రాములు ఆటోగ్రాఫ్ – Part 16 84

షాపు లోనే కాలేజీ కుర్రాళ్ళు ఇద్దరు శ్యామల వైపే చూస్తూ, ఆమె సళ్ళ వైపు కన్నార్పకుండా చూస్తూ మాట్లాడుకుంటున్నారు.
ఇక రాము ఏదయితే అది అయిందని శ్యామల దగ్గరకు వెళ్ళి, “మేడం షాపింగ్ మీదే కాదు….కొంచెం మీ పైట మీద కూడా దృష్టి పెట్టండి….ఆ కాలేజి కుర్రాళ్ళు మీరు చూపిస్తున్న మీ బంతుల వైపు అదే పనిగా చూస్తున్నారు….కొంచెం పైట సరిచేసుకోండి,” అని ఆమె చెవిలో చిన్నగా చెప్పాడు.
శ్యామల వెంటనే వాళ్ళ వైపు చూస్తూ తన పైట సరి చేసుకున్నది….సిగ్గుతో ఆమె బుగ్గలు ఎరుపెక్కాయి.
కొద్దిసేపటికి అక్కడ కూడా కొనడం పూర్తి చేసుకుని దగ్గర్లో ఉన్న హోటల్ లోకి వెళ్ళి ఒక టేబుల్ దగ్గర ఇద్దరూ ఒకరి ఎదురుగా ఒకరం కూర్చున్నారు. రాము ఆమె మొహంలోకి చూసాడు….శ్యామల మొహంలో ఏదో తెలియని అలసట కనిపిస్తున్నది.
రాము అలా చూడటం గమనించిన ఆమె, “ఏం తీసుకుంటావు రాము,” అని అడిగింది.
“మీ ఇష్టం మేడం,” అన్నాడు రాము.
అంతలో సర్వర్ వచ్చి, “మేడం…..ఆర్డర్ చెప్పండి,” అని అడిగాడు.
“రెండు ఘీ దోసెలు తీసుకురా,” అన్నది శ్యామల.
వాళ్ళు ఎక్కువ సేపు ఎదురుచూసే పని లేకుండా టిఫిన్ వచ్చేసింది……ఇద్దరు టిఫిన్ చేస్తుండగా శ్యామల చిన్నగా రాముతో, “నువ్వు ఇప్పటికి నీ మూడ్ లో ఛేంజ్ లేదు రాము,” అన్నది.

