ఫ్రెండ్స్! 2 142

అలాంటిది ఏ రోజు బెడ్ మీద చెలరేగి పోతుంది.

అందుకే అంటారేమో… కామం ..న భయం,న లజ్జ అని.

కానీ నాకు మనసు ఆగడం లేదు.

ఎందుకంటే ఏ రోజు నాకు కూడా అదే ప్రాక్టీకల్ ఉంది మరి.

ముందే థియరీ చూసేస్తే నాకు కూడా కాస్త ఉపయోగం గా ఉంటుంది అనేది నా లోపలి కాంక్ష.

కానీ ఎంతైనా ఫ్రెండ్ వల్ల అక్క, మనసులో ఏదో బాధ.

కానీ నాకు నేను సర్ది చెప్పుకున్న..

ఎందుకంటే నేను చేస్తున్న దానికంటే తాను చేస్తున్నది మరి పాపం అని.

అక్కడ గది లో సంతోష్ మొడ్డని లేపుకుని బిందూని దెంగ దానికి రెడీ అయ్యాడు.

బిందు సంతోష్ మొడ్డని నోట్లో పెట్టుకొని బాగా చీకి చీకి యుద్ధనికి రెడీ అయినా కత్తి గా తయారు చేసింది.

సంతోష్ బిందు ని పూర్తిగా నగ్నం గా చేసి బెడ్ బీద వెల్లికిలా పడుకోబెట్టాడు.
తాను నిలువుగా మీద పడుకొని తన రెండు సళ్ళను రెండు పిడికిళ్లతో బిగించి నొక్కడం స్టార్ట్ చేశాడు

బిందు నొప్పి తో హమ్మా..కాస్త మెల్లిగా నొక్కారా

ఇంకా ఇంకా నొక్కించుకోవాలి అని ఉంది కానీ నెమ్మది గా నొక్కారా.

పోయిన న మొగుడు కూడా వాటిని అంతలా నొక్కలేదు అని గారాలు పోతుంది.

2 Comments

Add a Comment
  1. Sir story superb undhi madhyalo apakandi

  2. Sir story superb undhi madhyalo apakandi kudirthe eeroju inko update ivvagalaru

Leave a Reply

Your email address will not be published.