సేల్స్ స్టార్ 2 126

మరో పది నిముషాల్లో మల్ళీ ఖండాలా వెళ్ళే ఎక్స్ ప్రెస్ వే మీద ఎక్కారు. ఉదయ్ ముఖం ప్రపంచాన్ని జయించిన వాడిలా వెలిగి పోతోంది. ప్రియ కూడా కొంత వరకూ సంతోషం గానే వుంది. తనకి భావ ప్రాప్తి కలిగి వుంటే బావుండేది. ఉదయ్ తన లోపల చిమ్మేసి ఉంటె ఇంకా బావుండేది. అప్పటికీ సర్ది పెట్టుకుంది. ఆలోచిస్తూ విండో మీద తల వాల్చి కాసేపు కళ్ళు మూసుకుంది.

======================

గంట తర్వాత ఖండాలా రిసార్ట్ కి చేరారు. ఎనిమిది గంటలు కావస్తూ వుండచ్చు. రిసార్ట్ కి ముందూ వెనకాల కొండలు, బాల్కొనీ ల కింద నించి తొలుచుకు పోతున్న ఎక్స్ ప్రెస్ వే – చాలా అందం గా వుంది. ఇద్దరికీ మంచి వ్యూ వున్న రూంలు దొరికాయి. రిసార్ట్ లోని కాంటినెంటల్ రెస్టారెంట్లో తొమ్మిదింటికి రిజర్వేషన్. టైం కల్లా అక్కడ ఉండేలా రమ్మని ఉదయ్ కి గూట్లే చాలా మెసేజ్ లు పంపించాడు. ఎట్టాగైనా వీడిని తొందర గా వదిలించుకోవాలి అనుకుంది ప్రియ.

ఎవరి వాళ్ళ రూం ల లోకి వెళ్ళ బోతూండగా, ఉదయ్ ఆగి అన్నాడు.

“ఆ బండ లంజా కొడుకు ని ఒక 30-45 నిమిషాలు భరిద్దాం. తర్వాత వాడికేదో కట్టు కథలు చెప్పి వాడినించి తప్పించుకుందాం. మనం ఎక్కడ ఆపామో అక్కడినించి మళ్ళీ మొదలెడదాం” అంటూ కన్ను కొట్టాడు.

ప్రియ చిరు నవ్వు నవ్వింది. కారిడార్ లో అటూ ఇటూ చూసి ఎవరూ లేరని నిర్ధారించుకుని, ఉదయ్ ని దగ్గిరికి లాక్కుని పెదాల మీద మాంచి తడి ముద్దిచ్చింది.

“ఇంకో విషయం. నీకు అంత హాయి గా లేక పోతే, నేనిచ్చిన డ్రెస్ వేసుకో పోయినా పర్వాలేదు. నీకు నచ్చిందే వేసుకో. తొమ్మిదింటికి మళ్ళి కింద రెస్టారెంట్ దగ్గర కలుద్దాం”

ప్రియ రూం లోకొచ్చి బట్టల బాగ్, లాప్ టాప్ బాగ్ లని పరుపు మీద పడేసింది. రూం డెకరేషన్ బాగా నచ్చింది. ఆఫీసు నించి బయల్దేరిన బట్టలు తీసి పారేసింది. ఎటూ కాని మారు మూల ప్రాంతం లో ఉదయ్ తొ దెంగించుకుని ఒళ్లంతా చెమట పట్టి ఉంది. బట్టలన్నీ తీసి పారేసి షవర్ లో దూరింది.

షవర్ లో ఎక్కువ సేపు గడపకుండా తొందరగానే టవల్ చుట్టుకుని బైటికి వచ్చింది. వస్తూనే బట్టల బాగ్ ఓపెన్ చేసింది. ఉదయ్ తొ తన “డేట్” కోసం స్పెషల్ గా తెచ్చుకున్న ద్రేస్సేస్ తీసి చూసుకుంది. అందులో మొదటిది ముదురు నీలం రంగు డ్రెస్ – మోకాళ్ళ దాకా వస్తుంది, బాగా కిందకి వచ్చే లో నెక్. నడుం కింద నించి ఓవర లాప్ అవుతూ దయాగోనల్ గా వచ్చేపాటర్న్. అడ్డం ముందు నిలబడి చూసుకుంటే బానే వుంది కానీ పెర్ఫెక్ట్ అనిపించ లేదు. రెండోది ఎరుపు రంగు బాక్ లెస్ ఈవెనింగ్ గౌన్, మోకాళ్ళ కి రెండు మూడు అంగుళాల పైవరకూ వుంటుంది. శరత్ కి ఈ ద్రెస్సంటే ఇష్టం. ఇక మూడోది శరీరానికి అతుక్కు పోయే ముదురాకు పచ్చ శాటిన్ డ్రెస్, హాల్టర్ నెక్ తొ. నాలుగో కాంబినేషన్ స్టైలిష్ ఎంబ్రోయిడరీ వున్న టాంక్ టాప్, రాప్ అరౌండ్ స్కిర్ట్.

ప్రియ ద్రెస్సులన్నీ మార్చి మర్చి ట్రై చేసింది, ఏవీ పెర్ఫెక్ట్ గా అనిపించ లేదు. ప్రియ కళ్ళు ఉదయ్ ఇచ్చిన ప్లాస్టిక్ బాగ్ మీదకి తిరిగాయి. తను ఆ విషయం మర్చే పోయింది. నలుపు రంగు సేక్విన్ ట్యూబ్ డ్రెస్ ని బాక్స్ లోంచి తీసి తన నగ్న శరీరానికి ఎదురు గా పెట్టి చూసుకుంది. “వావ్.. ఇది చాలా పొట్టి గా వుంది” అనుకుంది. తనవి అసలే పెద్ద బంతులు, ఈ డ్రెస్ లో గుండెల మధ్య లోయ ఎక్కువ గా కనిపిస్తుంది, గుండెల్ని దాచటం కష్టం కూడా. కింద చూస్తె, పిరుదుల కి రెండు అంగుళాలు క్రింద వరకూ మాత్రమే వచ్చేలా వుంది. తను ఎప్పుడో టీనేజ్ రోజుల్లో ఇలాంటి డ్రెస్సులు ట్రై చేసింది కానీ, ఇప్పడు వేసుకోగలదా? “నో వే ” అనుకుంది.

ప్రియ కళ్ళు ప్లాస్టిక్ బాగ్ లో ఇంకో చిన్న బాక్స్ మీద పడ్డాయి. ఏమై వుంటుందా అని వెంటనే తెరిచి చూసింది. చాల అందం గా వున్న డైమండ్ నెక్లస్ అది. దాన్ని చూసి ప్రియ షాక్ అయి పోయింది. “హోలీ షిట్” అనుకుంటూ మరో సారి పరిశీలన గా చూసింది. నిజం డైమండ్ల లానే వున్నాయి. ఉదయ్ పాపం చాలా ఖర్చు పెట్టి ఉంటాడు.