ఫ్రెండ్స్! 2 154

తాను తిన్నగా తన ఇంట్లోకి తీసుకెళ్లింది

హల్ లోకి వెళ్ళగానే కూర్చో అంది.

నేను కూర్చున్నాను.

ఫ్యాన్ ఆన్ చేసి ఏమన్నా అంది.

భయంతో నాకు ఆల్రెడీ చెమటలు పడుతున్నాయి.

కొన్ని వాటర్ ఇవ్వండి అన్నాను.

న నుదుటిన పట్టిన చమటలు చూసి నవ్వుకుంటూ ఫ్రిడ్జ్ లోనయ్యింది బాటిల్ తీసుకొచ్చి ఇచ్చింది.

నేను గటగట బాటిల్ కాలిచేసి తనకు బాటిల్ ఇచ్చాను.

తాను నవ్వుతు ఎందుకు శ్రీ అంత పడుతావు.

నేను ఏమి చెయ్యను నిన్ను అంటూ చాలా దగ్గరగా కూర్చుంది.

తాను కూర్చునా భంగిమ లో తన సగం వొళ్ళు తన సళ్ళు నా కుడి భుజానికి తగులుతున్నాయి.

నాకు వొళ్ళు జివ్వుమంది,పాంట్ లో గురుడు నిద్రలేవడం స్టార్ట్ చేసాడు.

అదికాదండి..ప్లీజ్ వద్దండి.నాకు భయం గా ఉంది.

లావణ్యా హేయ్ శ్రీ అలా బయపడతావ్ ఏంటి,కోరి వచ్చిన ఆడదాన్ని కాదు అనకూడదు,వాళ్ళు శపిస్తే దేనికి కాకుండా పోతారు అంది.

నాకు ఇంకా భయం వేసింది,నిజంగా అలా జరుగుతుందా అని.

లావణ్య నన్ను గట్టి గా హత్తుకుంది,తన రెండు ఎత్తులలో నన్ను ముంచేసింది,

శ్రీ.. చాలా మృదువుగా వున్నావ్ ఏంటి రా..ఆచం ఆడపిల్లలా, ఓహో కన్నె చిలక కొట్టని జామపండువి కదా,ఏ రోజు కేను కొడతాను నిన్ను అంటూ ఇంకా గట్టిగా హత్తుకుంది.

నాకు కొంచెం కొంచెం భయం తగ్గి నేను తనకు సపోర్ట్ చేయసాగాను.

నా రెండు చెంపలను తన రొమ్ములకు అటు ఇటు రాస్తూ మెల్లిగా తనను హత్తుకొసాగాను.

ఆ కౌగిలి గట్టిగా బిగించాను, అంతే తాను అమ్మ..హా అంటూ తీయగా మూల్గింది,

నన్ను వదిలేసి నా రెండు భుజాలను పట్టుకొని నా కళ్ళలోకి కోరికగా చూసి ఒక్కనిముషం శ్రీ అంటూ బెడ్ రూం లోకి వెళ్ళింది.

2 Comments

  1. Sir story superb undhi madhyalo apakandi

  2. Sir story superb undhi madhyalo apakandi kudirthe eeroju inko update ivvagalaru

Comments are closed.