంటి రా ఎం చూస్తూ ఎం చేసావ్ అని గట్టిగా అడిగింది. నేను కంగారు గా లోపల అది..అది.. బిందు పక్కంటి సంతోష్…సంతోష్…అంటు.. జవాబు చెప్పకుండా ఆగిపోయాను. లావణ్య ఆ లోపల సంతోష్ బిందు కలిసి ఎం చేస్తునారు అంటూ గుచ్చి గుచ్చి అడిగింది. అది.. అది.. అన్నాను. చెప్పారా నాతో చెప్పడానికి భయం ఏంటి. చెప్పు అంది. అద… అది.. అన్నాను. వాళ్ళు దెంగించుకుంటున్నారు. నేను ఆశ్చర్యం గా తనను చూసాను. అవును రా. వాళ్లకు అలావుంది అని నాకు ఎప్పుడో తెలుసు. ఏ రోజు నీకు తెలిసింది అంతే అంది. మరి అది తప్పు కాదా. అన్నాను. తప్పేంటి రా. తనకు భర్త లేదు ఎన్ని రోజులు ఒంటరిగా ఉంటుంది, దానికి వాడు తగిలాడు. ఇప్పుడు నువ్వు నాకు తగిలావ్..అంటూ నవ్వింది. నేనా..అంటూ భయపడ్డ. శ్రీ నువ్ ఎం చూసావో నాకు తెలుసు, నేను వూళ్ళో వాళ్లకు చెప్తే ఎం జరుగుతుందో తెలుసా.అంది.
నేను భయంతో వద్దు.. ఎవరికీ చెప్పకండి ప్లీజ్ అన్నను.
అయితే పద నేను చెప్పిన ప్రకారం నడుచుకోవాలి..అంది.
నేను తన వెనకాలే వెళ్తున్నా..
ఎక్కడికో ఏమో….
స్వర్గమో ..నరకమో..ఏమో

తన వెనక వడివడిగా నడవ సాగాను.

2 Comments

  1. Sir story superb undhi madhyalo apakandi

  2. Sir story superb undhi madhyalo apakandi kudirthe eeroju inko update ivvagalaru

Comments are closed.