ఫ్రెండ్స్! 2 230

ఇక్కడ నాకు పాంట్ లో చివరికి వచ్చేసింది.
బిందు సంతోష్ తల లోకి చేతులను పోనించి తన పూకు మొత్తం అతని నోటి మీద వుంచి…నడుముని ఆతని నోటి కేసి బలం గా నొక్కిసి తన రసాలని మొత్తం ఆతని నోట్లో అభిషేకించిది.
అలాగే ఇక్కడ నేను కూడా నాపాంట్ లో చిన్నగా నా రసాలను వదిలేసా..

సంతోష్ కి చాలా ఆనందం గా ఉంది. చాలా రోజుల తర్వాత బిందు కి కార్పించినందుకు.

బిందు సంతోష్ మీది నుండి లేచి పక్కన పడుకుంది.

సంతోష్ కూడా కాస్త ఊపిరి గట్టిగా పీల్చుకుంటూ రిలాక్స్ అయ్యాడు.

5 నిముషాల పాటు ఇద్దరు ఎం మాట్లాడుకోలేదు.

ముందు గా తేరుకున్న బిందు సంతోష్ మొడ్డని పట్టుకొని పామడం స్టార్ట్ చేసింది.

బిందు అలా చేయి వేయగానే సంతోష్ మొడ్డ పుట్టలోంచి పడగ విప్పిన నాగుపాములా బుస్సున పైకి లేచి 90డిగ్రీలా కోణం తో గది పైకప్పుని చూడసాగింది .

బిందు అలా చేస్తుంటే ఇక్కడ నాకు కూడా పాంట్ లో నా అంగం కూడా గట్టిపడటం తెలుస్తుంది.

కానీ ఎందుకో చూడటానికి మనసు ఒప్పదం లేదు.

తాను చూడటానికి ఎంతో సంప్రదాయం గా హుందాగా ఉంటుంది.

భర్త పోయిన కూడా బాధ పడకుండా ఇంట్లో వల్ల అందరికి ధైర్యం చెప్పి ఎన్నో పూజలు చేస్తూ నిష్ఠగా ఉంటున్నట్లు నటిస్తుంది.

2 Comments

  1. Sir story superb undhi madhyalo apakandi

  2. Sir story superb undhi madhyalo apakandi kudirthe eeroju inko update ivvagalaru

Comments are closed.