ఫ్రెండ్స్! 2 142

విచిత్రం గా నాది ఇంకా పెద్దగా సాగింది.
ఇంకా గట్టిగా అయ్యింది.అల గుప్పిట బిగించి టైటుగా ఆడిస్తుంటే చెప్పలేని హాయిగా వుంది.
చిన్నగా మొదలుపెట్టిన ఊపుడు..రాకెట్ స్పీడ్ ల మారిపోయింది.
నా కంటికి కనిపించ నంతగా వేగంగా ఉపసాగాను.
ఎంత వేగం గా ఊపితే అంత హాయిగా వుంది…
అల ఒక 10 నిముషాలు ఊపి ఊపి ఒక్కసారిగా నాలోని వెచ్చటి ద్రవాన్ని కార్చేసాను…
తెల్లగా బంకలాగా బయటకు చిమ్మింది.
అది అల వెళ్ళగానే నా కాళ్ళలోంచి ఎవరో శక్తినంతా లాగేసినట్లు బాత్రూం లో వున్నా చిన్న గద్దె మీద కూర్చుండి పోయాను.
ఒక 5 నిముషాల తర్వాత ఓపిక తెచ్చుకొని స్నానం చేసి వచ్చి బెడ్ లో పడుకున్నా.
అప్పుడు గుర్తొచ్చింది.
ఇదే వేగంతో తనలోకి దూసుకెళ్తే తన పరిస్థితి ఏంటి అని.
పైగా తను సుకుమారి.
అల ఆలోచనాలో పడి ఎప్పుడు నిద్రపోయానో తెలీదు.

ఉదయం కాస్త లేటుగా నిద్రలేచాను.
నిన్నటి సంఘటన గుర్తుకి వచ్చి నాది నాకే కొద్దిగా సిగ్గుగా,కొద్దిగా గర్వంగా అనిపించింది.
ఏదైతేనేం…నేను ఒక అమ్మాయిని పడగొట్టేసాను అనే గర్వం నాలో పొంగిపొర్లుతుంది.
గబగబా రెడీ అయి స్కూలు కి వెళ్ళాను.
Reguler క్లాసులు లేవు.
కేవలం స్పెషల్ క్లాసు మాత్రమే వుంది.
క్లాసుకీ వెల్లనేగాని,మనసంతా ప్రవీణ మీదనే వుంది.
8.30 కె క్లాసు స్రార్ట్ అయ్యింది.9 ఐన కూడా తను రాలేదు.
కొంచెం గుబులు మొదలయ్యింది.
9.15 కి తను వచ్చింది.
రావడంతోనే నన్ను కళ్ళతో పలకరించింది.
నేను ఏమైంది ఎందుకు ఇంత లేట్ అని సైగ చేశాను.
తను పొట్ట మీద చేతు పెట్టుకొని ఎదో చెప్పింది క్కని అర్థం కాలేదు.
సరేలే బ్రేక్ మధ్యలో అన్ని తానే చెప్తుంది లే అని ఊరుకున్న.
సరిగ్గ 30 నిముషాలు అయ్యాక సర్ బ్రేక్ చెప్పాడు.
అప్పుడు బ్రేక్ అంటే ఈ రోజుల లాగ కాదు.
చిన్న విలేజ్ కావడం వాళ్ళ కొంత మంది పక్కనే వున్నా ఇళ్లకు కూడా వెళ్లి ఏదోఒకటి తినేసి వచ్చేవాళ్ళు.
అందరు వెళ్లారు.

2 Comments

Add a Comment
  1. Sir story superb undhi madhyalo apakandi

  2. Sir story superb undhi madhyalo apakandi kudirthe eeroju inko update ivvagalaru

Leave a Reply

Your email address will not be published.