మదన్ మళ్లా స్టార్ట్ చేసాడు తన థండర్ ష్ట్రోక్స్ ని! 267

నా పేరు కవిత. నా స్నేహితురాలు భర్త మదన్ ఒక రెండు రోజుల తరువాత ఫోను చేసాడు, వాళ్ల ఆఫీసులో ఇంటర్వ్యూ ఉంది మర్నాడు రమ్మని. నేను ఎంతో ఆనందపడి తనకి థాంక్స్ చెప్పి ఆ రోజంతా బాగా చదివా, మావారు కూడా కవిత నువ్వు బాగా చదివి ఇంటర్వ్యూ సరిగ్గా చేస్తే మస కష్టాలు తీరతాయి, ఇప్పటికే మన అప్పు 5 లక్షలు అయ్యింది, నీకు ఈ జాబ్ వస్తే మన భవిష్యత్ బాగుంటుంది అని చెప్పి ఆ రాత్రంతా నా బుర్ర తిన్నారు.

మరుసటి రోజు మా ఆయన వాళ్ల ఆఫీసుకి హఫ్ డే సెలవు పెట్టి మరీ నన్ను ఇంటర్వ్యూకి తీసుకొని వెళ్లారు. మదన్ వచ్చి మమ్మల్ని రిషెప్షన్లో కలుసుకొని కూర్చోమని, వెళ్లి ఇంటర్వ్యూ చేసే వాళ్లని తీసుకొని వచ్చారు. ఒక అమ్మాయి, ఒక అబ్బాయి కలిసి ఒక అరగంట ఇంటర్వ్యూ చేసారు, నేను ఛండాలంగా ఆన్సర్స్ చేసాను.

వాళ్ల ఇంటర్వ్యూ అయ్యాక వాళ్ల మేనేజర్ అంట పేరు అజయ్, నల్లగా, పొట్టిగా, ఒక 42 నుండి 45 సంవత్సరాలు ఉంటాడు, తను వచ్చి ఒక పది నిముషాలు ఇంటర్వ్యూ చేసాడు. అంతా అయ్యాక మదన్ వచ్చి చెప్పాడు రిజల్ట్ తరువాత చెపుతాం అని. మా వారు నన్ను ఇంట్లో దింపి ఆఫీసుకి వెళ్లిపోయారు.

సాయంత్రం మావారు ఇంటికి వచ్చాక మా వారు మదన్ కి ఫోను చేసారు, మదన్ చెప్పాడంట, నేను ఇంటర్వ్యూ సరిగ్గా చేయలేదని కాబట్టి కష్టమని, మావారు నన్ను బాగా తిట్టి పెద్దసీన్ చేసారు దాంతో, నేను ఏడుస్తూ పడుకొన్నా. మర్నాడు మావారు ఆఫీసుకి వెళ్లాక నేను నా స్నేహితురాలు పల్లవికి ఫోను చేసి దాన్ని బ్రతిమాలుకొన్నా ఎలాగైనా ఆ ఉద్యోగం నాకు వచ్చేట్టు చేయమని చెప్పవే ప్లీజ్ అంటే అది మాగ్జిమం ప్రయత్నిస్తానే అని హమీ ఇచ్చింది.

తరువాత ఒక 10 నిముషాలకి మదన్ ఫోను చేసి చెప్పాడు, ఆ మేనేజర్ అజయ్ ఒప్పుకోవటం లేదని ఇంటర్వ్యూ క్లియర్ చేయటానికి, వాడు ఓకే అంటే తరువాత తన దగ్గరికి వస్తుందని అప్పుడు తను క్లియర్ చేసి అపాయింట్మెంట్ లెటర్ ఇస్తానని, నన్ను ఒకసారి ఆ అజయ్ తో మాట్లాడమని వాడి మొబైల్ నంబరు ఇచ్చాడు.

నేను అజయ్ కి ఫోను చేసా, వాడు నీకు నా నంబర్ ఎలా వచ్చిందని అశ్చర్యపోయాడు, మదన్ ఇచ్చాడని చెప్పా, అజయ్ చెప్పాడు నువ్వు ఇంటర్వ్యూ సరిగ్గా చేయలేదు కాబట్టి కష్టం అన్నాడు, నేను కాసేపు బ్రతిమాలకా చెప్పాడు, సరే రేపు మా ఆఫీసు దగ్గర ఒక కాఫీడే ఉంది అక్కడికి రా మాట్లాడదాం అని ఫోను పెట్టేసాడు.