“నేను ఏం చేసాను?” అని అడిగాడు రాము.
“నేను షాప్ లో మ్యాచింగ్ జాకెట్, గాజులు కొనేటప్పుడు నా జాకెట్ లోకి తొంగి చూడటం నేను గమనించాను,” అన్నది శ్యామల.
ఆ మాట వినేసరికి రాముకి బాగా కోపం వచ్చింది, ఆమె వైపు చూస్తూ, “నేను మీకు ఆ కుర్రాళ్ళు చూస్తున్నారు, పైట సరిచేసుకోమని చెప్పటం కూడా తప్పయిపోయింది….నాకు వేరే ఉద్దేశ్యం ఉంటే నేను వాళ్ళని మీ జాకెట్ లోకి చూస్తు ఎంజాయ్ చెయ్యనిచ్చేవాడిని,” అని అన్నాడు.
రాము చెప్పిన సమాధానంలో నిజం ఉండే సరికి శ్యామల మేడం చిన్నగా నవ్వుతూ, “ఓకె రాము….సారి తప్పయిపోయింది,” అన్నది.
కాని రాము ఆమెను పట్టించుకోకుండా దోసె తింటున్నాడు.
దాంతో శ్యామల ఆపకుండా సారి చెబుతున్నది…..తరువాత కొద్దిసేపటికి ఇద్దరు దోసె తినడం పూర్తి చేసి, కాఫి తాగి బయటకు వచ్చే సరికి సాయంత్రం 5.30 అయింది.
బాలు ట్యూషన్ నుండి 6.30 కి వస్తాడు….అందుకని రాము శ్యామలతో, “మేడం బాలు రావడానికి ఇంకా చాలా టైం ఉన్నది కదా….నేను ఈ లోపు మా ఇంటికి వెళ్ళి నా బట్టలు తీసుకుని మీ ఇంటికి వస్తాను,” అన్నాడు.
“సరె….అయితే చిన్న పని చేసిపెడతావా?” అని అడిగింది శ్యామల రాముని.
“చెప్పండి….ఏం పని చెయ్యాలి?” అన్నాడు రాము శ్యామల వైపు చూస్తూ.
“నేను ఇంటికి వెళ్తాను….నువ్వు మా ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు బాలుని తీసుకుని ఒకేసారి ఇంటికి వస్తావా?” అని అన్నది.
“సరె….తీసుకువస్తాను,” అని రాము బైక్ తీసి శ్యామల స్కూటి తీసి బయలుదేరేదాకా ఉండి తను ఇంటి వైపు తన బైకుని పరిగెత్తించాడు.
రాము ఇంటికి వచ్చి ఫ్రెష్ అయ్యి ఒక జత బట్టలు తీసుకుని కవర్ లో పెట్టుకుని బయలుదేరి మధ్యలో బాలు వాళ్ళ ట్యూషన్ కి వెళ్ళి, బాలుని తీసుకుని ఎక్కడా ఆగకుండా శ్యామల వాళ్ళింటికి వెళ్ళాడు.
రాము, బాలు ఇంటికి వెళ్ళే సరికి శ్యామల కూడా ఫ్రెష్ అయ్యి మాకు టిఫిన్ రెడీ చేసింది. బాలు రిలాక్స్ అయిన తరువాత వాడికి ట్యూషన్ చెప్పి, “ఎగ్జామ్స్ కదా ఎలా ప్రిపేర్ అవుతున్నావు?” అని అడిగాడు.
అంతలో శ్యామల కిచెన్ లో నుండి వచ్చి, “అందుకనే రాము….వాడిని వాళ్ళ ఫ్రండ్ సంజయ్ వాళ్ళింట్లో ఈ రోజు నుండి నైటు ఉంచి చదివిస్తున్నాను,” అన్నది.
“ఇక్కడ మీరు చదివించొచ్చుకదా…..వాళ్ళింట్లో ఎందుకు?” అని అడిగాడు రాము.
“సంజయ్, సంజయ్ వాళ్ళ అన్నయ్య, అక్కయ్య అందరు కలిసి చదువుకుంటారు…..అదికాక వీళ్ళకి ఏదైనా డౌట్లు వస్తే సంజయ్ వాళ్ళ అన్నయ్య తీరుస్తాడు….సంజయ్ వాళ్ళ అమ్మ కూడా చాలా కేర్ తీసుకుంటుంది, అందుకని వాళ్ళింటికి పంపిస్తున్నాను,” అన్నది శ్యామల.
రాము ఆమె చెప్పేది విని సరె అన్నట్టు తల ఊపి సోఫాలో కూర్చుని టివి చూస్తున్నాడు.

“భోజనం అయిపోయిన తరువాత నువ్వే వాడిని వాళ్ళింట్లో దింపి రావాలి,” అన్నది శ్యామల.
“అలాగే మేడం,” అన్నాడు రాము నవ్వుతూ.
కొద్దిసేపు అందరం టివి చూసిన తరువాత శ్యామల డైనింగ్ టేబుల్ మీద భోజనం రెడీ చేసి రాముని, బాలుని పిలిచింది.
ముగ్గురు కలిసి మాట్లాడుకుంటూ భోజనం చేసారు. బాలు తన రూంలోకి వెళ్ళి బుక్స్ సర్దుకుని వాళ్ళ ఫ్రండ్ ఇంటికి వెళ్ళడానికి రెడీ అయ్యి హాల్లోకి వచ్చాడు. రాము బాలుని తీసుకుని వెళ్ళి వాళ్ళ ఫ్రండ్ ఇంట్లో దింపి వచ్చే సరికి రాత్రి 10 గంటలు అయింది.
రాము శ్యామల వాళ్ళింటికి వచ్చి కాలింగ్ బెల్ కొట్టాడు.
“ఎవరు?” అని శ్యామల లోపలి నుండి అడిగింది.
“నేనె,” అని రాము అనే సరికి శ్యామల తలుపు తీసింది.
శ్యామల బ్లాక్ కలర్ నైటీ వేసుకుని, భుజాల మీద తన సళ్ళని కవర్ చేస్తూ టవల్ వేసుకున్నది.
రాము లోపలికి వచ్చి సోఫాలో కూర్చుని, బండిలో ఉన్న తన బట్టల కవర్ తీసి పక్కనే పెట్టాడు.
శ్యామల కూడా రాము వెనకాలే వచ్చి, “రాము నువ్వు బాలు రూంలో పడుకో,” అన్నది.

1 Comment

Add a Comment
  1. Bro plz upload girls highschool episodes

Leave a Reply

Your email address will not be published.